Ministeriet gratulerar (27/7)

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Marta.

Marta
Stavas ocksÃ¥ “Martha” är ett namn ur den bibliska mytologin (Luk 10 och Joh 11). Namnet kommer frÃ¥n det arameiska* ordet martá som betyder “matmor”, “husfru”. Namnet brukar uttolkas “fru” eller “härskarinna”. Namnet kan ocksÃ¥ sammankopplas med Margareta.

Det var ett förhållandevis populärt namn under första hälften av 1900-talet men är nu på tillbakagång. Marta var riktigt populärt efter förra sekelskiftet men har inte blivit direkt vanligt i de yngre generationerna. De senaste åren har det dock ökat en aning. För 20 år sedan fanns omkring 10.000 Marta. Den 31 december 2005 fanns totalt 7.129 personer i Sverige med namnet. Idag är siffrorna 4.932 för Marta och 2.102 för Martha.

Märit och Märet räknas som sidoform till Marta och Märta samt Märeta är varianter av Margareta.

*) Det arameiska sprÃ¥ket dominerade emellertid i hela det syrisk-mesopotamiska omrÃ¥det fram till islams framträngande. Arameiska är ett semitiskt sprÃ¥k, nära besläktat med feniciska och hebreiska. Det talades ursprungligen av arameerna** och var frÃ¥n 700-talet f.Kr. diplomat- och handelssprÃ¥k i Främre orienten och frÃ¥n 550 f.Kr. perserrikets officiella förvaltningssprÃ¥k. I Bibeln är delar av Jeremias, Esras och Daniels böcker skrivna pÃ¥ s.k. bibelarameiska. FrÃ¥n omkring Ã¥r 300 f.Kr. var det under c:a 1000 Ã¥r det vanliga talsprÃ¥ket i Irak, Palestina och Syrien, och det är det arameiska alfabetet – utvecklat ur den feniciska skriften – som är utgÃ¥ngspunkt för alla semitiska alfabet. I dag talas arameiska endast i ett fÃ¥tal smärre omrÃ¥den och kallas dÃ¥ syriska.

**) Arameer, västsemitiska stammar, som från 1200-talet f.Kr. trängde in i kulturlandet från den syrisk-arabiska öknen och grundade flera mindre stater. I Syrien var den viktigaste bland dem Damaskus, som en tid ingick i Davids rike, senare kämpade mot Israel och slutligen i förbund med Israel försökte motstå assyrerna. 732 f.Kr. erövrades dock Damaskus av Tiglatpileser III. I södra Irak infiltrerade arameerna fredligt och utgjorde under namnet kaldeer det dominerande befolkningselementet. Också där besegrades de av assyrerna, som förhindrade uppomsten av en samlad arameisk stat.

Comments are closed.