Ministeriet gratulerar (30/9)

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Helge.

Helge
Fornsvenskt namn som betyder lyckosam. Namnet går tillbaka på fornsvenskans Hälhge, som har bildats av ett ord med betydelsen lyckosam eller helig. Som förnamn förekommer Helge i de gamla sagorna, men namnet gick nästan helt ur bruk för att återfå popularitet först under 1800-talet. Namnet var vanligt i början av 1900-talet, men är nu mycket ovanligt bland de yngsta För omkring 15 år sedan fanns omkring 22.000 Helge. Förra året fanns det totalt 12.934 Helge, som med andra ord har tappat nåt katastrofalt i popularitet.

Ministern har som bekant, bland de minnesgoda läsarna, problem med att uppskatta sport, och matematik är nog av samma dignitet i uppskattningssammanhang. Detta till trots bör den svenske matematiker Helge von Koch uppmärksammas på helge-dagen. Han är mest känd för att ha givit sitt namn till en av de första fraktalerna: Koch-kurvan. Helge fann lösningarna till en linjär differentialekvation med rationella koefficienter och i övrigt av allmännaste typ, samt framlade 1891 den fullständiga lösningen på detta problem. Detta gav von Koch anledning att ytterligare fördjupa samt utveckla teorin för de oändliga determinanterna, och han kan anses som sin tids förnämste kännare av den högre analysen.

helge-von-koch.jpg

Helge von Koch

von Koch förde vidare problemet rörande primtalens frekvens ett steg längre än de författare, som efter Bernhard Riemann hade behandlat denna fråga. Han erhöll den hittills noggrannaste approximationen för antalet primtal mellan två givna godtyckligt valda gränser. Han ägnade sig även åt den egentliga funktionsteorin.

von Koch skrev åtskilliga arbeten om talteori. Bland annat lyckades han år 1901 bevisa att Riemannhypotesen är ekvivalent med den starka varianten av primtalssatsen. I ett arbete med titeln ”Sur une courbe continue sans tangente, obtenue par une construction géométrique élémentaire” (1904) beskrev han det som efter honom har kommit att kallas Koch-kurvan.

koch-kurvan.GIF

Koch-kurvan

Comments are closed.