Work in progress

ARCHIVE Part 3 – The composing work that is going on now, inspired by the former exhibitions of ARCHIVE, will be a part of the ARCHIVE-exhibitions series and will by all probabilities be “Part III” in the ARCHIVE project. At the moment there is three more projects planned in the ARCHIVE that eventually will be published. Part IV is also in progress and are already taking form. Pre-planning has given a probable location for the upcoming exhibition. Part IV will contain a whole new sort of artefacts instead of the photographs and installations that Part I and Part II indulged in. The upcoming soundtrack for Part III will also be a whole new experience compared to the somewhat repetative soundtrack of the former exhibitions. The soundtrack for Part III will in fact be the main part of the ARCHIVE Part III.

ARKIV del 3 – Kompositionsjobbet som nu pÃ¥gÃ¥r, och som bygger pÃ¥ de tidigare utställningarna i ARKIV-serien, kommer troligen att bli ”Del 3”. För tillfället finns det tre till projekt planerade inom ramen för ARKIV, som förhoppningsvis kommer att se dagens ljus. Del 4 börjar ta form och planeringsarbetet har i princip redan givit en lokal. Del 4 kommer att bygga pÃ¥ en helt annan slags föremÃ¥l än fotografier, objekt och installationer som Del 1 och Del 2 ägnade sig Ã¥t. Det kommande ljudspÃ¥ret för Del 3 kommer ocksÃ¥ att bli en helt annan sak jämfört med det smÃ¥tt repetitiva ljudspÃ¥ret frÃ¥n de tidigare tvÃ¥ utställningarna. Den största delen av ARKIV Del 3 kommer att utgöras av ett regelrätt ”Soundtrack”.

Comments are closed.