Archive for the 'Earth Guide' Category

Mera vårtecken

Monday, April 9th, 2012

Nu börjar dom riktiga vårtecknen ge sig till känna. Dom i människovärlden alltså. Det som tvåbeningarna kallar för “verkligheten”. Cabbar, kortbyxor och snöpinnarnas borttagande! Det innebär alltså fyrhjuliga fordon med ett tygtak som går att fälla ner så jordborna kan åka “öppet”. Dvs. få frisk luft utan att röra på kroppen. Mycket populärt och en status-höjare. Kortbyxor är en benklädnad som saknar skydd för benen. En självmotsägelse kan tyckas, men ett utslag av lagen om förbudet mot att visa för mycket av sin kropp offentligt. De hurtiga som redan nu går klädda i kortbyxor har en mörk-rosa ton i skinnet som ibland kan misstas för ett åtsittande benklädesplagg kallat “tajts” eller “kalasbyxor”. Snöpinnar är röda, c:a 2 meter höga käppar av konstgjort material (plast = oljebaserat) som infärgats i knallorange färg och försetts med reflekterande klisterremsor. Dessa placeras ut längs med de hårdgjorda färdvägarna där de fyrhjuliga fordonen av varierande storlek susar fram av olika anledningar (förflyttandes jordbor och/eller deras ägodelar). Pinnarna används sedan som riktmedel när atmosfären fryser till och trillar till marken och osynliggöra färdvägarna. Högst opraktiskt trafikförfarande förstås, och smått livsfarligt. Pinnarna hjälper till som orientering i mörker, men också för de fordon som skrapar av snön från färdvägen till gagn för alla andra hjulförsedda markfordon.

“Life is…”

Saturday, February 14th, 2009

“Life – is what passes when one make up other plans.”

Intelligence…

Thursday, February 12th, 2009

“Intelligence is not to make no mistakes, but quickly to see how to make them good.”

Fact is…

Friday, December 12th, 2008

“Facts are stubborn.”

A “fact” is an incontrovertible truth. Generally, a fact is defined as something that is true, something that actually exists, or something having objective reality that can be verified according to an established standard of evaluation. “Fact” may also indicate an allegation or stipulation of something that may or may not be a “true fact”.

Religion

Saturday, October 4th, 2008

“Religious beleifs are but a very powerful and convincing mistake.”

[P. Pullman]

Literature…

Friday, October 3rd, 2008

“Literature is humanity in print. It adds to reality, it does not simply describe it. It enriches the necessary competencies that daily life requires and provides; and in this respect, it irrigates the deserts that our lives have already become.”

Journalism is…

Friday, September 26th, 2008

“Journalism is litterature in a hurry.”

Propaganda

Friday, August 8th, 2008

Propaganda

A political correct PR (see PR – Public Relations).

Public Relations

Friday, July 25th, 2008

Public Relations

PR is the mechanism of the group mind, by which help it’s possible to control and regiment the masses according to one’s own will – without them really knowing about it.

Society

Friday, July 18th, 2008

“Society is an irrational and dangerous “entity” – as a result of the human herd instinct.”

[Edward Bernays]