Eslöv vs. JK

Sydsvenskan.se har släppt en kortfattad nyhet om att Eslöv har anmälts till JK. Dock har Sydsvenskan inte nått Konstministern för en kommentar. Minister Axwik är inte ensamt ansvarig för anmälan. I dagsläget har inte JK lämnat något besked om när eller om man kommer att fatta något beslut i ärendet.

Ärendet gäller diskussionerna som uppkom vid Eslövas Biennalen förra hösten (november) dÃ¥ Vilks blev avstängd av kommunen kort tid före Biennalens invigning, trots att han stÃ¥tt som inbjuden närmare ett Ã¥r i förväg. FrÃ¥gan som väcks är förstÃ¥s om Kommuner fÃ¥r eller bör göra sÃ¥här, och det är en viktig frÃ¥ga som vi bör fÃ¥ svar pÃ¥. Det finns ett system i vÃ¥rt samhälle som ska fungera även om nÃ¥gon känner sig hotad. Det bör nog undersökas om ett systemfel har inträffat, och om en Kommun ska agera som man gjorde, som om man vore en privat organisatör som utestänger nÃ¥gon och anger “säkerhetsskäl” som orsak.

Comments are closed.