Ministeriet gratulerar (18/12)

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Abraham.

Abraham

Hebreiskt namn som betyder folkets fader. Namnet har bildats av hebreiskans Abiram med betydelsen “fadern är upphöjd”. Stundom ser man ocksÃ¥ översättningen “fader till mÃ¥nga”. I Sverige är namnet känt sedan 1200-taets mitt. Det blev aldrig speciellt vanligt och är nu dessutom pÃ¥ tillbakagÃ¥ng. Abraham hade för ungefär 15 Ã¥r sedan omkring 700 företrädare, idag är siffran 880 vilket innebär att Abraham sakta med säkert klättrar i popularitet.

Abraham har i den svenska namnlängden haft sin dag den 18 december sedan 1600-talet. Det är den gammaltestamentlige patriarken som fått en minnesdag.

One Response to “Ministeriet gratulerar (18/12)”

  1. Ministry of Art & Jump News Blog » Blog Archive » Ministeriet gratulerar dessutom (18/12) Says:

    […] den 18 december gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Abraham som haft namnsdag pÃ¥ detta datum sedan 1702. Vid 1901 Ã¥rs namnsdagsreform behöll Abraham dagen i […]