Archive for May, 2007

Never underestimate…

Monday, May 21st, 2007

“Never underestimate the predictability of stupidity.”

[Guy Richie]

Pressrelease Protestmusik i Hörby

Monday, May 21st, 2007

PROTESTMUSIK i HÖRBY

“Stödkonsert för Salladsbaren i Göteborg” – ett konstprojekt av Fredrik Axwik bestÃ¥ende av musik specialskriven av elektrobandet Neurobash hade sitt uruppförande i Göteborg (3 feb 2007). Framförandet pÃ¥ plats vid Salladsbaren Wild n’ Fresh i den dÃ¥ blockerade och dÃ¥ riksbekanta Saluhallen Briggen ledde till protestaktioner och pöbelfasoner, och konserten fick framföras under Göteborgspolisens skyddande vingar. Kanske inte vad man hade väntat sig av ett konstprojekt om en salladsbar och bestÃ¥ende av sallads-musik (samplade kÃ¥lrötter, morötter och salladshuvuden m.m.).

Imorgon tisdag (22 maj) kommer sallads-konserten att framföras igen, pÃ¥ Kulturkalaset i Hörby kl 21.30 vid “bank-scenen”. DÃ¥ sker framförandet av Salladskonserten av och med Neurobash.

Ministeriet gratulerar (21/5)

Monday, May 21st, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Konstantin och Conny.

Konstantin
Latinskt namn som betyder stÃ¥ndaktig. Namnet har sitt ursprung i latinets Constans, som betyder stÃ¥ndaktig, och Konstantin översätts vanligen med “den stÃ¥ndaktige”. Som förnamn förekom Konstantin i SkÃ¥ne i mitten av 1300-talet. I andra delar av landet är dock namnet inte känt förrän vid 1600-talets mitt. Konstantin blev aldrig nÃ¥got speciellt vanligt namn och idag finns bara 900 personer med namnet, som är pÃ¥ tillbakagÃ¥ng.

konstantin.jpg

Konstantin i Rom. Foto: HÃ¥kan Berg

Konstantin är ett gammalt namn i den svenska namnlängden och den som firades var Kejsar Konstantin “Den Store”. Han är främst känd för erkännandet av kristendomen och för grundandet av den nya huvudstaden Konstantinopel Ã¥r 325. Det var han som samlade det legendariska kyrkomötet i Nicea, för att lösa konflikter inom kyrkan rörande gudomlighetens natur (i synnerhet frÃ¥gan om likvärdigheten mellan treenighetens första och andra person – dvs Gud och Jesus och huruvida det var samma person). Konciliet resulterade bl.a. i att man enades om vilken dag pÃ¥sken skulle firas (pÃ¥ en dag som inte följde den judiska kalendern). Ett viktig beslut var att treenigheten blev kyrkans Ã¥sikt och den som bestred detta synsätt stämplades som kättare. Konstantin är helgonförklarad i den Ortodoxa kyrkan. Kejsarmodern Helena har dock ocksÃ¥ anknutits till den 21 maj.

Conny
Engelsk förkortning av Konstantin. Latinskt namn som betyder ståndaktig. Namnet är en smekform för Konstantin och Konrad. Det började användas i Sverige på 1870-talet och förekommer som både kvinno- och mansnamn. Conny blev ett förhållandevis populärt namn för ett 60-tal år sedan och populariteten har hållit i sig. Antalet Conny har ökat från omkring 12 000 i början av 1970-talet till upp emot 16 000 som mest, numera är det dock på tillbakagång, idag finns det c:a 14800 män som heter Conny och 75 kvinnor. Med stavningen Konny kan vi lägga till knappt 400 män och 9 kvinnor.

Ministeriet gratulerar (20/5)

Sunday, May 20th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Karolina och Carola.

Karolina
Latinskt namn, feminin form av latinska Carolus. Namnet är den feminina formen av Carolus, som i sin tur är en latinisering av Karl. I Sverigebörjade Karolina användas som förnamn på 1680-talet. Det finns nu upp mot 40 000 Karolina. Stavningsvarianterna Caroline och Carolina är de populäraste.

Carola
Feminin form av Karl (= fri man). Namnet ar en feminin motsvarighet till Carolus, den latiniserade formen av Karl som brukar översättas med “fri man”. Carola har följaktligen blivit “fri kvinna”. I Sverige började namnet användas i mitten av 1600-talet. Idag heter omkring 8300 Carola, vilket är en tillbakagÃ¥ng.

Ministeriet gratulerar dock inte Carola Häggkvist som är en otrevligt insmickrande sångerska med en frånstötande förmåga att blanda in religion i  allt hon gör, inklusive sina framträdande. Hade hon varit lika smart som hon påstår sig vara religiös förutspår Ministeriet den artisten betydligt större framgångar i hennes hitillsvarande karriär.

Your ass is grass…

Saturday, May 19th, 2007

“Your ass is grass, and I’m the lawnmower.”

[Edwin Beard Budding]

Ministeriet gratulerar (19/5)

Saturday, May 19th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Maj och Majken.

Maj
Kortform av Maja, betyder vårgudinna. Namnet dök upp i Sverige i slutet av 1800-talet som förkortning av Maja. Under första hälften av 1900-talet var det populärt att bilda dubbelnamn med Maj som första eller andra led.

Majken
LÃ¥gtysk form av Maria. Namnet kommer frÃ¥n tyskan och är en dimunitiv form av Maria, “lilla Maria”, som är den grekiska formen av arameiskans Mariam. Vilket ursprung detta namn har är dock inte klarlagt. Majken är känt som förnamn i Sverige sedan slutet av 1500-talet. Namnet blev aldrig särskilt vanligt och det är nu pÃ¥ tillbakagÃ¥ng, det finns idag omkring 5300 Majken.

Painted shirt

Friday, May 18th, 2007

Much of the Ministers painting is done on other things than ordinary canvas. Here’s an old t-shirt that was made for the Minister himself some years ago. Orders on t-shirts are possible, do you want a unique t-shirt. Contact the Ministry for design issues and questions.

minister-of-art-ii-crpdrz-o.jpg

Official Ministry t-shirt back.

minister-of-art-i-rzcrpd-op.jpg

And the front.

Ministeriet gratulerar (18/5)

Friday, May 18th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens enda namnsdagsbarn som är Erik.

Erik
Fornnordiskt namn som betyder ensam härskare. Namnet kommer frÃ¥n fornnordiskan, och skrevs ursprungligen Ainarikiar eller Aiwarikiar. Dessa namn förkortades till Airiker och Eiriker och de betyder bÃ¥da “den som alltid härskar” eller “den som härskar ensam”.

erik-karlsson.jpg

Ministeriet gratulerar idag i synnerhet Erik Carlsson “pÃ¥ taket”, eller Mr Saab som han ocksÃ¥ är känd som. Erik Karlsson var en ledande racingstjärna pÃ¥ Saab 96 glansdagar. Det var framförallt under 50- och 60-talet. Under större delen av sin karriär körde han som fabriksförare för SAAB. Efter att ha slutat tävla 1970 har han fortsatt som testförare och arbetat i olika PR-sammanhang för SAAB. Erik Carlsson är gift med rallyföraren Pat Moss och bosatt i London, England. Bland de mÃ¥nga framgÃ¥ngarna är troligen segrarna i RAC-rallyt och Monte Carlo-rallyt de mest kända.

Ministern har haft glädjen och förmånen att träffa på Mr Saab vid några tillfällen och måste vittna om dennes otroliga vänlighet och trevliga sätt. En sann gentleman med ett närmast otroligt namn- och ansiktsminne. Flera år efter vårt senaste möte i England på en racingbana träffade jag på Erik på en fullpackad flygplats. Artig som jag är stannde jag naturligtvis och hälsade utan större förhoppning om att bli igenkänd, men mr Saab bara log och hälsade mig med både för- och efternamn. Klart imponeraden med tanke på hur många han träffar varje vecka och hur länge sen vi träffades. Hade han inte varit en världskändis hade jag knappast kommit ihåg honom.

Never enter…

Thursday, May 17th, 2007

“Never enter your attic without a magic marker.”

[The Palmfarm]

Ministeriet gratulerar (17/5)

Thursday, May 17th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Ruben och Rebecka. Båda namnen har hebreiskt påbrå.

Ruben
Hebreiskt namn som betyder förnyare. Namnet härrör frÃ¥n hebreiskans Reuben som betyder “förnyaren”. Det förekommer ocksÃ¥ att Ruben översätts med “Se, min son”.

Rebecka
Hebreiskt namn som betyder kviga. Namnet härrör frÃ¥n hebreiskans Ribqa, som troligen bildats av ett ord med betydelsen kviga. Rebecka översätts annars med “den runda”, “den välgödda” och “den feta”, smickrande ord i Orienten med annorlunda skönhetsideal. I Sverige är Rebecka känt som namn sedan 1580-talet. Namnet blev knappast vanligt, men under de senaste Ã¥ren har antalet bärare ökat kraftigt. Idag är antalet Rebecka omkring 13.900, vilket innebär en svag minskning i popularitet.

17-maj.jpg

Ministeriet gratulerar naturligtvis även Norge som firar sin Nationaldag idag pÃ¥ Kristi Himmelfärds dag ( “Kristi flygare” i folkmun). Svenskarna firar dagen med en dag mot homofobi (hur mÃ¥nga heterosexuella visste det? Upp med en hand!). Där ser man sÃ¥ olika det kan gÃ¥ för tvÃ¥ länder efter en unionsupplösning – olika falla ödets lotter…