Snuttefiltar

“PÃ¥ frÃ¥gan om det verkligen är sÃ¥ beställt att vÃ¥ra datorer har blivit vÃ¥ra snuttefiltar, bÃ¥de ur fysiskt och mentalt hänseende, är nog svaret onekligen jakande.”

Comments are closed.