Ministeriet gratulerar (29/11)

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Sune

Sune
Fornsvenskt namn som betyder son eller fredsstiftare. Namnet kommer från fornsvenskan. Det skrevs förr Suni och har bildats av ordet sun som betyder son. Äldsta belägg i Sverige är en runinskrift från 1000-talet. Namnet infördes i almanackan 1901 mycket p.g.a. sin fornnordiska prägel, och var som mest populärt från 1930-talet till början av 1950-talet. Sune fanns tidigare i olika dialekta former, men gick ur bruk för att återupptas i början av 1800-talet. Namnet uppnådde viss popularitet under första hälften av 1900-talet men är nu på tillbakagång. För c:a 15 år sedan var antalet Sune omkring 18.500. Sen dess har har siffran sjunkit stadigt till dagens notering, 15.360 Sune.

sune-nordgren.jpeg

Mest populär på 1950-talet (på bild Sune Nordgren). 

Comments are closed.