PRESS-RELEASE Världens Längsta Gatumålning

VÄRLDREKORDFÖRSÖK
 
Innevarande Världsrekord Enligt Guinness rekord-bok gjordes världens (hittills) största gatumÃ¥lning i New York 2006 av gatumÃ¥lningskonstnären Tracy Lee Stum. Den mÃ¥lningen mätte 5×10 meter och gjordes vid Trump Tower den 13 November 2006. Det var en reproduktion av Leonardo Da Vincis “Den sista mÃ¥ltiden”.
 
Lördagen 4 juni ska vi sätta Eslöv på kartan ordentligt genom att göra ett världsrekordförsök och försöka göra Världens Längsta Gatumålning! Och det ska Konstnären Fredrik Axwik göra med hjälp av barnen i Eslöv. Eventet sker på lördag eftermiddagen den 4 juni, med start kl 13.00 och avslut senast 16.00.

Hur?
Alla barn är välkomna att anmäla sig för att vara med den 4 juni.

Var?
Världsrekordförsöket sker pÃ¥ Norregatan under stadsfesten i Eslöv dÃ¥ innerstan är avspärrad för biltrafik. GatumÃ¥lningen kommer att föreställa ett lÃ¥ngt tÃ¥g. TÃ¥get har faktiskt haft större inverkan pÃ¥ Eslöv som stad än vad Leonardo Da Vinci haft! Eftersom det ska bli “Världens Största” kommer konstnären att behöva assistenter! Och därför är alla barn inbjudna att hjälpa till. GatumÃ¥lningen kommer att starta i korsningen närmast torget och kommer att börja med ett lok. Sedan kommer tÃ¥gets vagnar att löpa ner mot Biblioteket (och kanske förbi). Gatan kommer att vara avspärrad för gÃ¥ngtrafikanter sÃ¥ att bara vÃ¥ra gatumÃ¥lare fÃ¥r komma innanför avspärrningen – andra fÃ¥r titta pÃ¥ frÃ¥n trottoarerna!

Varje vagn kommer att vara c:a 2×7 meter och i skrivande stund har vi med hjälp av föranmälningar projekterat en mÃ¥lning bestÃ¥ende av ett lok och 12 vagnar a 7 meter styck, dvs. 91 meter. Alla mÃ¥lar-lag fÃ¥r en egen vagn och vi vill ha anmälningar i förväg av intresserade – sÃ¥ att vi vet hur mÃ¥nga vagnar som ska förberedas. Vagnarnas konturer kommer att märkas ut i förväg sÃ¥ att alla fÃ¥r en starthjälp i mÃ¥lararbetet. I dagsläget har vi som sagt 12 vagnar “fyllda”, dvs vi har redan mÃ¥larlag som anmält sig till att mÃ¥la – men vi vill gärna ha fler!!

(Tyvärr är vi väderberoende, sÃ¥ om det regnar den 4 Juni…).

Comments are closed.