Ministeriet gratulerar (25/11)

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Katarina och Katja.
Katarina
Grekiskt namn som betyder ren, kysk. Katarina, ett namn som har sitt ursprung i grekiskan. Katarina anses ha bildats av ordet katharos som betyder kysk och ren. Namnet har bildats av grekiskans Aikaterine. Det är inte alldeles klarlagt varifrÃ¥n detta namn härrör, men Katarina brukar anknytas till ordet katharos, som betyder kysk och ren. För 15 Ã¥r sedan hade namnets popularitet ökat under tjugo Ã¥r och antalet Katarina var dÃ¥ omkring 70.000. Det finns flera sätt att stava Katarina, med och utan “h” med “c” eller “k” osv. Om man räknar alla stavningsvarianter som samma namn sÃ¥ finns det omkring 72.035 idag. En lätt ökning och namnet hÃ¥ller sin popularitet.
Katja
Rysk variant av Katarina. Namnet är den ryska formen av Katarina, ett namn som har sitt ursprung i grekiskan. Katarina anses ha bildats av ordet katharos som betyder kysk och ren. I Sverige är Katja tidigast dokumenterat som förnamn pÃ¥ 1910-talet. Namnet har inte varit särskilt vanligt, men för 20 Ã¥r sedan började antalet Katja bli fler och namnet hade dÃ¥ omkring 1.600 företrädare.  Idag finns det 2606 Katja och 106 Catja, alltsÃ¥ sammanlagt 2712 plus ett 10-tal till som stavar med “h” (Kathja/Cathja).

One Response to “Ministeriet gratulerar (25/11)”

  1. Ministry of Art & Jump News Blog » Blog Archive » Ministeriet gratulerar dessutom (25/11) Says:

    […] den 25 november gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnen Katarina som funnits pÃ¥ dagens datum före 1901. Vid 1901 Ã¥rs namnsdagsreform behöll Katarina dagen i […]