Archive for December, 2007

Ministeriet gratulerar (22/12)

Saturday, December 22nd, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Natanael och Jonatan.

Natanael
Hebreiskt namn som betyder Guds gÃ¥va eller gudaskänk. Namnet är sammansatt av ordet nathan som betyder gÃ¥va och ordet el med betydelsen Gud. Foljaktligen oversatts Natanael med “Guds gÃ¥va”. Som förnamn i Sverige är Natanael känt sedan mitten av 1600-talet. För c:a 40 Ã¥r sedan fanns knappt 8.000 Natanael. För 20 Ã¥r sedan var antalet omkring 4.500. Och idag har siffran krympt ihop ytterligare. Dagens notering är endast 2514 (+ 437 Nathanael). Populariteten är pÃ¥ fallrepet skulle man kunna säga, men troligen är detta ett kommande namn för nästa generation. Det kan mycket väl bli popularitetsraket om en eller tvÃ¥ generationer.

Jonatan
Bibliskt namn som betyder Jahve har givit. Namnet kommer frÃ¥n hebreiskan och översätts vanligen med “Jahve har givit”.För cirka 20 Ã¥r sedan bars namnet av upp emot 9.000 män. Idag är siffran 6.862 för Jonatan och 18.008 för stavningen Jonathan – alltsÃ¥ närmare 25.000 sammanlagt. Detta är en namnkomet och kan möjligen ha nÃ¥got att göra med Astrid Lindgrens bok och filmatiseringen av densamma: “Bröderna Lejonhjärta” där en av huvudpersonerna heter just Jonatan.

Ministeriet gratulerar (21/12)

Friday, December 21st, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är .

Tomas
Grekiskt namn som betyder följeslagare eller kamrat. Namnet härrör frÃ¥n ett ord som betyder tvilling. Det kom till Sverige via grekiskan redan under tidig medeltid. Tomas blev ett populärt namn framför allt omkring i mitten av 1900-talet, och antalet bärare har ocksÃ¥ ökat under senare Ã¥r. Idag är antalet Tomas omkring 33.068. Dessutom är stavningen med “Th”vanligare och där finns det 59.017 Thomas. Tomas kan dock inte längre betraktas som nÃ¥got egentligt modenamn.

Tomas är ett ursprungligt namn på den 21 december i den svenska almanackan. Den som fick en minnesdag var den apostel som fick tillnamnet Tvivlaren. I folkmun hette dagen Tomedagen och man firade Tomasmässa.

Ministeriet gratulerar (20/12)

Thursday, December 20th, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Israel och Moses.

Israel
Hebreiskt namn som betyder han kämpar med Gud. Namnet kommer frÃ¥n hebreiskan och översätts med “Gud mÃ¥ kämpa” eller med “Guds kämpe”. I Sverige började det användas pÃ¥ 1260-talet. Namnet blev inte särskilt vanligt och det är dessutom idag pÃ¥ tillbakagÃ¥ng sedan länge. För 20 Ã¥r sedan var antalet Israel drygt 300, idag har siffran krympt till 266 (+ 5 kvinnor som ocksÃ¥ bär namnet).

Moses
Bibliskt namn som betyder barn eller son. Namnet kommer troligen frÃ¥n egyptiskan och har betydelsen “barn”, men som vanligen översätts det med “den som räddades ur vattnet”. Detta syftar (förstÃ¥s) pÃ¥ den kristna mytologin om att en pojk vid namn Moses ska ha räddats frÃ¥n att drunkna i Nilen. I Sverige är Moses känt som förnamn sedan 1570-talet. För tjugo Ã¥r sedan hade namnet endast omkring 100 företrädare. Idag har siffran stigit till 206 Moses och dessutom finns det 47 bärare av namnet som stavar det “Mose”.

Preview of seasonal greetings video

Wednesday, December 19th, 2007

elfed22007.jpg

Just like earlier years the Minister puts on his elf-costume and performs his ritualistic Yuletide-dance. This year is no exception and as you can see from the video the Minister is really letting it rip while he performes his back-breaking solstice celebration. Before you click the link, be sure to turn on your speakers and crank the volume up good. This year’s filming took place in an abandoned barn outside Copenhagen where a Londonbased Star Wars film-team came over to shoot the Ministry seasonal video this year.

Ministeriet gratulerar (19/12)

Wednesday, December 19th, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Isak. Efter senaste veckans namnsdagar med namn vars popularitet är i höjd med sjunkande skepp är det dags för en komet!

Isak
Hebreiska och betyder mÃ¥ han skratta. Namnet har sitt ursprung i hebreiskans Jashaq, som översätts med “mÃ¥ han skratta” eller “han som ler”. I Sverige är Isak känt som namn sedan 1200-talets slut. Det har inte varit speciellt vanligt under 1900-talet men under de senaste Ã¥ren har antalet företrädare ökat nÃ¥got. Det fanns för cirka 15 Ã¥r sedan omkring 2.500 Isak. Idag finns det 9.350 Isak vilket betyder att Isak är en regelrätt namnsdagsraket. Populariteten har med andra ord ökat med 400 procent!

Ministeriet gratulerar (18/12)

Tuesday, December 18th, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Abraham.

Abraham

Hebreiskt namn som betyder folkets fader. Namnet har bildats av hebreiskans Abiram med betydelsen “fadern är upphöjd”. Stundom ser man ocksÃ¥ översättningen “fader till mÃ¥nga”. I Sverige är namnet känt sedan 1200-taets mitt. Det blev aldrig speciellt vanligt och är nu dessutom pÃ¥ tillbakagÃ¥ng. Abraham hade för ungefär 15 Ã¥r sedan omkring 700 företrädare, idag är siffran 880 vilket innebär att Abraham sakta med säkert klättrar i popularitet.

Abraham har i den svenska namnlängden haft sin dag den 18 december sedan 1600-talet. Det är den gammaltestamentlige patriarken som fått en minnesdag.

Ministeriet gratulerar (17/12)

Monday, December 17th, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Stig.

Stig
Danskt namn som betyder vandrare. Namnet har bildats av fornnordiska ordet stiga med betydelsen vandra. En vanlig översättning av Stig är följaktligen “vandraren”. I SkÃ¥ne fanns Stig som förnamn redan pÃ¥ 1100-talet, men i andra delar av Sverige började namnet inte användas förrän pÃ¥ 1860-talet. Det fanns för cirka 20 Ã¥r sedan omkring 83.000 Stig, idag är siffran 65.008. Stig tappar med andra ord i popularitet.

Ministeriet gratulerar (16/12)

Sunday, December 16th, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Assar.

Assar

Nordiskt namn som betyder han som ger svar. Namnet härrör frÃ¥n ett gammalt fornsvenskt tillnamn, Andswarur, som kan översättas med “han som ger svar”. En sidoform till Assar är Asser. Det fanns drygt 3 000 Assar för 15 Ã¥r sedan, idag är siffran 2.483. Assar är i avtagande.

Ministeriet gratulerar (15/12)

Saturday, December 15th, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är .

Gottfrid

Tyskt namn som kommer frÃ¥n orden ‘Gud’ och ‘Fred’. Namnet kommer frÃ¥n forntyskans Godafrid, som bildats av orden gud och frid med betydelsen beskydd och fred. Gottfrid översätts med “den som Gud beskyddar” men ocksÃ¥ med “fredens beskyddare”. För knappt 20 Ã¥r sedan var antalet Gottfrid drygt 7.000, idag är siffran endast 3.129. Symptomatiskt nog är namnet pÃ¥ rejäl tillbakagÃ¥ng och fÃ¥r nästan betraktas som utrotningshotat om inte trenden vänder. Man skulle kunna säga att vi behöver fler Gottfrid här i världen…

Ministeriet gratulerar (14/12)

Friday, December 14th, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Sten och Sixten.

Sten
Fornnordiskt namn som anknyts till ordet sten med innebörden hård, orubblig, hårdför och osårbar. Äldsta belägg för namnet i Sverige är en runinskrift från 1000-talet, på en sten på Frösön, Jämtland. Det förekom som förnamn under tidig medeltid och till skillnad från många andra fornnordiska namn gick det inte ur bruk utan behöll en viss popularitet genom århundradena. Namnet var ganska vanligt omkring mitten av 1900-talet. Sten hade för 15 år sedan omkring 36.000 företrädare, men har idag rasat ner till 27.713. Namnet sjunker som en sten skulle man kunna säga.

Sixten
Fornsvenskt namn som betyder seger och sten. Namnet kommer från fornsvenskan. Namnet är sammansatt av ett ord med betydelsen seger och ett med betydelsen sten. Sixten är dokumenterat  som förnamn under tidig medeltid, men gick ur bruk i likhet med många andra gamla namn. Antalet Sixten var för 15 år sedan omkring 14.000, idag är antalet 8.767. I det närmaste en halvering alltså, och ett rejält ras.