Archive for July, 2006

Ladonien firar 10 års jubileum

Tuesday, July 25th, 2006

MIKRONATIONEN LADONIEN FIRAR 10 ÅRS JUBILEUM LÖRDAGEN DEN 29 JULI 2006

Plats: Nimis, Kullaberg, Nordvästskåne.
Tid: (12:03) 14:03 – 18:03

Ett urval av hålltider på programmet:

12:03 Ceremoni med flagghissning
14:03 Huvudprogrammet inleds med tal av bl a statssekreterare Lars Vilks
15:03 Performance av Konst- och Hoppminister Fredrik Axwik

Mellan 14:03 – 18:03, livekonsert varje timme med gruppen Neurobash som framför specialkomponerat material om Ladonien.

Ladonien

Ladonien utropades som självständig nation 2 juni 1996 på det område där Nimis och Arx befinner sig. Det är en konsekvens av svenska myndigheters oförmåga att verkställa sina beslut samt bristande kontroll över sitt territorium. Genom att Ladonien ständigt åberopar sin existens och konstant uppmärksammas har denna stat för många människor kommit att bli alltmer verkligt.

Ladonien har gett upphov till en rad händelser och episoder genom sina tio år. Genom Ladonien levandegörs flera av de faktorer som utmärker och upprätthåller en stat; inte minst det ständigt återskapade förhållandet mellan det juridiska systemet och nationen som historisk konstruktion.

Ladoniens kontinuitet och aktiviteter mellan dess ca 12 000 medborgare boende runt om i världen upprätthålls till stor del genom Internet. Internet fick en ytterligare betydelse för Ladonien 2002 då det blev stor medial uppmärksamhet internationellt då tusentals pakistanier sökte medborgarskap i Ladonien i strävan efter ett bättre liv. Ladonien besöks årligen av c:a 30 000 besökare.

För mer info:

om Ladonien och jubileet (t ex vid regn): www.ladonia.com

Nedan följer hela jubileumsprogrammet

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PROGRAM UNDER LADONIENS 10-Ã…RS JUBILEUM DEN 29:e Juli

Klockan 12.03 Öppningsceremoni med flagghissning och musik.

Specialkomponerad och platsspecifik instrumentalmusik av Neurobash genom verken som ”The Beginning”, ”Construction Time Again”, ”Break a leg”, ” Omfalos [Center of the World]” och ” Arx I – The Book of Stones” m.m.

Klockan 14.03 Jubileumstal.

Wenche Blomberg, Minister of Madness – flagga och mungiga.

Tal av Ladoniens kulturattaché Fredrik Axwik som ger en introduktion till soundtracket ”Ladonian Incidents”.

Live: Neurobash framför ”The first fire” och ”Seeminglylost” från soundtracket ”Ladonian Incidents”. Lars Vilks presenterar materialet.

Live: Neurobash framför ”Shallow Pool” och ”You Never Know”.

Klockan 15.03 Performance av Konst- och Hoppministern.

Live: Neurobash framför ”Waiting for the Jump”, ”Storms” och “The Founding of Ladonia” från soundtracket ”Ladonian Incidents”. Lars Vilks presenterar materialet.

Live: Neurobash framför ”Spoiled” och ”Trigger Happy”.

Klockan 16.03 Jubileumstal.

Specialkomponerad och platsspecifik instrumentalmusik av Neurobash genom verken som ”The Beginning”, ”Construction Time Again”, ”Break a leg”, ” Omfalos [Center of the World]” och ” Arx I – The Book of Stones” m.m. Lars Vilks presenterar materialet.

Klockan 17.03 Tal. Ladoniens kulturattaché Fredrik Axwik ger en introduktion till Neurobash ”Ladonian Incidents”.

Live: Neurobash framför ”Ashes of Nelson” och “Anniversary” från soundtracket ”Ladonian Incidents”. Lars Vilks presenterar materialet.

Live: Neurobash framför ”My hands are tied”, ”Second Chance” samt ytterligare material.

Klockan 18.03 (c:a) Programmet slut.

(Skivor, böcker m.m. kan köpas vid Nimis.)

Ladonia celebrates 10 year anniversary

Tuesday, July 25th, 2006

The Micro nation Ladonia celebrates its 10 year anniversary

Saturday, the 29th of July 2006
(12:03) 14:03 – 18:03

12:03 Opening ceremony
14:03 Main program begins, speeches by state secretary Lars Vilks and others.
15:03 Performance by Minister of Art and jump, Fredrik Axwik

Between 14:03 – 18:03, live concert every hour with Neurobash (www.neurobash.com) with special music composed for Ladonia.

The celebration will take place at Nimis, Kullaberg, Skåne

The Nation of Ladonia was proclaimed on 2 June, 1996, on the site where Nimis and Arx are standing, as a consequence of the blatant inability of Swedish authorities to implement their decisions and their lack of control over their territory. Since Ladonia is constantly manifesting its existence and getting broad publicity, it has grown increasingly real to many people.

Ladonia, in turn, has given rise to numerous events and incidents. Ladonia embodies many of the factors that characterise and maintain a nation, not least the continuous regeneration of the relationship between the legal system and the nation as a historical construct.

The continuity and activities of Ladonia, with its 12,000 inhabitants from all over the world, are maintained via the internet. Thanks to the internet, Ladonia gained even more international media attention in 2002, when thousands of Pakistanis applied for Ladonian citizenship in the quest for a better life. Today, app. 30 000 people visit Ladonia every year.

Please visit www.ladonia.com for more info about the anniversary and Ladonia.

Countdown – nedräkning

Tuesday, July 25th, 2006

MIKRONATIONEN LADONIEN FIRAR 10 ÅRS JUBILEUM LÖRDAGEN DEN 29 JULI 2006

Plats: Nimis, Kullaberg, Nordvästskåne.

Tid: (12:03) 14:03 – 18:03

Ett urval av hålltider på programmet:

12:03 Ceremoni med flagghissning

14:03 Huvudprogrammet inleds med tal av bl a statssekreterare Lars Vilks

15:03 Performance av Konst- och Hoppminister Fredrik Axwik

Mellan 14:03 – 18:03, livekonsert varje timme med gruppen Neurobash vilka framför specialkomponerat material om Ladonien.

MICRO NATION LADONIA CELEBRATES 10 YEARS ANNIVERSARY SATURDAY JULY 29 2006

Where: Nimis, Kullaberg, Northwest Skåne (south sweden).

Time: (12:03) 14:03 – 18:03

A few items from the program:

12:03 Ceremony with hoisting of flag

14:03 The Main program starts with a speech by Secretary of State Lars Vilks

15:03 Performance (HopArt) by Minister of Art & Jump, Fredrik Axwik

14:03 – 18:03, live concert every hour with Neurobash whom will perform specially composed material about Ladonia.

The dark is nice

Monday, July 24th, 2006

“He understands that the dark is nice. The light is too hot. But when he has been in the dark long enough it is possble to be in the light.”

The Modernist/ Modernisten

Sunday, July 23rd, 2006

“oj, vilket gult ljus… Titta pÃ¥ barnet, hon är alldeles lila. Hon ser ju ut som en morot!”

“Wow, that’s a really yellow light. Look at the kid, she’s all purple. She looks like a carrot.”

Satanic-Democrats of Ladonia

Sunday, July 23rd, 2006

Since this spring there has been a rising debate in Ladonia Cabinet about for a need of a new political party. My fellow minister Baron Manny Neira has started up something new and interesting on the political arena. The Satanic-Democrats…

SAT-Dem index-manifesto.gif

SAT-Dem index-joinus.jpg

Mud thrown

Saturday, July 22nd, 2006

“Mud thrown, is ground lost.”

[unknown]

A God superior…

Saturday, July 22nd, 2006

“Men rarely (if ever) manage to dream up a god superior to themselves. Most gods have the manners and morals of a spoiled child. The most preposterous notion that Homo Sapien has ever dreamed up is that the Lord God of Creation, Shaper and Ruler of all the Universes, wants the saccharine adoration of His creatures, can be swayed by their prayers, and become petulant if He does not receive this flattery.

Yet this absurd fantasy, without a shred of evidence to bolster it, pays all the expenses of the oldest, largest, and least productive industry in all history.”

[Captain L Sheffield]

World Jump Day at the Ministry (swe)

Friday, July 21st, 2006

World Jump Day July 20 was conducted at the Ministry (of course – where else?). Massmedia covered the event and with extra personnel a Jump for better times was performed. (Full story in swedish only).

Jump!
(förkortad artikel:)

LÖBERÖD/VÄRLDEN. Konstnären Fredrik Axwik blir stressad när han tittar på sitt armbandsur och ser att klockan är 12.38.
– Bara en minut kvar, säger han till de andra. Hans granne Bengt skyndar i sällskap med sina söner Isak, fem år, och Axel, åtta år, till den cirkelformade betongplattan omgiven av några vedkubbar. Äldsta sonen Rasmus, tio år, sätter sig däremot i gräset intill. Han har inget emot att hoppa men vill inte göra det på bild i tidningen.

Det är helt tyst, inte så mycket som en vindpust i den trettiogradiga värmen, och allt som syns är sädesfält, träd och baksidan på ett rött stall.

Fredrik Axwik tar ett stadigare grepp om tvååriga dottern på armen, tittar åter på uret och börjar räkna sekunderna.
– Sju, Ã¥tta, nio…elva, tolv – tretton!

De två vuxna hoppar ett par decimeter upp. Högst av alla kommer Axel, någon decimeter högre än övriga.
– Men marken skakar ju inte, säger Axel några sekunder efter landningen.
– Titta i simbassängen. Är det inte ringar på vattnet? säger Fredrik Axwik.

Det kollektiva hoppet är en del av evenemanget World jump day. Enligt dess hemsida ska drygt 600 miljoner personer ha anmält sig för att vara med. Exakt tretton sekunder över 12.39 svensk tid på torsdagen gör alla ett skutt för att därmed ändra jordens omloppsbana. Målet med det är att stoppa den globala uppvärmningen och förbättra klimatet.

Två minuter efter tidpunkten för hoppet dyker en annan granne, tillsammans med sin son, upp.
– Förlåt för att jag är sen. Vi hade lite strul på vägen, säger han.

Axel och Isak står kvar vid den uppumpade simbassängen och är övertygade om att den krusade vattenytan är tecken på att projektet lyckats.

Bengt som driver lantbruk på en av granngårdarna berättar en stund tidigare att det mest är för Fredrik Axwiks skull som de deltar.
– Han är ju konstnär… Men vad är konst? Till utställningen pÃ¥ biblioteket för ett tag sedan spikade Fredrik fast en fjärrkontroll i en träbit och kallade det för konst.
– Det var helt vansinnigt, fyller äldste sonen Rasmus i.
– Som granne får man ställa upp, säger Bengt.

Exakt hur många som har hoppat är oklart. Allt som finns är en hemsida där det står att 600 248 012 personer har anmält att de ska hoppa. (Slut på förkortad artikel, läs hela).
[Fotnot: Den omtalade fjärrkontrollen i artikeln var en av Fredrik Axwik utställd pjäs i en egen utställning – verket var producerat av Lars Vilks]

The Big jump!

Thursday, July 20th, 2006

600.248.012 was the last official count of registered jumpers in the worlds biggest jump! We are now awaiting results from Fulda, Germany on the calculations of the big jump! Are we going to have better climate, stop the global warming and get more daylight hours? In a few day’s we’ll know… Keep your fingers crossed.