Archive for the 'Biennale' Category

Press-release: Meteoriten i Eslöv förstörd

Sunday, April 18th, 2010

Meteoriten i Eslöv är en skulptur som har funnits utställd utomhus i parken utanför Medborgarhuset i Eslöv sedan 2007. Meteoriten tillkom i stadens utomhus-konst i samband med Eslövs Biennalen 2007 (EB07). Fredrik Axwik var skaparen av hela Biennalen och konstnären bakom Meteoriten var den holländske konstnären Maarten Vanden Eynde. Enligt Maarten ska nedslagsplatsen och meteoriten undersökts av experter som bestämde det till en meteorit från framtiden. Närmare bestämt en meteorit med sammansättningen av tegelstenar från antingen Eslövs Kyrka eller Eslövs Station, där går meningarna isär bland experterna – som man får anta bara kunde komma med intelligenta gissningar.

Hur som helst är nu meteoriten förstörd. – Jag fick ett telefonsamtal från en bekymrad Eslövsbo som kört förbi meteoriten, berättar Fredrik Axwik. Exakt vad som hänt är inte känt. När konstnären Vanden Eynde fick se en bild av den trasiga meteoriten trodde han direkt att det handlade om ett nytt meteoritnedslag. En mikrometeorit kan ha träffat den på ett fundament uppställda tegel-meteoriten. – Det är en tänkbar och inte helt otrolig möjlighet, fortsätter Axwik. Men det kan vi bara spekulera i. Andra tänkbara scenario är ju mänsklig påverkan (sabotage eller vandalisering) men också alla markvibrationer från trafiken och alla de tunga bussar som passerar tätt intill parken där meteoriten stått uppställd. Det kan också vara ett resultat av den värsta vintern på 20-25 år, men det är inget vi vet i dagsläget. Någon kan ju helt enkelt ha klappat till den med en slägga.

Man vet att meteoriten utsatts för allehanda ting genom åren den stått uppställd. En icke namngiven utländsk konstnär utförde en natt en hemlig piss-performance på skulpturen. Osäkert i vilket syfte, kanske som en flört med eller parallell till Hieronymus Duquesnoy’s “Manneken Pis”? Vad som annars utspelats runt den populära skulpturen är inte känt. Säkert finns det lika många historier runt meteoriten som de som med tiden besökt och sett meteoriten. Meteoriten har i alla fall varit en omtalad och populär pjäs under sin tid på podiet vid Medborgarhuset i Sallius Park (eller Sallius Plats som parken egentligen heter).

Efter att skadan var konstaterad togs några bilder innan meteoriten flyttades undan från platsen. Meteoriten ska nu undersökas innan dess slutgiltiga öde bestäms. Kanske går konstverket inte att renovera eller återställas och då får vi se vad som sker med meteoriten. Konstnären har uttryckt en önskan om att skulpturen då ska destrueras och kanske kan den återvinnas vid något vägbygge eller dylikt. Kommunens personal har nu fraktat bort skulpturen och den står nu magasinerad inomhus hos den markägare där meteoritens nedslagsplats först upptäcktes strax utanför tätorten i Eslöv.

Läs mer om nedslaget 2007 och kratern.

Problems…

Tuesday, July 7th, 2009

The planning of the EB09 (Eslöv Biennale 2009) has run into a few problems… So far the question of “where” has run into a few obstacles. Another problem is the question of Curatorship. It seems the Biennale is having a bit of a bad luck. The appointed (secret) Curator had a sudden case of cold feet and has more or less politely declined to carry out his/her tasks. The Ministry has to find new solutions on these hindrance to development. More about this further on as the plot thickens.

New Gallery added – ARCHIVE IV

Thursday, June 25th, 2009

Todays documentation flashback is a new gallery from the ARCHIVE-project. In 2007 the fourth part of the ARCHIVE Project was presented on the Eslöv Biennale. ARCHIVE IV was a whole new exhibition in the project containing artefact’s/ objects.

After telling the story about how people during the 1700’s and 1800’s used to travel to their contemporary cultural pinnacle, to Eslöv. ARCHIVE IV concentrated on telling the story of the Eslöv globetrotters that roamed the known world and spreading the Eslöv culture to more or less every corner of the globe. Once again did the research further strengthen the thesis that Eslöv once was the Cultural Capital of the Western world; that Eslöv once was the cultural cradle for the modern Western civilization that we know today.

Flashback EB05

Thursday, May 28th, 2009

A little flash-back from 2005 and the first Eslöv Biennale (EB05).

The brave…

Saturday, December 20th, 2008

“The brave are the ones that see’s what they are heading for, and in spite of all trouble or dangers they keep on going.”

Klagokören på Nöjestorget

Thursday, November 13th, 2008

Eslövs Klagokör som vi tidigare har berättat om har nu fått möjlighet till en större publik. I förra veckan stod det klart att Konstministeriets arrangerade Klagokör på Eslövs Biennalen 2007 numera finns inlagd på Nöjestorget – en av Sveriges största nöjesportaler. Där kan man nu lyssna på och läsa om “engångskören” som gjorde ett framträdande i Eslöv.

Eslöv reported to Chancellor of Justice

Tuesday, April 29th, 2008

More about the news about City of Eslöv and Chancellor of Justice in Swedish press:

http://skanskan.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080427/NYHETER/65637939
http://hd.se/skane/2008/04/27/kommunen-stoppade-vilks-anmaels-jk/
http://wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,70839055_852__,00.html
http://www.metro.se/se/article/2008/04/28/06/5127-45/index.xml
http://hd.se/landskrona/2008/04/27/kommunen-stoppade-vilks-anmaels-jk/

The City of Eslöv has been reported to The Chancellor of Justice in Sweden. The City banned an invited artist from their own exhibition (Eslöv Biennale Nov 2007).

Eslöv vs. JK

Sunday, April 27th, 2008

Sydsvenskan.se har släppt en kortfattad nyhet om att Eslöv har anmälts till JK. Dock har Sydsvenskan inte nått Konstministern för en kommentar. Minister Axwik är inte ensamt ansvarig för anmälan. I dagsläget har inte JK lämnat något besked om när eller om man kommer att fatta något beslut i ärendet.

Ärendet gäller diskussionerna som uppkom vid Eslövas Biennalen förra hösten (november) då Vilks blev avstängd av kommunen kort tid före Biennalens invigning, trots att han stått som inbjuden närmare ett år i förväg. Frågan som väcks är förstås om Kommuner får eller bör göra såhär, och det är en viktig fråga som vi bör få svar på. Det finns ett system i vårt samhälle som ska fungera även om någon känner sig hotad. Det bör nog undersökas om ett systemfel har inträffat, och om en Kommun ska agera som man gjorde, som om man vore en privat organisatör som utestänger någon och anger “säkerhetsskäl” som orsak.

Är censur olagligt?

Thursday, February 28th, 2008

Med kommunens ingrepp i Eslövs Biennalen (bannlyste Lars Vilks) i åtanke har SVT:s Kulturnyheterna gjort en intressant undersökning som visar på att politikers vilja att ingripa mot kontroversiell kultur är utbredd. Hela 75 procent av Sveriges kulturnämndsordföranden tycker att de ska kunna stoppa kommunalt finansierad kultur. Av de som har svarat är det alltså bara 25 procent som inte tycker att de ska kunna stoppa konst – oavsett hur de upplever den.

Politikerna som har svarat ja hävdar sin rätt att ingripa baserat på hur de själva upplever konsten. 25 % av de kommunala kulturpolitikerna menar att de ska kunna stoppa konst som är olaglig. Endast en (!) kulturnämndsordförande påpekar att om konsten är olaglig är det en sak för polisen…

De som förstår sig på detta, som är experter på området, menar förstås att detta är mycket illavarslande. Politiker får inte ingripa och att konsten måste få vara fri. De senaste hundra åren har det varit en demokratisk grundprincip. Är konsten inte fri är det inte konst och då är det dubbelmoral från politikers sida om de säger att de vill stödja konst och kultur och samtidigt inte låter den vara fri. I Alingsås krävde härförleden kristdemokrater och nynazister tillsammans att en Serrano-utställning skulle stoppas. Kanske finner fundamentalisterna gemensam grund…

Frågan är om det är lagligt för kommunalpolitiker att stoppa kultur. Självfallet ska en politiker kunna ingripa om konstens frihet utmanar demokratiska grundprinciper men den gränsen går ju vid vad som är lagligt eller inte – och politiker borde hålla sig till den gränsen också. Läs om Kulturnyheternas undersökning här.

Freedom of Speech Fundamentalist

Sunday, February 10th, 2008

For a while now, at least a few months and definitely since the Biennale in Eslöv last fall I’ve been made aware about a fact that I didn’t really know (or think about) before that. I am a full fledged Freedom of Speech Fundamentalist. I didn’t know there was a term like that (or that it was necessary). But since then I’ve heard that there is such a thing and that I seem to be one. What is a Freedom of Speech Fundamentalist? How do one abbreviate that? Is it FOSF, or FSF? Anyway, such a person is the strenuous type of person that actually defend the right to speak up and express yourself – as long as it’s not against the law to do so. And perhaps even across that border… One could suspect that such a person might think that there is an unnecessary correctness and do not believe in Political Correctness or self-censoring. I’m just guessing here…

freedom-t-shirt.gif

Anyway. The good news is that the Ministry now have produced a new line of t-shirts with the text “Freedom of Speech Fundamentalist”. The t-shirt is available in several sizes and the text is available in Swedish or English. The price is quite moderate approximately 12 Euros COD, shipping excluded. Other languages are available – please contact the Ministry for orders.