Archive for January, 2008

BOTTLE MAIL (Message in the bottle)

Saturday, January 26th, 2008

message_in_-the_bottle.jpg

(Previous mail-projects include “Mailboxes“). The Bottle Mail Project (BMP) is a long-term art project spanning over (at the moment) more than 2 years. It’s a project that brings the oldest and the newest type of technology and communication together. It is a mix of hight-tech and low-tech.

flaskpost.jpg

Several “packages” of Bottle Mail was released on different occasions and different locations during 2005. The Bottles was released from the Swedish west coast at several occasions. Bottles have also been released from the Danish west coast (Jylland), the Danish east coast (Fyn), Mallorca (Spain) and the English Riviera. Everything has been carefully logged. Every bottle has been provided with a micro transponder that makes it possible to triangulate and follow each bottles movement via satellite.

The project includes 54 bottles released on 12 different occasions during a 12 months period (last drop was November 2005). Several long rides have since then been logged. One bottle ended up in Galveston Texas, another bottle ended up in French Guyana, but the longest route yet was a bottle that ended up in Perth Australia. Regrettably the “Australian” record wasn’t completed or valid since the bottle was run down in the harbour by a Lebanese oil tanker. The particular shipping company regrets the incident when approached by the Ministry but claims that their crew can’t be blamed and that they have no insurance for such matters.

The satellites involved in the project are mostly American and English so called “spy birds”. On some occasions they are on non-operative time and the NSA (National Security Agency) and English MI6 has provided satellite time at no cost after inquiry via Swedish Security Police (SÄPO). SÄPO has been very forthcoming and friendly in this matter and MI6 and NSA has also been extremely helpful (surprisingly so) in the realization of this art project. I like to take the opportunity, already now, to extend my deepest gratitude for their invaluable services.

flaskpost-02.jpg

The project will be ended, and accounted for in detail, when all 54 bottles has reached land. By Jan 23, 2006 there was 39 bottles still floating: 15 in the Atlantic, 12 in the Pacific Ocean, 6 in the Indian Ocean, 2 in the North Sea, 2 in the South Pacific and 2 bottles are frozen in in the Arctic Ocean.

Ministeriet gratulerar (26/1)

Saturday, January 26th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Bodil och Boel som båda är danska varianter av ett gammalt nordiskt namn.

Bodil
Bodil kommer av ett gammalt nordiskt namn; Bothilda, bestÃ¥ende av orden “bot” och “hildr” (kamp), som kan uttydas bättring och strid. Bodil är, liksom namnsdagsgrannen Boel, en dansk form av det nordiska namnet. Under 1940- och 1950-talen var Bodil förhÃ¥llandevis vanligt, men de sista Ã¥rtiondena har endast nÃ¥gra enstaka flickor i varje Ã¥rskull fÃ¥tt namnet som tilltalsnamn. För ett Ã¥r sedan fanns det cirka 7.875 Bodil.

Boel
En variant av Bodil. Namnet har samma ursprung som Bodil. Den tidigare namnformen för Boel var Boeld och har använts i Skåne (med stavningen Boeld) sedan 1400-talet. Namnet fick allmän spridning i Sverige i mitten på 1800-talet. Namnet har inte haft någon riktig popularitetsperiod, och har oftast legat utanför 300-i-topp-listan. Förra året fanns det drygt cirka 2.500 Boel.

The season is over

Friday, January 25th, 2008

optirz-rotation-of-palmtree.jpg

The customary Christmas Palmtree in the Library at the Presidential Palace (The Ministry) is about to loose it’s decoration for the season. The Ministry is also known as “The Palm Farm”, which perhaps now is more understandable, if not evident. This is not ordinarily something a lot of people generally is aware of though.

Ministeriet gratulerar (25/1)

Friday, January 25th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Paul och Pål.

Paul, PÃ¥l
Namnet har bibliskt ursrpung och Paul är en kortform av Paulus, med betydelsen “den lille” eller “den ringe”. Namnet Paul, har använts i Sverige sedan 1600-talet. PÃ¥l är en dansk-svensk variant som främst använts i SkÃ¥ne (och Jämtland av nÃ¥n anledning). Pablo är den spanska motsvarigheten. Paul har burits av bland annat en Rysk Tsar (Paul I av Ryssland).

Namnet blev ganska vanligt på 1980-talet, men därefter har trenden varit nedåtgående. Förra året fanns det cirka 18.785 Paul. Det fanns vid samma tidpunkt cirka 1.000 Pål.

paul-paljett.JPG

Ministeriet skickar idag en tanke till “Paul Paljett” och gratulerar mannen som var en “up and coming” artist pÃ¥ 70-talet (i ohelig allians med Bert Karlsson). Bilden är ett skivomslag och diskuterades under rubriken “Katastrofala Skivomslag” med följande kommentar:

Vem har ett smalt glitterskärp?
Vem har ett pärldraperi i bärnstensimitation?
Vem låter minst sex knappar vara uppknäppta i skjortan?
Vem bär dubbla tighta halsband?
Vem utlåter Guds välsignelse på sitt skivomslag?
Vem har mest volym i håret och hetast blick?
Jo, Paul Paljett!
Vem i hela helvetet vill ha honom till förfogande?

Paul Paljett heter egentligen nÃ¥t helt annat, nämligen: Paul Sahlin och han föddes 30 mars 1955 i Strömslund i Trollhättan. Enligt wikipedia är han “en svensk tidigare kompositör och sÃ¥ngare, numera begravningsentreprenör”. Som kuriosa kan ocksÃ¥ nämnas att han 1991 skrev Ny demokratis propagandalÃ¥t “Häng med, häng med” vilken spelades in med “Bert-Ians”. Han blev därefter medlem i dansbandet Matz Bladhs. Förutom musiken har han drivit ett diskotek och ett hotell i hemstaden och arbetar numera alltsÃ¥ pÃ¥ en begravningsbyrÃ¥ i Trollhättan. Han är fortfarande aktiv inom musiken med sitt dansband Paul Sahlins.

Ministeriet gratulerar (24/1)

Thursday, January 24th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Erika.

Erika
Feminin form av Erik. Namnet är den feminina motsvarigheten till Erik, som bildats av ett fornnordiskt ord med betydelse härskare. Följaktligen översätts Erika vanligen med “härskarinnan”. Ibland sägs Erika ocksÃ¥ kunna vara “den som är lagklok” och stundom anknyts namnet till Erica, det vetenskapliga namnet pÃ¥ ljungsläktet. Enligt en teori kommer namnet frÃ¥n latinets erice som alltsÃ¥ betyder “ljung”.

Erikas väg mot popularitetstoppen började redan på 1960-talet och nådde en kulmen 1993 då namnet låg på 26:e plats. Bland de yngre är Erica den vanligaste stavningen. För ett år sedan fanns det cirka 34.150 Erikor.

I’m not afraid…

Wednesday, January 23rd, 2008

“I’m not afraid of flying, I just love the ground.”

Ministeriet gratulerar (23/1)

Wednesday, January 23rd, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Frej och Freja.

Frej
Fornnordiskt namn som betyder härskare. Namnet anknyter till det isländska namnet Freyr med betydelsen “herre”. I den nordiska mytologin var Frej fruktbarhetens gud och användes förmodligen aldrig som förnamn pÃ¥ nÃ¥gon jordisk man. Namnet är tidigast dokumenterat i Sverige pÃ¥ 1810-talet och har aldrig varit speciellt vanligt. Idag finns omkring 300 Frej.

Det uppges att Oden, Tor och Frej (kallad Fricco) hade var sin bild i templet i Uppsala på 1000-talet. Frej är fruktbarhetsgud och framställdes ofta med framträdande fallos. I kulten runt Frej ingick sånger och handlingar som upprörde samtida kristna, de fördömde kulten som oanständig.
I mytologin framträder Frej däremot mycket sparsamt – den mest framträdande berättelsen är den om honom och Gerd. Snorre beskriver honom som skön, kraftfull och barmhärtig, och kallar honom veraldar guð – “världens gud” och Gerd som “en strÃ¥lande vacker mö”. Frej sände sitt svärd och en häst till Jotunheim, jättarnas land, för att fria till Gerd, men gÃ¥vorna avvisas av gudinnan. Först när Skirner hotar henne med förbannelser accepterar hon att möta Frej vid Barrö efter nio nätter.
Frej omnämns också som stamfader till den svenska kungaätten Ynglingaätten och kallas då för Yngve-Frö av Snorre, vilket antyder att Yngve eller Yngvi kan ha varit ett äldre namn på Frej. Möjligen kan en sådan kung ha existerat, och utgjort någon sorts grund för myten om Frej, men om guden Frej eller kungen Yngve är den mest reella av de båda kan man idag inte reda ut historievetenskapligt.

Freja
Fornnordiskt namn med nordiskt (isländskt) ursprung, med betydelsen “fru” eller “härskarinna”. Namnet har förekommit som dopnamn Sverige sedan 1800-talet och blev liksom Frej populärt efter att det introducerades i almanackan 1986. Förra Ã¥ret fanns det cirka 1.500 Freja.

Freja eller Fröja (Freyja, Frøyia) är en fruktbarhetsgudinna i nordisk mytologi, vanernas viktigaste gudinna och har därför även namnet Vanadis. Hon är dotter till Njord och tvillingsyster och maka till Frej. Det finns få myter kring Freja och Frej, men mellan raderna kan man förstå att de, liksom de flesta av vanernas gudar, ingår ett syskonäktenskap. Precis som Frej äger hon ett magiskt svin, hennes heter Hildisvin och Freja kallas ibland Syr, d.v.s. sugga.
I myten kallas hennes make för “Od”, en gestalt med uppenbar koppling till Oden och det beskrivs hur Freja överges av sin make och till slut fäller gyllene tÃ¥rar över honom. Dessa tÃ¥rar Ã¥terkommer i mÃ¥nga mytologier och brukar uppfattas som en fruktbarhetssymbol associerad med regnet och dess betydelse för skörden. Freja delar även andra attribut med sina systrar i andra religioner: Hennes vagn dras av katter och hon bär det stora magisk halsbandet Brisingamén. Detta ska hon ha kommit över genom att tillbringa en natt med var och en av dvärgarna som tillverkade halsbandet. Hennes andra namn anspelar även de pÃ¥ hennes roll som fruktbarhetsgudinna: Gefn (“givaren”), Härn och Hörn (“beskyddaren”).
Som fruktbarhetsgudinna har Freja naturligtvis också rollen som kärleksgudinna. I berättelserna om henne försöker andra gudar ofta göra sig lustiga eller förolämpa Freja genom att anspela på denna roll: Loke kallar henne alla gudars och alfers älskarinna, jättinnan Hyndla kallar henne gethona som tillbringar nätterna hos bockar. I myterna berättas det också om hennes status som sexsymbol: Många jättar är villiga till både nid och stordåd för att vinna henne och hon betalar det magiska smycke dvärgarna ger henne i natura.
Freja har dock mörka sidor och med sin makt över jordens krafter anses hon stÃ¥ underjordens gudinna Hel nära: Precis som Oden kräver hon offer av sina tillbedjare. Oden, som av Loke informeras om hur hon kommit över Brisingasmycket, ser här en chans att utnyttja detta och lyckas genom Lokes konster ta ifrÃ¥n henne smycket. För att fÃ¥ tillbaka sitt smycke kräver Oden att hon i gengäld ordnar sÃ¥ att tvÃ¥ storkungar med vardera tjugo smÃ¥kungar under sig blir osams och ständigt rÃ¥kar i krig. Trolldom och förbannelser skulle ha den effekten att kämparna ideligen strax stÃ¥r upp och slÃ¥ss igen efter att ha “bitit i gräset”. Freja ordnar detta och tar sedan dess i sin boning Folkvang emot hälften av einhärjararna som anländer till Valhall. De ständiga krigen människor emellan brukar skyllas pÃ¥ denna myt.
Hennes kult har många inslag av shamanism och, liksom Oden, utövar hon sejd: De extatiska akter där den som leder kulten kan se både bakåt och framåt i tiden och in i andra världar. Freja sägs vara den som inför sejden bland gudarna och lär ut den till människorna. Freja har dessutom en hamn, en falkens skepnad som hon kan låna ut till de andra gudarna när de behöver se sig om i världen.

I folktron under senare tid har Frejas gestalt övergått i eller ersatts av trollkvinnan som rider på en kvast.

Ministeriet gratulerar (22/1)

Tuesday, January 22nd, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Vincent och Viktor.

Vincent
Namnet har sitt ursprung i latinet och kan ses som en kortform för Vincentius. Detta namn härrör i sin tur frÃ¥n ordet vincens med betydelsen segrande. Vincent brukar följaktligen översättas med “den som segrar” eller “den som erövrar”. Namnet har använts i Sverige sedan 1400-talet. Vincent var tidigare ovanligt i Sverige, men just nu är namnet pÃ¥ väg uppÃ¥t och tillhör de 80 vanligaste namnen. Förra Ã¥ret fanns det cirka 5.300 Vincent.

Viktor
Latinskt namn som betyder segrare (jfr Victory) Namnet är Victorias maskulina motsvarighet. Det översätts följaktligen med “segraren”.  Viktor är ett av 90-talets största modenamn bland nyfödda pojkar. 1989 var Viktor det 3:e vanligaste tilltalsnamnet men har de senaste Ã¥ren klättrat via platsema tio och fem för att 1992 bli det fjärde vanligaste tilltalsnamnet. I Göteborg och Bohuslän,Västerbottens samt Stockholms län är Viktor nr 1 pÃ¥ namntoppen. Viktor var ocksÃ¥ vanligt runt sekelskiftet men inte alls i samma klass som i dag. Förra Ã¥ret  fanns det cirka 42.600 Viktor.

De flesta stavar namnet Viktor men andra stavningar är också vanliga. Bland de som fått Viktor som tilltalsnamn de senaste åren är dessa vanligast: Victor, Wictor och Wiktor. Viktor, som varit ett dopnamn i Sverige sedan 1600-talet är ett latinskt namn som betyder segrare. Det finns flera kungligheter, martyrer och påvar som hetat Viktor men man vet inte vem av dem som gett upphov till namnet i almanackan.

Ministeriet gratulerar (21/1)

Monday, January 21st, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är

Agnes
Grekiskt namn som använts i Sverige sedan 1200-talet. Det kommer frÃ¥n grekiskans agnós med betydelsen ren eller kysk. Det har även anknutits till latinets agnus med betydelsen lamm, men den vanliga översättningen av Agnes är dock “den kyska” eller “den rena”.
Agnes och namnsdagsgrannen Agneta är namn som avlöser varandra, då det ena anses omodernt eller ålderdomligt, är ofta det andra populärt, och nu är det Agnes som är betydligt vanligare bland de yngre. Förra året fann det cirka 14.730 Agnes.

Agneta
Namnet är en latinsk form av Agnes som använts i Sverige sedan 1300-talet. Namnet var mycket populärt under efterkrigstiden och fram till 1960-talet, men är ytterst ovanligt bland barn idag. Förra året fanns det cirka 35.060 Agneta.

One person…

Sunday, January 20th, 2008

“One person can make a difference – but most of the time one shouldn’t.”