Archive for October, 2017

Monday, October 16th, 2017

Einstein and the A-bomb

Robert Anton Wilson

Ladonian Exclave, true enclave in Sweden

Thursday, October 12th, 2017

Today, 2017-10-12, it’s our great pleasure to proclaim the Ladonian exclave of Palmagården.

It is the farm and it’s little land where the Ministry of Art is situated since the fall of 2003.

It is also a celebration today, since Ladonia today reached 20.000 citizens.

Exclave Palmfarm

Dygnstider och tidsangivelser

Wednesday, October 4th, 2017

Fråga: Vad är klockan vid olika tidsangivelser på dagen? Dvs när är det morgon, när är det natt, när är det frukost när är det middag osv?

Svar: Det flyter ihop en hel del, som ni kommer att se… Men på Ministeriet indelas dygnets tider och benämningar enligt nedan, och så borde det vara överallt eftersom detta är den enda logiska och smartaste indelningen:

Morgon: kl 7
Tidig morgon: Kl 6
Okristligt tidigt: kl 4.30-5.30
Frukost: kl 7- 7.30
Förmiddagsfika: kl 9.00-9.30
Brunch: kl 9.30-11
Förmiddag: kl 9-12
Middag: kl 12.00 Kan även benämnas lunch, men högst ogärna. Bara som en social anpassning.
Sen lunch: kl 13-14
Eftermiddag: kl 13-16
Sen eftermiddag: kl 16-17
Kväll: kl 18
Sen kväll: kl 20-22
Natt: kl 23
Mitt i natten: kl 23.55-4.00
Ut på småtimmarna: kl 1-3
Framåt morgontimmarna: kl 5-6