Archive for May, 2007

Everything…

Saturday, May 26th, 2007

“Everything is a miracle.”

Ministeriet gratulerar (26/5)

Saturday, May 26th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Vilhelmina och Vilma.

Vilhelmina
Latinskt namn bildat av Vilhelm som uttolkats “hon som tillhör Vilhelm”. Namnet kommer frÃ¥n forntyskan och är den feminina motsvarigheten till Vilhelm, som är sammansatt av ett ord med betydelsen vilja och ett som betyder hjälm. I Sverige började Vilhelmina användas som namn pÃ¥ 1670-talet.

Vilma
Kortform av Vilhelmina.

wilma.jpg

Ministeriet gratulerar bland andra Wilma Flintstone som är dagens namnsdagsbarn. Denna kvinna som inspirerat sÃ¥ mÃ¥nga och som väckt sÃ¥ mycket avundsjuka och Ã¥trÃ¥ genom decennier. Det är förstÃ¥s idiotiskt att drömma om Wilma Flintstone, vi vet alla att hon aldrig kommer att lämna Fred Flintstone…

30 yrs anniversary of influence

Friday, May 25th, 2007

30 years ago today, a revolutionary film had it’s premier – it is the famous Star Wars, of course. It was one of the most mind-blowing film the Minister had ever experienced by then in his 14 years long life. Since then the Minister probably has seen a couple of thousand films or more, but Star Wars was probably the biggest movie experience ever.

The Minister ran right home and grabbed a pencil and started to draw sketches of all the wondrous things he had seen in the film. He sat and made sketches for several days after that and was disappointed to discover that it was hard to draw from memory and that he hardly succeeded in copying the various fantastic designs and environments.

OK, so the Minister didn’t buy tons of merchandise or clothes or plastic swords, but he was totally sold on the whole concept. Perhaps that’s the foundation of his conceptual interest…? Imagine seeing those first films without seeing anything remotely like that before, or without knowing that Darth Vader was the father of Luke Skywalker… Imagine never understanding that the first film was Episode IV… The thought of seeing Ep. 1-3 ever realized was light-years away. Now they are, and sadly a bit of the magic was gone, the film industry had made the leap forward and films like Matrix had seen the light of day. Even if it felt a bit like coasting, it was interesting to see George Lucas to tie up all the loose ends one had wondered about for 25 years or so… I bet that’s were Quentin Tarantino got his weird ideas about reversing the chronological order!

r2d2.jpeg

May the force be with us.

Internationellt känd konstnär svårt skadad!

Friday, May 25th, 2007

Här är senaste nyheterna frÃ¥n Konstministeriet som naturligtvis hÃ¥ller sina läsare underättade om det senaste skvallret inom konstvärlden. En katastrof med oanande komplikationer har hänt en av Sveriges absolut mest kända skulpturbyggare – Lars Vilks.

En hemlig last har försatt den store konstnären i en svÃ¥r situation som kan komma att pÃ¥verka hans karriär mycket negativt. Vilks har hittills vägrat konsultera sjukvÃ¥rden. Han säger själv att han haft privat kontakt med en hjärnkirurg som givit honom en diagnos. Specialisten i frÃ¥ga har inte givit Vilks nÃ¥got hopp, det finns helt enkelt ingen hjälp att fÃ¥. Enligt egen utsago känns det “svÃ¥rt” för Vilks. Det som han upplever som särskilt hÃ¥rt är att praktiskt taget ingen har ömkat honom.

vilksmednimislit.jpg

Professorn, konstnären, statsbyggaren med mera, med mera, Lars Vilks som har det svårt just nu. Ministeriet skänker honom en speciell tanke och tycker exceptionellt synd om honom och önskar bättring. Lars Vilks har råkat ut för en förödande skada, läs mer om alla detaljerna och hans egna uttalande här.

Ministeriet gratulerar (25/5)

Friday, May 25th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens enda namnsdagsbarn som är Urban.

Urban
Latinskt namn som betyder artig, belevad. Namnet härstammar frÃ¥n latinets urbanus, som betyder “stadsbo” eller “den belevade”. Det har använts som dopnamn i Sverige sedan 1400-talet. Urbanus var ett vanligt namn pÃ¥ pÃ¥var. Namnets plats i almanackan är till Ã¥minnelse av Urban I som dog 230 och har funnits där sedan medeltiden.

Namnet har förekommit i Sverige sedan 1400-talet men har inte varit särskilt vanligt under förra seklet. En viss popularitet hade det dock på 1950- och 1960-talet. 31 december 2005 fanns 12 083 med förnamnet Urban, varav 5 636 hade det som tilltalsnamn.

Sedan medeltiden har datumet 25 maj varit en gammal märkesdag i almanackan och Urban/Urbanus-dagen brukade räknas som sommarens första dag.

Urban I (latin Urbanus), även kallad “Urban den helige”, född i Rom, var pÃ¥ve 222 – 230, skall ha lidit martyrdöden. Han är vinodlarnas skyddshelgon och hans helgondag är en gammal märkesdag i almanackan som brukade räknas som sommarens första dag.

Ministeriet gratulerar (24/5)

Thursday, May 24th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är  Ivan och Vanja.

Ivan
Rysk variant av Johan eller Johannes. Namnet är den ryska formen av Johannes, som betyder “Gud har förbarmat sig” och kommer frÃ¥n hebreiskan. Ivan är tidigast dokumenterat som förnamn i Sverige pÃ¥ 1790-talet.

Vanja
Ryskt smeknamn för Ivan som betyder gudagÃ¥va eller nÃ¥debarn. Namnet är en rysk form av mansnamnet Ivan. FrÃ¥n början var även Vanja ett mansnamn men i Sverige brukas det nu som kvinnonamn. Ivan är en form av Johannes som kommer frÃ¥n hebreiskan och översätts med “Gud har förbarmat sig”.

Ivan är ocksÃ¥ en svensk militärterm som används (stundtals skämtsamt) som en beteckning pÃ¥ “lede Fi”. “Fi” är en militär förkortning för “fiende”, vid svenska militärövningar vanligtvis av hypotetisk natur. Begreppet används i den klassiska frasen den lede fi, “den onda fienden”. Anspelningen pÃ¥ Ivan som “Fi” beror förstÃ¥s pÃ¥ Sveriges geografiska och taktiska läge intill den forna supermakten Sovjet Unionen, vilket ansÃ¥gs vara det uteslutande militära hotet mot Sverige. Ryssen kommer!

Cats, atmosphere & space weather

Wednesday, May 23rd, 2007

Today we have three new kittens at the Ministry, not baptised yet… The Ministry is filled with music of “Astral Projection”. Otherwise on the chilly side outdoors (funny how quick one get’s spoiled with 28 degrees celsius!). After last nights little performance of the Salad Serenades the Minister is a bit tired… zzzzz Let’s have a look at todays space weather before the Minister needs to get out and perform some sheet-metal works.

Solar wind
speed: 479.8 km/sec
density: 3.7 protons/cm3

Updated: Today at 0836 UT
X-ray Solar Flares
6-hr max: B5 0730 UT May23
24-hr: B5 0730 UT May23

Updated: Today at: 0830 UT

sun070523.gif

Sunspot 956 is decaying rapidly and poses no threat for strong solar flares. Credit: SOHO/MDI

Ministeriet gratulerar (23/5)

Wednesday, May 23rd, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Desideria och Desirée.

Desideria
Latinskt namn som betyder den önskade. Sverige har idag knappt 900 Desideria.

Desirée
Namnet härstammar frÃ¥n franskan och översätts med “den önskade”. Namnet infördes i almanackan 1812. Ã…ret innan hade Karl XIV Johans gemÃ¥l Desirée, eller Desideria, anlänt till Sverige. Det var efter detta som namnet kom i bruk. Namnet var särskilt omtyckt  frÃ¥n 1940 och fram till 70-talet och det är tydligt att det fick ett uppsving sedan en svensk prinsessa, född 1938, döpts till Desirée. Idag finns drygt 4500 kvinnor som bär detta namn inklusive olika stavningsvarianter (Desire och Desiree).

When I want…

Tuesday, May 22nd, 2007

“When I want your opinion, I’ll give it to you.”

[Jack Urgayle]

Ministeriet gratulerar (22/5)

Tuesday, May 22nd, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är  Hemming och Henning.

Hemming 
Fornnordiskt namn som betyder gestalt (och) skepnad. från fornnordiskan. Namnets ursprung och betydelse är dock inte klarlagd, men Hemming anknyts ibland till ett isländskt ord som betyder skepnad eller gestalt. Hemming är känt som förnamn under tidig medeltid och var länge betydligt vanligare än Henning. Idag har Hemming bara c:a 360 bärare, vilket innebär en nedgång på ett decennium.

Henning
Forntyskt namn, kan vara smeknamn för Henrik. Namnet brukar översättas med fredsstiftaren, och det kan ha bildats med namn som Henrik och Johannes som förebild. Henning har också betraktats som en sidoform till Hemming. Idag finns det drygt 8.300 Henning, vilket innebär en rejäl tillbakagång under de senaste 10 åren.