Archive for September, 2007

Ministeriet gratulerar (25/9)

Tuesday, September 25th, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Tryggve.

Tryggve
Nordiskt namn som betyder trygg, trogen. Namnet är ett gammalt norskt namn som har betydelsen “den trygge” eller “pÃ¥litlige”. Det förekom i Sverige, huvudsakligen i Norrland, redan under medeltiden. Tänkbart är att det gavs om ett tillnamn. Namnet försvann dock, för att Ã¥terkomma som dopnamn först kring 1920. Det blev sedan populärt pÃ¥ 40- och 50-talet. Stavningen varierar mellan ett eller tvÃ¥ g. Vanligast är dock Tryggve.
Namnet är vanligare i Norge än i Sverige. Förra året fanns det 980 Tryggve. År 2003 fick 2 pojkar namnet som tilltalsnamn. Namnsdag: 25 september (sedan 1993, dessförinnan på 23 september).

Tryggve-dagen betyder att det nu bara är 3 månader kvar till jul. Har ni börjat köpa presenter ännu? Ministeriet gick i helgen igenom julpynt såsom adventsljusstakar för att kontrollera lampornas status. Ett antal lampor får nyinförskaffas.

All you need…

Monday, September 24th, 2007

“All you need is ignorance and self-confidence, then success is certain.”

[Mark Twain]

Ministeriet gratulerar (24/9)

Monday, September 24th, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Gerhard och Gert.

Gerhard
Forntyskt namn sammansatt av orden spjut och hÃ¥rd. Namnet kommer frÃ¥n forntyskan och är sammansatt av ett ord med betydelsen spjut och ett som betyder hÃ¥rd. Ibland översätts Gerhard med “den bistre spjutkämpen” och ibland som “den hÃ¥rde spjutkämpen”. I Sverige började Gerhard användas som förnamn pÃ¥ 1230-talet. Namnet var populärt under de första Ã¥rtiondena av 1900-talet. För trettio Ã¥r sedan fanns det omkring 14.000 Gerhard, för 10 Ã¥r sedan var antalet omkring 11.000. 2005 fanns det totalt 7.935 Gerhard. Gerhard dalar kraftigt.

I almanackan kom det in 1751 till minne av Ungerns apostel Gerardus av Csanad som led martyrdöden på 1000-talet.
Namnsdag: 24 september (sedan 1753)

Gert
Variant och kortform av Gerhard. Namnet kommer från tyskan och härrör från det lågtyska namnet Geret, som bildats som en sammandragning av Gerhard. Till Sverige kom Gert som förnamn på 1380-talet. Det blev förhållandevis vanligt omkring mitten av 1900-talet och antalet Gert har också ökat något de senaste decennierna. Det fanns för 10 år sedan drygt 14.000 Gert.

Gert hade sin stora popularitetsperiod under 40- och 50-talen och ges nu för tiden mest som andranamn. Förra året fanns det totalt 11.502 Gert. 2003 fick 17 pojkar namnet, ingen som tilltalsnamn. Även Gert är på fallrepet i popularitetshänseende.

Idag startar Ramadan!

Sunday, September 23rd, 2007

Idag inleds Islams fastemånad Ramadan och pågår till 23 oktober.

De troende förväntas under Ramadan att i möjligaste mÃ¥n uppträda väl, ge allmosor (zakat) till de fattiga, visa speciellt hög aktning för sin familj samt rena sitt sinne genom att undvika beteenden som vÃ¥ld, ilska, avundsjuka, smÃ¥aktighet, girighet och illasinnad ryktesspridning. DÃ¥ undrar man ju hur Al-Qaida ska klara skivan… (läs vidare, det finns en klausul).

Högtiden Ramadan kan därför närmast jämföras med det kristna julfirandet till minne av Kristus födelse. Under Ramadan är alla vuxna, friska och bofasta* muslimer skyldiga att, frÃ¥n gryning till skymning, avhÃ¥lla sig frÃ¥n mat, dryck, rökning samt sexuella relationer. Undantag frÃ¥n skyldigheten att fasta kan förekomma vid försvagning pÃ¥ grund av till exempel hög Ã¥lder, samt för kvinnor vid amning och menstruation. Som den listige läsaren redan räknat ut sÃ¥ utbryter vÃ¥ldsamma festligheter sÃ¥ fort solen gÃ¥r ner…

Ramadan inträffar på olika datum och skiljer sig från år till år, eftersom den muslimska året grundar sig på månens läge. Jämfört med den gregorianska (västerländska) kalendern är det muslimska året 11 till 12 dagar kortare. Datumet skiljer sig också åt mellan olika länder, beroende på att nymånen startar vid olika tidpunkter geografiskt sett.

*) missade du klausulen? Där var den.

Ministeriet gratulerar (23/9)

Sunday, September 23rd, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är  Tekla och Tea.

Tekla
Namnet kommer frÃ¥n Grekiskan och härrör frÃ¥n grekiskans Théokleia, den feminina motsvarigheten till Théokles. Detta namn är i sin tur bildat av ett ord som betyder Gud och ett med betydelsen rykte, vilket kan uttydas som Guds lovprisare, eller alternativt genom Gud berömd. Tekla brukar dock översättas med “den genom Gud berömda”.

Namnet finns i almanackan till minne av en kvinna som aposteln Paulus omvände till kristendomen. Äldsta belägg i Sverige, år 1725. Namnet har varit ovanligt under hela 1900-talet För c:a trettio år sedan fanns drygt 4.000 Tekla, för c.a tjugo år sen var det bara 2000. Förra året fanns det totalt 973 personer i Sverige med namnet Tekla (varav 351 som tilltalsnamn). 2003 fick 28 flickor namnet, varav 12 som tilltalsnamn.

Tea/Thea
Kortform av Dorotea som betyder gåva och Gud. Namnet är en kortform för namn som Dorotea, Teodora och Teresia. I Sverige började Tea användas som förnamn i mitten av 1800-talet. Namnet har aldrig varit speciellt vanligt och för 20 år sedan fanns det omkring 1.700 Tea.

Under slutet av 90-talet blev Tea ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen bland de yngsta. Så populärt har namnet troligen aldrig varit tidigare. 2005 fanns det totalt 4.277 personer i Sverige med namnet Tea/Thea varav 3.265 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 531 flickor något av namnen, varav 432 fick det som tilltalsnamn.

Namnsdag: 23 september (sedan 1993, dessförinnan 9 november).

I can work…

Saturday, September 22nd, 2007

“I can work my ass off, just to keep me from working.”

 

ikoni

Ministeriet gratulerar (22/9)

Saturday, September 22nd, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Maurits och Moritz.

Maurits (-z)
Namnet är en latinsk kortform för Mauritius, som var den ursprungliga latinska formen av namnet, och brukar översättas men “man av moriskt utseende”. Kan ocksÃ¥ uttolkas som “man frÃ¥n Mauretanien”. Med morisk menas mörk och namnet har att göra med Mauretanien, en stat i nordvästra Afrika.
Namnet började användas inom adeln i Sverige på 1400- och 1500-talen. En vanlig smekform av namnet är Moje. 2005 fanns 6 419 Maurits/Mauritz. De flesta stavar namnet med z.

Moritz
Liksom Maurits är namnet en kortform av latinets Mauritius. Moritz en tysk form av mansnamnet Maurits. Namnet är mycket ovanligt. 2005 fanns det 133 Moritz, varav 44 hade det som tilltalsnamn. Det fanns också 358 personer som heter Moritz i efternamn, vilket alltså är betydligt vanligare.

Snille spekulerar i Mohammed-saken

Friday, September 21st, 2007

Pierre Schori är i konstkritiker-tagen och har uttalat sig i SvD.

Så, hur fixar han konstkritikerrollen då?

SÃ¥där, kan man väl säga… Han orerar en hel del och berättar mest om allt han själv uträttat, innan han känner sig “tvungen” att “ställa upp” för som han själv säger “en svensk konstnär i Sverige” istället för att nämna Lars Vilks vid namn. Det kommer först senare. Man anar en irritation i texten. Pjär (Pierre) verkar reta sig pÃ¥ att det är “Vilks fel” – men där verkar han ha missuppfattat nÃ¥t kapitalt… Det är ju inte Vilks som är en galen vÃ¥ldsverkare som hotat sig själv till döden. Det spelar egentligen ingen roll vad Vilks gjort, jag anser att politiker – som Schori trots allt är – och inte konstkritiker, först och främst borde förfasa sig över att en svensk blivit hotad till livet och fÃ¥tt ett pris pÃ¥ sitt huvud av en terror-organisation som försöker pressa pÃ¥ andra sina religösa tokerier!

Det är Al-Qaida som är problemet. Och dom använder religionen som ett vapen och kontrollmedel.

Till sist kommer Pierre till saken (konsten) men det blir mest ett upprabblande av olika provocerande konstnärer. (Pierre vill väl visa att han har rätt att uttala sig i konstkritiskt hänseende eftersom han kan sÃ¥ mÃ¥nga namn pÃ¥ konstnärer…). Egentligen förstÃ¥r man inte vad det är Pierre vill – mer än att han verkar vilja hävda sitt eget arbete och sina egna kunskaper (och där skiljer han sig i och för sig inte mycket frÃ¥n andra konstkritiker). Han är t.ex. väldigt noga med att sätta ut sin nuvarande kompletta titel under sitt namn. Ja, sÃ¥ fick han ju det ocksÃ¥ sagt…

Men som den politiska typ Schori ändÃ¥ är (socialdemokrat och diplomat) tycker man han borde förstÃ¥ att det är viktigare att säga nÃ¥got i sak, dvs. fördöma terroristfasoner snarare än att ondgöra sig över Vilks teckningar. Det är inte Vilks fel att det ser ut som det gör i världen. Det beror kanske snarare Schori’s och andra politikers framfart här i världen… Däremot speglar Vilks lilla rondellhund med all oönskad tydlighet hur världen verkligen ser ut frÃ¥n sin allra sämsta sida.

Schoris oförmåga att fördöma terrorister och diktaturfasoner kanske hänger ihop med hans uttalade beundran (!) av Fidel Castro och har enligt uppgift fällt följande kommentar om mannen med skägget. “Han är en av de största i samtidshistorien. Någon har sagt att han är för stor för sin ö. Castro ser allt i ett mycket långt perspektiv. Han är en encyklopedist och har närmast en renässansfurstes drag.”

Ja, det där kan man nog säga om mÃ¥nga andra diktatorer ocksÃ¥. Om man som Pierre har svÃ¥rt att fatta att Fidel är en Diktator och mördare, att Kuba är en diktatur som tagit livet av otaliga människor och att Kubas invÃ¥nare lever i skuggan av sin despot, ja, dÃ¥ är det inte sÃ¥ konstigt kanske att han tycker att det är Lars Vilks eget fel att han blivit mordhotad. Liksom att berusade kvinnor i kort-kort fÃ¥r skylla sig själv för att dom blir vÃ¥ldtagna…

Mohammed-drawings no crime

Friday, September 21st, 2007

The Swedish Office of the Chancellor of Justice (est. by King Charles XII in 1713) which the State´s representative in trials and other legal disputes. The Chancellor of Justice has said that the “Mohammed-drawings” by the swedish artist Lars Vilks can not be considered to be any crime.

“It’s no persecution aginst any ethnic group.” After several reports from muslim organisations there has been an investigation. But the Chancellor of Justice says that it’s not even close. “If such drawings or anything like that should be banned, a new legislation about blasphemi and other religious violations would have to be introduced in Sweden.”

Ministeriet gratulerar (21/9)

Friday, September 21st, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Matteus.

Matteus
Latinskt namn som översätta med “Guds gÃ¥va”. Namnets ursprung är hebreiskans Mathai, som har bildats av ett ord med betydelsen gÃ¥va. Namnet brukar översättas med “Guds gÃ¥va” men även med ”den som är trogen”. Till Sverige kom Matteus som förnamn pÃ¥ 1210-talet. Matteus blev aldrig nÃ¥got vanligt namn och är idag pÃ¥ tillbakagÃ¥ng. För drygt 10 Ã¥r sedan fanns det knappt 300 Matteus. Idag finns det 265. Matteus verkar gÃ¥ sakta mot ett försvinnande.

Matteus (urspr. Levi) var tulltjänsteman, apostel, och enligt traditionen Matteusevangeliets författare. Det anses emellertid tveksamt om detta evangelium skrevs av ett ögonvittne. Helgondag 21 september.

Matteuseffekten, är en benämning pÃ¥ olika fenomen där ett system gynnar en tidigare gynnad part. Jämför Matteusevangeliet 25:29: “Var och en som har, han skall fÃ¥, och det i överflöd, men den som inte har, frÃ¥n honom skall tas ocksÃ¥ det han har.” (ungefär som snöbollseffekt,