Archive for April, 2007

Painting again!

Tuesday, April 24th, 2007

It’s been said before, but deserves to be repeated. The Minister/artist doesn’t like to paint. In fact, painting almost made him to lay off the art entirely. To cut a long story short – when he discovered that art-objects could be created through painting stuff rather than “paintings” he was a happy camper (indeed). Some time ago now, the Minister got a request for a paint-job and luckily it involved a t-shirt. The orderer was another (very accomplished) swedish artist, Göran Jönsson. The order included two uniquely designed double-sided t-shirts with own logo. The Minister was truly happy to oblige.

rot-p4180586-rz-opti.jpg

Not ready yet, but the frontpage is coming… 

Ministeriet gratulerar! (24/4)

Tuesday, April 24th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens enda namnsdagsbarn som är Vega.

Vega
Arabiskt namn eller namnet på en stjärna i Lyran. Namnet har införts via spanskan, men namnet är ursprungligen en form av arabiskans al-Waki, som är ett namn på en stjärna i stjärnbilden Lyran. Vega kom med i namnlängden 1901 och placerats då på den 24 april eftersom skeppet Vega den dagen 1880 anlöpte Stockholms hamn, sedan det under befäl av Adolf Nordenskiöld seglat norr om Asien, igenom Nordostpassagen.

suzanne-vega.jpg

Ministeriet gratulerar Suzanne Vega idag, som är det närmaste vi kan komma pÃ¥…

Reality is…

Tuesday, April 24th, 2007

“Reality is a figment of your imagination”

Sandstorm at the Ministry!

Monday, April 23rd, 2007

It’s been windy at the Ministry for a while. When the wind ripped as worst it almost took the ground with it… A few years ago it nearly took a wall and a bit of the roof and one of the big doors blew away! Here’s a little image from last weeks windy weather.

p4050504-sandstorm-rz-opti.jpg

The Ministry is located in SkÃ¥ne, and there’s a saying that “In SkÃ¥ne the wind is blowing 300 days a year, the rest of the time it’s hurricane.

Ministeriet gratulerar (23/4)

Monday, April 23rd, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är George och Göran.

Georg, George
Grekiskt namn som betyder jordbrukare. Namnet går tillbaka till latinet och har bildats av Georgius. Detta namn kommer dock från grekiskans georgos som betyder jordbrukare. Georg är det ursprungliga namnet på den 23 april. Den som fick en minnesdag var en riddare i kejsar Diokletianus livvakt. Han blev kristen och led följaktligen martydöden. En omfattande legend skrevs om honom och där framställs han bland annat som drakdödare.

Göran
Svensk variant av George (grekiskt = jordbrukare). (9.7) Namnet har införts till Sverige med tyskans Jurian, som också bildats av Georgius.

georgeharrison.jpg

Ministeriet gratulerar bland andra George Harrison som alltsÃ¥ har namnsdag idag! (Det lustiga är att han är väldigt lik Pierce Brosnan med lÃ¥ngt hÃ¥r o skägg… ungefär som i den där James Bond-filmen – Die Another Day – när han satt i fängelse i Korea och torterades i ett helt Ã¥r – men inte fan gav sig James Bond inte, han blev bara lÃ¥nghÃ¥rig).

Ministeriet gratulerar (22/4)

Sunday, April 22nd, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Allan och Glenn. (Vid första Ã¥syn verkar de tvÃ¥ namnen inte ha med vartannat att göra…)

Allan
Engelskt-keltiskt namn som betyder den harmoniske. Namnet har införts via engelskan, men har sitt ursprung i keltiskan. Exakt vad det betyder och vad det kommer från är inte helt klarlagt. Troligen benämndes en medlem av ett skytiskt folk för Alan men namnet har även anknutits till alemaner, ett folk känt under folkvandringstiden. Alemanner eller alamanner, ett germanskt folkförbund i sydöstra Tyskland. De omtalas första gången på 200-talet e.Kr. Alemannerna gjorde upprepade anfall mot romarriket och stred även mot frankerna, som slutligen besegrade dem på 500-talet. Namnet fortlever i fransmännens benämning på tyskar, allemands. Allemande (franska), en dans, troligen av folkligt tyskt ursprung, i jämn taktart och lugnt tempo. Den blev på 1600-talet en vida spridd modedans i hela Europa. Allemanden står som första sats eller första sats efter ett preludium i barocktidens instrumentalsviter.

Glenn
Keltiskt namn som betyder en man från dalen. Namnet har bildats av ett ord med betydelsen trång, mörk dal.

alan-shepard.jpg

Ministeriet gratulerar bland andra Alan Shepard som alltså har namnsdag idag!

Ministeriet gratulerar (21/4)

Saturday, April 21st, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Anneli och Annika.

Anneli (Annelie)
Smeknamn för Ann-Louise eller Anna. Anknyter liksom Annika till Anna och tros ha bildats med Anne-Louise som förlaga.

Annika
Tyskt namn som betyder den lilla nÃ¥derika. Namnet gÃ¥r tillbaka pÃ¥ tyskans Anneken som är en diminutiv form av Anna, “Lilla Anna”. Detta namn har i sin tur sitt ursprung i hebreiskans “channah” som betyder nÃ¥d.

annelie-ryde.jpg

Ministeriet gratulerar bland andra Anne-Lie Rydé som alltså har namnsdag idag!

Ministeriet gratulerar (20/4)

Friday, April 20th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Amalia och Amelie

Amalia
Latinsk variant av ett gotiskt namn som har bildats av ordet “amal”. Det betyder verksam och Amalia är sÃ¥lunda “den verksamma”.

Amelie
Namnet har införts från franskan och är den franska varianten av Amalia.

Minister painting(!)

Thursday, April 19th, 2007

The delicious smell of paint is spreading again around the Minister. He has broken out his oil paints for a little art work. This is truly some earth-shattering news. The Minister hates painting, and never ever paint…

paintin-crpd-opti.jpg

photo: Ministry of Art & Jump

It’s a very rare occasion when the Minister breaks out the brushes and open up the oil paints. In fact it’s so rare it has to be considered exceptionally unusual. It’s so unusual it almost never happens, in fact it’s so darn seldom it might actually not be for certain that the Minister really did paint…

painting-crpd-opti.jpg

Note the intoxicant, every good artist drug themselves – just like any shaman…

Ministeriet gratulerar (19/4)

Thursday, April 19th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Olaus och Ola.

Olaus (Olavus)
Latinskt form av Olof. Namnet härrör från fornnordiskan och går de senaste åren tillbaka på de gamla namnen Olaifr och Anulaifr. Dessa harbildats av ett ord med betydelsen förfader och ett som betyder ättling. Olaus kommer närmast från namnformen Olof.

Ola
Gammalt sydsvenskt namn som betyder ättling eller den beständige. Namnet finns i ett flertal varianter (t.ex. Olof, Olav, Olov). Namnet är känt sedan forntiden och har behållit en viss popularitet under århundradena.

ola5.jpg

Ministeriet gratulerar bland andra Ola Magnell som alltså har namnsdag idag!