Ministeriet gratulerar (27/9)

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Dagmar och Rigmor.

Dagmar
Nordisk variant av slaviska namnet Dragomir som betyder kär, fred. Namnet, som kommer frÃ¥n slaviskan, har bildats som en nordisk variant av Dragomir, som är sammansatt av ett ord med betydelsen kär och ett som betyder fred. Dagmar är följdaktligen “den fredsälskande”. Som förnamn började Dagmar först användas i Danmark, och det kom till Sverige i mitten av 1800-talet. En gammal vendisk form av namnet är Dargmara som alternativt har tolkats som bildat av de forndanska orden Dag – dag, och mara – mö.

Namnet nådde viss popularitet under första hälften av 1900-talet men är nu på tillbakagång. För 40 år sedan fanns det upp mot 24.000 Dagmar. För tjugo år sedan var siffran drygt 18.000. Namnet är just nu mycket ovanligt som dopnamn. Förra året fanns det totalt 9.430 Dagmar. Vilket med andra ord är en allvarlig minkning.

Rigmor
Danskt namn och längre tillbaka med tyskt ursprung. som betyder mäktig och sinne. – Namnet har införts frÃ¥n danskan, men gÃ¥r sannolikt tillbaka pÃ¥ forntyskans Ricmot. Detta namn är i sin tur sammansatt av ett ord med betydelsen makt och ett ord som betyder mod. Anses även ha bildats av de fornhögtyska orddelarna Rik – mäktig och mod – sinne, eller möjligtvis mÃ¥r – mö.

Till Sverige kom Rigmor som förnamn på 1870-talet. Namnet har aldrig varit särskilt vanligt och för c:a 20 år sedan fanns det upp emot 4.500 Rigmor. Namnet var reltivt vanlig kring mitten av 1900-talet, men sedan 1990 har endast några enstaka flickor varje år fått namnet som andranamn. Förra året fanns det totalt 4.191 Rigmor. Rigmor minskar sakta men säkert.

Comments are closed.