Archive for February, 2012

Det är Skottdag idag.

Wednesday, February 29th, 2012

Så fick vi då en extra dag oss tilldelad, om inte av ödet så av namnlängdskommisionen (som är dom som styr såna häringa ting).

Anledningen till att skottdagen ligger i slutet av februari snarare än vid slutet av året kan spåras tillbaka till det gamla Romerska Imperiet (som oavsett om vi tänker på det eller ej, är det som ligger till grund för en vådligt stor del av vår nuvarandre kultur… Nååååvl. Det är som sagt den gamla romerska kalendern, som användes av romarna innan Julius Caesar introducerade den julianska kalendern år 46 f.Kr., och som började med månaden mars. Skottdagen placerades alltså i anslutning till romarnas nyår.

Den romerska kalendern var också starkt påverkad av äldre månkalendrar och man benämnde exempelvis dagar efter månens faser: kalendae – nymåne (alltså upphovet till ordet kalender), nonae – första kvarteret och idus – fullmåne. Den första dagen i månaden benämndes “kalendae” (trots att detta inte stämde med månens verkliga fas) och exempelvis den 24 februari var ante diem sextum Kalendas Martias – sjätte dagen före kalendae i mars. (Romarna använde inklusiv räkning, det vill säga den dag som vi skulle kalla den femte dagen före första mars kallade romarna för den sjätte, eftersom startdatumet räknades med.) När man sedan i den julianska kalendern införde skottdagar, lade man till en “andra sjätte dag före kalendae”, den så kallade bisextilis. Än i dag heter skottår på franska année bissextile.

Varför man gjorde på detta sätt, och inte lade den precis före den 1 mars, är något oklart. En anledning kan vara att man var påverkad av tidigare grekiska månkalendrar där man hade 12 månader med lika lång längd – 30 dagar – och sedan lade man till 5 dagar i slutet på året som inte tillhörde någon månad, de så kallade Epagomenai (grekiska “de tillagda”), för att komma upp i 365 dagar totalt. Skottdagen kom då att bli en ny 6:e dag före de tidigare fem extradagarna.

Inom EU beslutade man i slutet av 1990-talet att ändra den tidigare placeringen av skottdagen och i stället låta den 29 februari vara officiell skottdag med början år 2000. Även den romersk-katolska kyrkan räknar numera den 29 februari som skottdag.

Inom europeisk äldre tradition påstås det ha varit tillåtet för kvinnor att fria till ungkarlar under hela skottåret. Det är en tradition som sägs gå att härleda till en legend från 400-talet från Irland om Patrick och Brigid av Kildare. Det har dock påvisats att det inte går att belägga sedvänjan längre tillbaka än till 1800-talet. Det fanns från medeltiden ända fram till 1800-talet en oskriven lag på de Brittiska öarna som sade att den man som avvisade en friare under ett skottår var tvungen att ge henne en kyss samt ett silkeslinne eller ett par handskar. Enligt gammal tradition får giftassugna kvinnor bara fria på skottdagen. Och då har damerna trumf på hand. Den man som tackar nej bör dra sig ur med hjälp av en dyrbar gåva.

Legenden om att kvinnor friar
Legenden (och tidningen Metro*) berättar att det var Irlands skyddshelgon S:t Patrick som blev en tidig jämställdhetsapostel (!) (se ovan) när han bestämde att kvinnor kunde få fria en dag vart fjärde år. Seden bjöd att kvinnans propå skulle tas på största allvar. Sen kan man ju alltid fråga sig om kvinnan var friare för det (i överförd bemärkelse alltså).

*) Därmed inte sagt att Metro är en legend-driven blaska, även om man ibland kan misstänka det…

I februari 1988 utropade sig staden Anthony i Texas, USA till “Världens skottårshuvudstad”, och en internationell födelsedagsklubb för skottdagsbarn bildades där.

Can you…

Wednesday, February 29th, 2012

CAN YOU LIKE, WALK A LITTLE FASTER OR GET THE FUCK OUT OF MY WAY?!

Russian video

Tuesday, February 28th, 2012

From Samara, Russia (art project “Artnews Outdoor”) the word has it is over. The Ministry has part of this project and the Minister have been visible all over Russia starting in Samara and surrounding areas on different busstop billboards. (Regretfully there was no chance going there to perform a HopArt in Volga.)

Samara is one of the largest cities in Russia. It is situated in the southeastern part of European Russia, the Volga Federal District, at the confluence  of the Volga and Samara Rivers. Samara is also the administrative center of Samara Oblast. The embankments of the town has been compared with Lake Geneva.

The following video documenting the project reached the Ministry some time ago. About 8 minutes into this thriller you’ll find the Minister.

Anti-intellectualism

Monday, February 27th, 2012

“Anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that my ignorance is just as good as your knowledge.”
[Isaac Asimov]

FOURCE project video

Sunday, February 26th, 2012

A little glimpse of the project that have been twinkling all winter. Some 40 wind turbines throughout the landscape are visible for miles and miles. Thousands and thousands have seen it by now.

The Reality…

Tuesday, February 21st, 2012

“The Reality is a museum without walls.”

Minister and minis

Thursday, February 16th, 2012

Mini-coopers in all the wrong places had to eventually end up in Sweden and Ladonia…  Lars Vilks and Evert Ljusberg in a sweet mix and you can even catch a glimpse of The Minister of Art presenting Ladonias President.

“Sweden might be a cold, snowy hive of conformity. But it also produces some fantastic micronation-creating weirdos.”

Kränkningarnas kränkande inslag

Tuesday, February 14th, 2012

Alla kan känna sig kränkta. Det har vi fått lära oss med besked dom sista åren. Själv känner jag mig oerhört kränkt av alla religiösa – som fanatiskt orerar om vad som är “rätt” eller “fel” – oavsett nationalitet, etnicitet, sexuell läggning eller religiös övertygelse. Jag känner mig lika kränkt av alla sådana [gaphalsar]. När det övergår till fysiskt våld och mordförsök kan jag bara känna mig kränkt igen, över hur illa samhället hanterar sådant.

Lars Vilks, som de flesta förmodligen känner till har hamnat just i den där kränkningskörens spotlight, har gjort en uppdatering på sitt verk “Profeten M som Rondellhund”. Faktiskt en lysande idé, som med lite humor spetsar till det hela. Frågan är om det nu är “kränkningssäkrat” som Vilks själv menar att det borde vara.

Med anledning av verket (bild ovan) så kan man nästan se en kommande utvecklingen framöver sin inre syn… I framtiden kommer bara tomma lådor att ställas ut… och konstnären kan t.ex. förklara att inuti finns en muhammed-hund, men den kan vi inte visa av risk att kränka någon. (Naturligtvis är lådan tom, det är bara som om det var på riktigt att det låg en muhammed-hund i lådan – skulle någon får för sig att öppna lådan kan ju denne bli kränkt, och det måste undvikas, därav bara en tom låda). Det kan också tänkas att vad som helst (inte) finns i lådan. Alla verk är tänkbara. Man kan bara leende fråga sig om det kan bli mer metafysiskt och jag kan inte låta bli att undra vad konstkritikerna (dom professionella och dom självutnämnda) säger om den tanken.

Size…

Tuesday, February 7th, 2012

“Size determines an object, but scale determines art.”

The Bible…

Monday, February 6th, 2012

– Have you not read the Bible?

– Oh yeah. Just not all of it…

– …

– Actually, I’m listening to it on tape – But don’t tell me how it ends.