Ministeriet gratulerar (31/7)

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Helena och Elin.

Helena
Namnet kommer frÃ¥n ett grekiska ord eléne som betyder fackla och namnet brukar ges betydelsen “lysande” eller “strÃ¥lande” men brukar ocksÃ¥ uttolkas som “fackla”. Namnet har ocksÃ¥ förknippats med mÃ¥ngudinnan Selene och solguden Helios. Tidigast förknippat är namnet med “Den Sköna Helena” som var gift med kung Menelaos av Sparta. När namnet infördes i den svenska almanackan pÃ¥ den 18 augusti, var det för att fira minnet av Sankta Helena som var mor till den romerska kejsaren Konstantin den store. Det finns flera kortformer för namnet: Ella, Elly (engelska förkortningar), Elna (dialektal variant av Elin), Lena, Ellen, Elin – och flera varianter: Helene/Helen (franska, engelska), Elaine, (franska), Elena (grekiska, italienska, spanska, rumänska, polska), Elina (finska, grekiska), Jelena (ryska). Eleonora brukar ses som en fransk ombildning av Helena. Namnet var relativt vanligt pÃ¥ 1970-talet, men har sedan dalat i popularitet. Totalt fanns 31 december 2005 82.937 Helena. Idag är siffran 82.855

Elin
Namnet är en svensk form av Helena,  Namnet är mycket gammalt. Det svenska helgonet Sankta Elin av Skövde, som även kallas Helena, levde i mitten av 1100-talet, och det är från henne som namnet har hamnat i almanackan. Namnet har haft en stadig popularitet under de senaste decennierna. De senaste åren har det varit det näst vanligaste flicknamnet. 31 december 2005 fanns det totalt 55.194 Elin. Idag är siffran 56.676.

One Response to “Ministeriet gratulerar (31/7)”

  1. Ministry of Art & Jump News Blog » Blog Archive » Ministeriet gratulerar dessutom (31/7) - Grand Finale Says:

    […] den 31 Juli  gratulerar Ministeriet det ursprungliga namnsdagsbarnet Helena som förekom till minne av Skövdes skyddshelgon (före 1901 tidvis pÃ¥ 30 juli, eftersom hon […]