Ministeriet gratulerar (27/11)

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Astrid och Asta.

Astrid
Nordiskt namn som kommer från as (gud) och frid som betyder skön eller älskad. Namnet kommer från fornnordiskan och är sammansatt av ordet as det vill säga asagud, och ordet frid med betydelsen skön. Astrid förekom som namn under tidig medeltid men gick ur bruk för att återupptas på 1820-talet. Namnet blev populärt under första hälften av 1900-talet men är nu på tillbakagång. För 15 år sedan fanns omkring 57.000 Astrid, idag har siffran sjunkit ytterligare och landar på 39.677 Astrid.

Asta
Nordiskt namn. Förkortning för Astrid, betyder skön eller älskad. Namnet är en kortform för Astrid, men har också betraktats som en smekform för Augusta. Det är känt som namn i Sverige sedan 1830-talet. Namnet är inte lika vanligt som Astrid och antalet Asta har dessutom under de senaste 40 åren minskat, först till omkring 12.500 för 15 år sedan till idag endast 8.700 bärare. Ett rejält popularitetsras med andra ord.

Comments are closed.