Ministeriet gratulerar (23/11)

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Klemens.

Klemens
Klemens eller Clemens är ett namn som kommer frÃ¥n latinet och har bildats av ordet clemens som översätts med saktmodig. Ibland ser man dock Klemens översättas med “den milde”, “den nÃ¥dige” eller “den barmhärtige”. Till Sverige kom Klemens som namn redan pÃ¥ 1200-talet. Det har aldrig varit särskilt vanligt och var för 20 Ã¥r sedan pÃ¥ stark tillbakagÃ¥ng, dÃ¥ var antalet Klemens knappt 250.

Många påvar har hetat Clemens, och det var förr även vanligt i Norrland. Nuförtiden är namnet ovanligt, högst några enstaka pojkar per år får namnet som tilltalsnamn. Men förra året hade det trots allt ökat rejält och då fanns det totalt 505 personer i Sverige med namnet Klemens eller Clemens, en ökning med 50 %! En rejäl namnraket alltså (med blygsam utbredning förstås).

Klemens är ett ursprungligt namn i den svenska namnlängden. Den som fick en minnesdag var påven Clemens I. Han tillträdde sitt ämbete år 88 och led martyrdöden år 97.

2 Responses to “Ministeriet gratulerar (23/11)”

  1. Ministry of Art & Jump News Blog » Blog Archive » Ministeriet gratulerar dessutom (23/11) Says:

    […] den 23 november gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnen Klemens som funnits pÃ¥ dagens datum före 1901. Vid 1901 Ã¥rs namnsdagsreform behöll Klemens dagen i […]

  2. Ministry of Art & Jump News Blog » Blog Archive » Ministeriet gratulerar dessutom (23/11) Says:

    […] den 23 november gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnen Klemens som funnits pÃ¥ dagens datum före 1901. Vid 1901 Ã¥rs namnsdagsreform behöll Klemens dagen i […]