Archive for March, 2008

Pressrelease: DOGS the musical

Monday, March 31st, 2008

The second act of the musical DOGS by Lars Vilks with music by Neurobash has now been officially released on YouTube. http://www.youtube.com/watch?v=q9KnPHPESxY

The video, directed by Yamo Kawaiah, takes on the story right where the first part ended and contains many surprises, including previously unseen artwork by Vilks. The music is signed Neurobash and the texts have been co-written by Lars Vilks and Neurobash. The musical documents the so called “Modog-affair”, following the publication of Vilks’ drawing of the prophet Muhammad as a “round-about-dog” (a crazy swedish idea of decorating roundabouts with sculptures of dogs).

International press has followed the resulting reactions closely over the last year, ranging from minor protests to death threats directed towards Lars Vilks. What was a simple artwork has become a symbol for the freedom of speech. The musical is, from Vilks, view a way to take the discussion yet a step further on whether there should be a censorship for art or not. As it is now, its is clear, there does indeed seem to be limits to what can be expressed in the open.

For the constellation Neurobash the writing of the music for the musical is an obvious continuation of prior successful collaboration with Vilks, namely the composing of a musical suite for the 10 year anniversary of the micro nation of Ladonia in 1996. This collaboration resulted in a soundtrack album entitled “Ladonian Incidents”, released on Electric Fantastic Sound of Sweden the same year. For the performing of the music live at the anniversary, the constellation was selected national band of Ladonia and is since then the second electronic band after Laibach to become entitled as such.

Neurobash has since 2006 collaborated with many other artists and producers, such as the legendary Swedish father of electronic music, Ralph Lundsten. More about Neurobash at www.neurobash.com, and more on the various collaboration within the international artist network NeuroArt, co-founded by Neurobash and the Ministry of Art & Jump, at www.neuroart.net.

links:
http://www.neurobash.com/
http://www.myspace.com/dogsthemusical
http://www.neuroart.net/
http://www.vilks.net/

Ministeriet gratulerar (31/3)

Monday, March 31st, 2008

Ministeriet gratulerar dagens enda namnsdagsbarn som är Ester.

Ester
Ett bibliskt namn som anses vara av persiskt ursprung, det anses ibland ha oklar betydelse, men kan komma av det persiska ordet “stara” som betyder stjärna (jmfr engelskans “star”). Namnet kan också motsvara det babyloniska “Ischtar” som är/var en kärleksgudinna. Man kan också se likheter med namn som Estelle och Stella. Estelle är en fransk variant av Ester. Både Estelle och Stella för tankarna till “Estrella”, som på spanska betyder “stjärna”. Ester kom med i almanackan år 1901. Namnet var vanligt i slutet av 1800-talet, och är nu åter på väg uppåt i populariet. Enligt SCB finns det i slutet av februari 2008 13.469 kvinnor som har förnamnet Ester. Förra året låg Ester på 50:e plats på namntoppen när det gäller namn på nyfödda flickebarn. Då fick 278 flickebarn namnet Ester.

Istar (Ischtar, Ishtar) var kärleksgudinna och himlens drottning (därav kopplingen till “stjärna” kanske) i Mesopotamisk mytologi (himlens härskarinna, kärlekens gudinna och krigsmaktens beskyddarinna). Hon var dotter till Anu och hustru till Tammuz. Hennes sumeriska namn var “Inanna”. Lejon var hennes symboler. Istar dyrkades jämsides med Anu i det stora templet i Uruk. När hennes make dog, begav hon sig ned till underjorden för att hämta tillbaks honom. Hennes företag att återbörda sin make, växtlighetsguden Tammuz, sågs som en mytologisk metafor för årstidernas och jordbrukets växlingar.

Ministeriet gratulerar (30/3)

Sunday, March 30th, 2008

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Holger och Holmfrid.

Holger

är en förkortad form av det gamla nordiska mansnamnet Holmger (fsv: Holmgæirr). Kom som nytt namn på 1800-talet. Namnet är ett s k variationsnamn, sammansatt av förleden “holme” (fsv: holmber) och efterleden “spjut” (fsv: gæirr). I Sverige förekommer under medeltiden även formerna “Honger”, “Hunger” och “Holinger”. Namnet har ibland getts betydelsen “spjutvän”. I Domesday Book förekommer namnet bland de nordiska i formen Holengar. Bortfallet av “m” som ger den nuvarande namnformen kan i Sverige beläggas från 1316. Namnet var ett modenamn i början av förra seklet och nu ökar namnet snabbt i popularitet igen. Idag finns det cirka 11.625 Holger.

Holmfrid

Ett fornnordiskt namn. En sammansättning av orden holme och frid (skön). Holmfrid var från början ett kvinnonamn men numer använt som mansnamn. På 1700-talet kom en sidoform till Holmfrid att användas, Hamfrid. Idag finns det cirka 365 män och 3 kvinnor som bär namnet Holmfrid.

holger-danske-marienlyst.jpg

Holger Danske i Helsingör.

Holger Danske är en dansk sagofigur och -hjälte, som enligt sägnen sover i ett valv under Kronborgs slott för att rycka ut och rädda sitt land när det är i nöd. Det är också en saga från 1845 av den danske författaren H.C. Andersen. Holger Danske omnämns första gången i “Rolandskvädet” från mitten av det 1100-talet, som en av Karl den Stores riddare under namnet “Oger le Danois”. Man kan läsa mer här på danska wiki.

Ministeriet gratulerar (29/3)

Sunday, March 30th, 2008

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Jonas och Jens.

Jonas
är ett mansnamn med hebreiskt ursprung, med betydelsen vit duva. Det ses som en form av Jona. Namnet är belagt i Sverige sedan 1303. Namnet var mycket populärt under 60- , 70- och 80-talet, men har sedan dess dalat på topplistorna. 1989 låg Jonas på plats 19 på namntoppen men är nu inte ett av de 50 vanligaste. För ett år sedan fanns det cirka 58.860 Jonas.

Jens
är ett mansnamn med danskt ursprung, en kortform av Johannes. Jens började så sakteliga öka i popularitet på 1960-talet och blev på 70- och 80-talen ett av de 50 vanligaste tilltalsnamnen. På 1990-talet vände trenden nedåt och Jens popularitet har fallit kraftigt. För ett år sedan fanns det cirka 17.900 Jens. Danmark är det land i världen där namnet är mest förekommande procentuellt sett.

Ministeriet gratulerar (28/3)

Sunday, March 30th, 2008

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är malkolm och Morgan.

Malkolm
Stavningen Malcolm förekommer också. Namnet har ett keltiskt ursprung, och kom till Sverige på 1600-talet med skotska släkter. Betydelsen sägs vara tjänare hos Colm eller Columbas tjänare, där Columba (eller Columcille) var namnet på den missionär som kristnade Skottland. Stavningen med “c” är faktiskt vanligare, fast namnsdagsnamnet stavar med “k”. Namnet är ovanligt bland de äldre generationerna, men namnet börjar bli allt vanligare bland de yngsta. De senaste åren har det varit ett av de 175 vanligaste tilltalsnamnen. För ett år sedan fanns det cirka 1.310 Malkolm. Namnet har förekommit som kunganamn i Skottland.

Morgan
Namnet har också keltiskt ursprung, men betydelsen är osäker. En del anser att det innehåller mawn som betyder stor, can som betyder ljus, cant som betyder cirkel och/eller mor som betyder hav. Namnet kom till Sverige i början av 1800-talet och var som populärast under 1960- och 1970-talet. För ett år sedan fanns det cirka 11.000 personer i Sverige med namne.

Ministeriet gratulerar (27/3)

Sunday, March 30th, 2008

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är

Rudolf
är ett mansnamn med forntyskt ursprung, Hruodulf bildat ur ord med betydelsen ära, beröm och varg. Namnet har använts i Sverige sedan slutet av 1300-talet. Rudolf är ett vanligt namn bland de manliga pensionärerna, men bland de yngsta är namnet sällsynt. Endast någon enstaka pojke i varje årskull får namnet som tilltalsnamn. För ett år sedan fanns det cirka 5.100 Rudolf. Det har förekommit som kunganamn (bl.a. i Österrike och bland tysk-romerska kejsare).

Ralf
Stavningen Ralph förekommer också. Namnet är en kortform av det fornnordiska Rāðulfr, som är sammansatt av ráð “råd” och ulfr “ulv, varg”. Namnet är belagt redan på Rökstenen (Ög 136) från 800-talet: Rāðulfs, och senare på Gillbergastenen (U 1146): RāðulfR. Då namnet förekommer i Sverige i dag anses det ha engelskt ursprung snarare än att vara en inhemsk utveckling av Rāðulfr. Namnet är ovanligt bland de yngsta, men är ett relativt vanligt namn på 40- och 50-talister. För ett år sedan fanns det cirka 3.220 Ralf.

Take my word…

Wednesday, March 26th, 2008

“Take my word for it, the future is closer than you think it is.”

Dr. Samantha Carter.

Ministeriet gratulerar (26/3)

Wednesday, March 26th, 2008

Ministeriet gratulerar dagens enda namnsdagsbarn som är Emanuel.

Emanuel
Namnet är ett hebreiskt namn som brukar uttolkas “Gud är med oss”. Namnet har använts som dopnamn i Sverige sedan 1600-talet. Under 1800-talet var det speciellt vanligt bland de frikyrkliga. Efter de första decennierna på 1900-talet avtog det i användning och var relativt ovanligt fram till 1980-talet då det ökade något i igen. För ett år sedan fanns det cirka 29.000 Emanuel. Ett smeknamn för Emanuel är Manne.

Ministeriet gratulerar dock inte Emanuel Swedenborg (född Swedberg 29 januari 1688 i Stockholm, död 29 mars 1772 i London). Han var en naturvetenskaplig vetenskapsman och filosof som med tiden blev bibeltolkare, teosof, kristen mystiker och teolog efter en mångsidig karriär som uppfinnare och vetenskapsman. Vid 56 års ålder genomgick han “en andlig fas”, då han fick drömmar och visioner av “en andlig värld”. Han påstod sig tala med änglar, andar och avlidna personer (!). Han ansåg sig vara utsedd av Gud (!) att skriva en himmelsk doktrin och han hävdade att Gud öppnat hans ögon och att han från denna stund fritt kunde besöka himlen och helvetet och prata med änglar, demoner och andra andar… Under de kommande 28 åren, fram till sin död, skrev och publicerade han 18 teologiska verk (den mest kända är “Himmel och Helvete“). Det finns även ett flertal opublicerade skrifter. Ett flertal författare influerades av honom, däribland August Strindberg… Det fanns dock en mängd kritiker, exempelvis den samtida författaren Johan Henrik Kellgren, som kort och gott kallade Swedenborg “en fåne”. Förvånande nog lyckades inte kyrkan få en fällande dom emot honom i domstol för hans texters påstådda kätteri. Förvånande är också att han inte hamnade på institution för psykvård, men det var väl inte så utbyggt på den tiden…

Bebådelse II…

Tuesday, March 25th, 2008

Ja, som alla minnesgoda har lagt märke till är det dags igen (!) för bebådelsedan… Den 9:e mars var det Jungru Marie bebådelsedag. Av någon outgrundlig anledning är det dags igen i den svenska almanackan. Man kör med både livrem och hängsle här alltså…

Förr kallades denna dag, som var en helgdag, för Vårfrudagen, (Maria kallades förr för “Vår fru”). Numera benämns den ofta även som Våffeldagen. Namnet Våffeldagen är en grov missuppfattning och förvanskning av det riktigare namnet Vårfrudagen, vilket kan ha gett upphov till seden att äta våfflor just denna dag. Det och kanske det faktum att hönorna i gamla tider satte igång att värpa igen efter vinteruppehållet…

Bebådelsen är inom den kristna mytologin det ögonblick i vilket ärkeängeln Gabriel överlämnar budskapet till Maria att hon skall föda Guds son, Jesus Kristus. Framställningar av bebådelsen är under medeltiden och renässansen ett av de mest utbredda motiven i den västerländska konsten.

Jungfru Marie bebådelsedag firas den 25 mars i samtliga kristna länder och de flesta samfund – men i Sverige har dagen av någon outgrundlig anledning fått två bebådelsedagar i almanackan (den 9 och den 25 mars).

Evigt poserande…

Tuesday, March 25th, 2008

“Det sades en gång om en italiensk skådespelerska, av hänsyn kan hennes namn utelämnas här, att hon var ganska odräglig – ‘evigt poserande och teatralisk, patetisk och själfull, utan ens i misshugg råka fälla en naturlig replik‘. Det kan (tyvärr) också sägas om den största delen av Sveriges samlade skådespelarkår…”