PRESS-RELEASE Modellbygge i Helsingborg 20/10

Modellbygge vid Dunkers Kulturhus
På onsdag, den 2o 0ktober, är det 200 Ã¥r sedan den förste Bernadotte första gÃ¥ngen beträdde svensk mark och Bernadotte-ätten kom till Sverige för att axla kungamanteln. Den blivande kronprinsen anlände till Helsingborg. Det var där Jean Baptiste Bernadotte, Sveriges blivande kung (Karl XIV Johan), först beträder svensk mark. Det gjorde han via Helsingborgs Hamn och Jean-Baptiste Bernadotte steg i land pÃ¥ “Kungstrappan”.
I anslutning till 200-årsjubileet har Konstministeriet under ett par års tid arbetat för att skapa ett nationellt konstverk verk som ansluter till detta jubileum. Projektet syftar till att skapa ett konstverk för Sverige i tiden. Det yttre fysiska verket kan sägas vara en modern ryttarstaty av Sveriges nu regerande Konung – men en staty helt olik sina föregångare i ryttarstatytraditionen, både vad det gäller utförande och syfte. För det yttre verket är bara en del av projektet, som fungerar som en katalysator för betraktarens sinne. Det handlar alltså inte primärt om att avbilda en monark, utan att skapa ett tidsdokument, att framkalla en ögonblicksbild.

Hans Majestät Konungen personifierar vÃ¥r nation pÃ¥ ett fullständigt unikt sätt. Men verket (Ryttarstatyn) handlar lika mycket om Sverige, som för Sverige – och lika mycket om tiden, som i tiden. Det är detta som statyn innefattar i sin fysiska manifestation – alltsÃ¥ lÃ¥ngt mer än att bara avbilda Konungen som person.
Som en förberedelse inför projektets staty kommer en strukturell modell att byggas på plats i Helsingborg vid Dunkers Kulturhus den 20 oktober, samma dag som jubileumsutställningen öppnar portarna för allmänheten.När: Onsdag e.m. 20 oktober.
Var: Vid Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Hur: En strukturell modell kommer att utföras i trä

2 Responses to “PRESS-RELEASE Modellbygge i Helsingborg 20/10”

  1. Ministry Blog » Blog Archive » Bevakad pÃ¥lle! Says:

    […] Hästmodellen som byggdes i Helsingborg för nÃ¥gra mÃ¥nader sedan flyttades till annan ort eftersom den inte var helt trygg mitt i staden med allt vad det innebär. Tanken är att den ska skänkas till Dunkers Kulturhus men tills dess att det är avklarat fÃ¥r intet ont ske. Därför är det med stor glädje vi kan rapportera att den är väl bevakad där den nu stÃ¥r uppställd. En beväpnad vakt, som Ministeriet inte träffat, befinner sig nu permanent placerad i direkt anslutning till hästens vistelseort. Det känns tryggt! Som ni ser är dessutom de illustrerande bilderna bÃ¥de vackra och framställda i en naturtrogen stil med mycken skicklighet. […]

  2. ministry Says:

    http://www.ministryofart.se/blog/archives/2427