Archive for October, 2008

HopArt flashback

Friday, October 24th, 2008

A little flashback from the 2007 HopArt Tour. The season of 2008 has been hopeless (so far Рand we might as well face it, the season is over). The 21:st protest jump of the lifelong HopArt Tour was in Sm̴land. The man who is an anthem did it again.

Ministeriet gratulerar dessutom (24/10)

Friday, October 24th, 2008

Idag den 24 oktober gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Evergistus som infördes på dagens datum 1680. Vid 1901 år namnsdagsreform ersattes Evergistus av relativt likalydande Evert. 1986-1992 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Evert sällskap av  Elving och Eivor som då hade samtidig namnsdag. 1993-2000 behölls Evert och fick istället sällskap av Eilert. 2001 blev det också den rådande ordningen som får råda (tills nästa namnsdagsreform).

Evergistus infördes i namnsdagslängden till minne av en medeltida tysk biskop. Mellan 1620 och 1680 hade Evergistus namnsdag tillsammans med Columbus, och före 1620 hade faktiskt Columbus den ursprungliga namnsdagen i ensamt majestät. Möjligen som en hyllning till den genovesiske (ja, han är frÃ¥n Italien) upptäckaren och köpmannen som med stöd frÃ¥n spanska kungaparet (kung Ferdinand II av Aragonien och Isabella I av Kastilien, “Reyes Católicos”) gav sig iväg över Atlanten för att finna sjövägen till Indien. När han nÃ¥dde Amerika Ã¥r 1492 var han i trygg förvissning om att han hade funnit en västlig rutt till Indien. Befolkningen kom därför att kallas indianer. Oavsett om Christofer Columbus var lyckligt ovetande om att upptäckten egentligen var av en helt ny värld (kontinent) snarare än Indien, sÃ¥ kan man säga att hans “upptäckt” markerar början av den europeiska koloniseringen av Amerika. Stackars indianer…

Ministeriet gratulerar dessutom (23/10)

Thursday, October 23rd, 2008

Idag den 23 oktober gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Severin som infördes på dagens datum före 1830 då det ersatte det med äldre namnformen Severinus. Vid 1901 år namnsdagsreform ersattes Severin av relativt likalydande Sören (detta var för övrigt en uppskattad svordom när Ministern växte upp, och väckte mycken munterhet då man kunde påstå att man kallade på Sören och att man inte alls hade svurit). 1986-1992 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick plötsligt Sören bara sällskap av ett namn, och det var Severin som då hade samtidig namnsdag. 1993-2000 behöll Sören och Severin sin dag tillsammans. 2001 blev det också den rådande ordningen som får råda (tills nästa namnsdagsreform).

Severinus infördes till minne av biskop i Köln, som dog 399.

Idag är det dessutom 366 Ã¥r sedan Slaget vid Leipzig under trettioÃ¥riga kriget, där en svensk armé under ledning av Lennart Torstenson Ã¥r 1642 besegrade en numerärt överlägsen kejserlig här. Lennart Torstenson förfogade över 15.000 man och besegrade en här frÃ¥n det Tysk-romerska riket pÃ¥ 25.000 man. Torstenssons armé fick 4000 sÃ¥rade i slaget. Ottavio Piccolomini, den Tysk-romerska härföraren besegrades ändÃ¥ fullständigt och av förlusterna var 15.000 döda och sÃ¥rade, 5.000 tillfÃ¥ngatagna och dessutom förlorade dom 46 kanoner till Torstenssons käcka gossar. Det är svÃ¥rt att föreställa sig den ofantliga slakt det mÃ¥ste ha varit pÃ¥ slagfältet eller hur det efterÃ¥t rensades upp…

Art is…

Wednesday, October 22nd, 2008

“Art is business, business is art.”

[Andy Warhol]

Ministeriet gratulerar dessutom (22/10)

Wednesday, October 22nd, 2008

Idag den 22 oktober gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Severus som infördes på dagens datum före 1680. Mellan 1680 och 1752 hade Severus sällskap av Ture! Men 1753 fick Severus dagen ensamt igen. Vid 1901 år namnsdagsreform ersattes Severus av likalydande Seved. 1986-1992 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Seved sällskap av Sigvid och Ursula som då hade samtidig namnsdag. 1993-2000 blev det ny ordning och Marika och Marita tog över dagens datum. 2001 blev det också den nya ordning.

Det påstås att Severus infördes till minne av ett helgon, som dog martyrdöden på 200-talet. Men det finns mycket lite att tillgå vem han egentligen var.

Ministeriet gratulerar dessutom (21/10)

Tuesday, October 21st, 2008

Idag den 21 oktober gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Ursula som infördes pÃ¥ dagens datum 1620. Vid 1901 Ã¥r namnsdagsreform fick Ursula stryka pÃ¥ foten och Birger intog dagen i ensamt majestät. (Birger infördes, vid sidan av Brigida, 1680 pÃ¥ 1 februari, men utgick 1823, till förmÃ¥n för Maximiliana. 1901 Ã¥terinfördes det, men dÃ¥ pÃ¥ dagens datum – till minne av Birger Jarl, som dog denna dag 1266). 1986-1992 dÃ¥ det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Birger sällskap av Brita och Britta som dÃ¥ hade samtidig namnsdag. 1993-2000 blev det ny ordning och tjejerna Ã¥kte och Birger fick sällskap av Börje istället. 2001 var det dock dags för nyordning och Ursula Ã¥terkom pÃ¥ dagens datum, i sällskap med Yrsa.

Före 1620 var benämningen pÃ¥ dagens datum (som vi berättade om igÃ¥r) “Elvatusen jungfrur”. Denna benämning flyttades 1620 till 20 oktober. 1680 Ã¥terfördes den till dagens datum, men utgick 1753. Den fanns där till minne av en medeltida legend om just 11.000 jungfrur, som ska ha fallit offer för vilda hunner i Köln. I de medeltida kalendarierna stod det XIM Virgines, vilket egentligen betyder “elva martyrjungfrur”. Redan under medeltiden misstolkade man XIM (elva martyrer) som 11.000 (vilket dock är felaktigt; 11.000 skrivs med elva “M” i rad enligt romerska siffror: MMMMMMMMMMM).

Ursula infördes, till minne av den mest kända av dess “elvatusen” jungfrurna. Det fanns där, även i formen Ursila fram till 1901, dÃ¥ det utgick. 1986 Ã¥terinfördes det pÃ¥ 22 oktober, men flyttades 1993 till 25 maj och 2001 tillbaka till dagens datum.

Minister on YouTube

Monday, October 20th, 2008

The new video-section here at the Newsblog has grown a bit lately – as some might have noticed already. And since the video documentation project started a little “website” has been building up (by default) at YouTube. The new address is easy enough, and there is also a new link to this site in the right margine. The new address is www.youtube.com/MinisterofArt and has right this minute collected about 10 videos for your viewing pleasure.

Ministeriet gratulerar dessutom (20/10)

Monday, October 20th, 2008

Idag den 20 oktober gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Kasper som infördes pÃ¥ dagens datum 1767 och fanns där fram till 1993, dÃ¥ det flyttades till 6 januari,  Vid 1901 Ã¥r namnsdagsreform fick Kasper kvarstÃ¥ i ensamt majestät. 1934 ersattes Kasper av Sibylla, eventuellt hade dom gemensam namnsdag). Sibylla förekom under 1600-talet pÃ¥ 22 maj, men utgick sedan. 1934 infördes det, som en hedersbetygelse Ã¥t arvprins Gustaf Adolfs hustru Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha (mamma till “Hagasessorna” och vÃ¥r Konung kung Carl XVI Gustaf). 1986-1992 dÃ¥ det blev standard med tre namnsdagsnamn verkar det som om Kasper Ã¥terkom i sällskap av Sibylla och Camilla… som dÃ¥ hade samtidig namnsdag. 1993-2000 blev det ny ordning och Sibylla och Camilla delade pÃ¥ dagen. 2001 var det ny ordning igen dÃ¥ Sibylla blev ensam kvar.

Kasper fanns, pÃ¥ dagens datum frÃ¥n 1767 – Kaspar var enligt kristen mytologi jämte Melker och Baltsar en av de tre vise män som ska ha uppvaktat Jesus vid hans förmodade födelse.

Före Kasper har dagens datum en brokig historia. Fram till 1620 var namnsdagsbarnet Felicianus som då utgick.

Mellan 1620-1679 var det inget namnsdagsbarn, dÃ¥ var det “Elvatusen jungfrur”. Denna förbluffande benämning pÃ¥ dagens datum fanns ursprungligen pÃ¥ 21 oktober, men flyttades 1620 till dagens datum, för att pÃ¥ 21 oktober ge plats Ã¥t Ursula. 1680 Ã¥terfördes det dock till 21 oktober, där det fanns fram till 1753, dÃ¥ det utgick. De 11.000 jungfrurna var en benämning pÃ¥ Helgonet Ursula och hennes följeslagare. I en kalender frÃ¥n sent 800-tal anges Ursula som en av fem, Ã¥tta eller elva martyrer. Under 900-talet steg deras antal drastiskt till 11.000, antagligen pÃ¥ grund av en felläsning av en förkortning XI MV lästes som undecim millia vergines (elva tusen jungfrur) istället för undecim martyres virgines (elva jungfrumartyrer). Legenden om 11.000 jungfrur blev snabbt populär (jojo) och författare broderade ut berättelsen med fler och fler detaljer.

Mellan 1680-1766 – Caprisius och Harald. Caprisius infördes, till minne av en biskop och martyr i Akvavitien – nej Akvitanie! Till vilken Harald som namnet infördes i Ã¥minnelse om är en smula oklart. Det finns flera kandidater; Harald Hein, Harald Klak (Jylländsk kung), Harald HÃ¥rfagre (Norges första Kung), Harald BlÃ¥tand (Dansk kung) – eller Harald HÃ¥rdrÃ¥de (i sin ungdom befälhavare över kejsarens livgarde i Istanbul, gifte sig sedermera med den Ryska prinsessan, Elisabet av Kiev, och som sedermera sparkade bÃ¥de dansk och svensk stjärt och anlade dessutom Oslo). Det var gott gry i grabbarna pÃ¥ den tiden… som en hedersbetygelse bär därför idag Konstministern Vikingahjälm.

CUBE – Concerto for Craftsmen

Sunday, October 19th, 2008

A 10 minute flashback on video of a musical drama from back when (2003) – a piece in which Maestro Axwik enters the scene and performs a sound-art performance with the subtitle “for Club, Axe and Chainsaw”. A tribute to the craftsmen around us that builds our world every day and day by day. After a short bow, the viewers are thrown right into the action where the CUBE is more than half done by the craftsmen on stage.

The concerto had it’s premier performance in Gothenburg, March 2003 on the annual Festival at the Academy of Music and Drama, Gothenburg University. The two assistants are Mikael Varela and Sebastian Paananen. The excellent Tony Blomdahl was mixing and editing all sounds in real time. The concerto was approximately 45 minutes long in the original performance, and ends with a fuel injected crescendo after the loitering passages. If someone fell asleep during the concerto they sure woke up in the end… Lean back and enjoy the ride!

The video is an edited short version of just under 10 minutes (due to the fact that YouTube don’t like longer videos, and the viewer might fall to sleep during the longer installments. Axwik – The Minister of Art & Jump – are otherwise known for his short performances (HopArt) – CUBE was going in the totally opposite direction… Afterwards the sound-art performance was compared with “Fluxus” (a honestly highly flattering judgment and opinion).

Ministeriet gratulerar dessutom (19/10)

Sunday, October 19th, 2008

Idag den 19 oktober gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Ptolemeus som funnits pÃ¥ dagens datum sedan gammalt till minne av evangelisten med detta namn. Vid 1901 Ã¥r namnsdagsreform fick Lukas kvarstÃ¥ i ensamt majestät. 1986-1992 dÃ¥ det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Lukas sällskap av Lillemor och Lilly… som dÃ¥ hade samtidig namnsdag. 1993-2000 blev det ny ordning och Lukas och Matteus fick istället dela pÃ¥ dagen. 2001 var det ny ordning igen dÃ¥ Lukas blev ensam igen.

Ptolemeus fanns, på dagens datum före 1901 till minne av en romersk martyr. Enligt SCB finns det ingen med namnet i Sverige idag.  Ptolemeus var ett Kunganamn, hos de gamla grekerna.