Archive for the 'Manifestos' Category

Jag är inte intresserad…

Sunday, March 19th, 2017

“Jag är inte intresserad av vad du gör för att försörja dig. Jag vill veta vad du brinner för – och om du vågar drömma om att möta vad du längtar efter. Jag är inte intresserad av hur gammal du är. Jag vill veta om du är villig att riskera att se ut som en dåre – för kärlek – för dina drömmar – för det äventyr vi kallar livet.”

Bad people, do bad things, because they can…

Saturday, February 11th, 2017

En lördag är väl en dag så god som någon för ett manifest.

I det 21 århundradet måste man konstatera att utvecklingen hittills inte är eller har varit optimal. En handfull människor äger i princip snart allt på planeten som kan anses ägas av människor. Luft är i princip den enda fria tillgången på jorden. Mänskligheten börjar i dagsläget få en unik insikt i det globala systemet som en planet och dess biosfär innebär.

Det börjar bli uppenbart att en omställning av mänsklighetens politik mÃ¥ste till pÃ¥ planetskala. Alla naturliga tillgÃ¥ngar pÃ¥ planeten är att anses som planetens tillgÃ¥ngar, inte mänsklighetens, utan hela biosfärens – definitivt inte mänskliga sammanslutningar, nationers eller privata människors tillgÃ¥ngar. Eftersom mänskligheten är den organism med i särklass största pÃ¥verkan pÃ¥ planetens biosfär mÃ¥ste mänskligheten ta ett kollektivt ansvar att se till att inte biosfären förstörs pÃ¥ nÃ¥gon nivÃ¥. Land kan ägas och brukas även i fortsättningen, men det kan bara gälla de översta centimeterna av odlingsbar mark. Öknar och andra obrukbara omrÃ¥den kan ha egna bestämmelser. Grundförutsättningen ska vara att allt som ska grävas upp, flyttas, förändras och fraktas ska anses som vital planettillgÃ¥ng och är en del av dess ändliga resurs och denna ska brukas utan berikande av person, nation eller företag. FN är en bra början, men det behövs ett ännu större övergripande planetrÃ¥d som ska se till planetens och biosfärens bästa. En nollpÃ¥verkan pÃ¥ global skala mÃ¥ste eftersträvas. Ã…terställning till naturliga tillstÃ¥nd och balans för biosfären ska efterlevas. Ingen ska dödas eller bli sjuk, inte heller berikas pÃ¥ andras bekostnad. En levnadsbar baslön ska utgÃ¥ och pris kan installeras (typ Nobelpris) som gäller landvinningar för planetens/biosfärens bästa. Mänskligheten kan inte begÃ¥ ett kollektivt självmord eller försvinna frÃ¥n planeten, men all förstörande pÃ¥verkan pÃ¥ planetens biosfär ska och mÃ¥ste upphöra. Mänskligheten ingÃ¥r i och pÃ¥verkar planetens biosfär och ekosystem, men all rovdrift mÃ¥ste förbjudas – krig och skövling mÃ¥ste utrotas en gÃ¥ng för alla. Resurserna i den globala ekonomin mÃ¥ste fördelas, till att börja med genom ett rättvist beskattningssystem som pÃ¥ sikt ska se till att ingen person, nation, mänsklig sammanslutning eller företag/konglomerat kan göra sig förtjänster pÃ¥ andras/biosfärens bekostnad. Om det behövs ska planetrÃ¥det ha resurser och mandat att med maktmedel hindra den eller de som försöker bryta mot regelverket. Detta gäller i lika stor omfattning internt i planetrÃ¥det. Om nÃ¥gon är bra pÃ¥ att göra mat, kläder, musik, konst eller andra saker som folk vill köpa är det en sak. Men alla basvaror i planetens biosfär (vatten, metaller, sten, grus, mineraler, odlingsbar mark, atmosfären etc är biosfär och planetrÃ¥vara) och detta ska ingÃ¥ i den hÃ¥llbara utvecklingen och styras av ett planetrÃ¥d som inte fÃ¥r berika sig själv pÃ¥ planetens bekostnad. All odling och djurhÃ¥llning mÃ¥ste regleras pÃ¥ samma hÃ¥llbara sätt, för biosfärens bästa och för att inte berika nÃ¥gon person, stat, företag, förening, religion eller nÃ¥gra andra sammanslutningar med särintressen som del- eller slutmÃ¥l. Mjukvara, know-how, intelligens, kunskap och uppfinningsrikedom är det grundläggande, jämsides med en human etik och moral som säkrar och främjar biosfärens fortlevnad och framtida välmÃ¥ende. De gamla nationerna och alla andra mänskliga sammanslutningar ska i slutändan ha som mÃ¥l att främja mänsklighetens och individens utveckling och tillse de grundläggande mänskliga rättigheterna att ingen fÃ¥r angripas eller förföljas pga trossystem, kön, identitet eller sexuell läggning. Ett humant liv utan hot mot personen ska säkerställas alla – och i detta ingÃ¥r att all skadlig användning av alla sorters droger (även mediciner) regleras.

Har jag glömt något?

Oh ja just det… Vi behöver ocksÃ¥ bestämma oss för vad vi vill göra (som mänsklighet alltsÃ¥). En vad-är-meningen-med-livet-frÃ¥ga alltsÃ¥. Och det finns kanske mer än ett svar pÃ¥ den frÃ¥gan. Göra barn, ha trevligt och (bokstavligen) sikta mot stjärnorna kanske? Hittills har vi som ett kollektiv mest uppfört oss som ett virus eller insekter. Som utan medveten tanke förbrukar och förstör alla resurser pÃ¥ ett ställe och sedan drar vidare till nästa. Vi mÃ¥ste gÃ¥ vidare frÃ¥n detta. Det mÃ¥ste finnas nÃ¥t bättre än det senaste modet, en ny bil och mer pengar… Planeten är en ändlig resurs, och vi kan inte ha alla äggen i en korg. Om inget annat sÃ¥ kommer förr eller senare en tillräckligt stor meteor flygande Ã¥t vÃ¥rt hÃ¥ll, och om inte förr, sÃ¥ är det uppenbarligen ingen bra idé att ha alla äggen i en korg dÃ¥.

When it rains…

Sunday, March 15th, 2015

“When it rains, look for rainbows. When it’s dark, look for stars.”

Gott Nytt! Här är ditt liv.

Thursday, January 1st, 2015

lasse_holmqvist

RÃ¥kade fastna framför “Här är ditt Liv” pÃ¥ TV i morse (och även tidigare nu dÃ¥ programserien repriseras) och blir lika fascinerad (och rörd) varje gÃ¥ng. Det är ta mej fan ett otroligt tidsdokument och en fantastisk spegling av min egen uppväxtvärld. Personerna som är med är sÃ¥ väsensskilda frÃ¥n dagens höga tonläge och hysteriska jag-kultur, tatueringar, paradise hotel och nationalistiska stöveltrampande och rasistiska brösttoner att jag tappar hakan. DÃ¥tiden var fylld av äkta kreativitet, skaparglädje och intelligens tycks det, till skillnad mot nutiden med sina konstgjorda kändisar som spottas fram i rampljuset i rask takt… Detta är inte att förväxla med en “det var bättre förr”-postning, utan ska ses som en problematisering av nutidens fixering vid yta – oavsett om det gäller utseende eller kulturell/nationell tillhörighet. Här och nu indelas vi allt skarpare i “vi och dom” och jag undrar om det inte grundar sig pÃ¥ jaget, personkult och yta. Oavsett om det handlar om nationalisters ylande eller kändispressens bökande. Tur ändÃ¥ att det finns motpoler, men mainstream media MÃ…STE ta mig fanken sluta med trÃ¥lande i skräpkulturen och lyfta fram riktiga människor med riktiga värderingar och viktiga prioriteringar. Vi kan börja med det i Ã¥r tycker jag. Det är lika bra.

Se där, ett manifest pÃ¥ det nya Ã¥ret…

Kränkt

Friday, June 20th, 2014

PÃ¥ förekommen anledning (med anledning av Margareta Larssons (SD) uttalande angÃ¥ende konstnärer som mÃ¥lar tavlor hon inte gillar) vill jag en gÃ¥ng för alla pÃ¥peka att jag känner mig intellektuellt och känsslomässigt kränkt av alla fanatiker oavsett om det är rasister, fascister, högerpopulister, religiösa eller andra…

fanatics

We don’t need fascist groove…

Friday, March 14th, 2014

Weekly reminder a bit late: Election in Sweden coming up and sadly enough we have these nationalistic wing-nuts that makes a lot of noise. Therefore we need to listen to this at least once a week, if not every day, until the election is over…

 

We don’t need fascist groove…

Thursday, February 27th, 2014

Election in Sweden coming up and sadly enough we have these nationalistic wing-nuts that makes a lot of noise. Therefore we need to listen to this at least once a week, if not every day, until the election is over…

Global investigations

Wednesday, January 8th, 2014

Watching

Ever since the start, The Ministry of Art & Jump has examined and investigated the world around us. The goal is to find ways to encourage the introduction of art in the world – or vice versa.

The Ministry of Art & Jump is very much interested in examining how we relate to the mental and physical reality of the world around us. Furthermore The Ministry aspires to analyse, research and overcome the boredom of everyday-life and the tyranny of consistency. The Ministry is working with the concept of repetition as a cumulative principle, and plays with the perceptions of reality.

A major ambition is to pursue the examination of the different layers of the reality, its metaphysical aspects, and consequently what it means to be a human – with mind, memory, identity and history. Humanity is much more complex than we actually believe, or think of on a daily basis – or even what first meets the eye. We live very much in a global culture, lacking integrated values or ethics. An obvious example is the human that gladly eats meat, but rather have someone else doing the actual killing. There are many other examples saturating our whole culture in regards of politics, judicial system, religion and so on, right down to the core of our world. Be it the inner world or the world around us…

Ponderings over such matters has led to a desire to formulate a comprehensive answer, a general guideline, an overall approach to inquire into Life, The World, The Reality and The Human Psyche. This general guideline manages questions like “Where is the future?”, “What is Art?”, “What is the meaning of life?”, as well as considering how the present present relates to the past future – and the future past. 

For a longer time the Ministry was looking for a collected concept in which all this could be achieved – which have led to formulate an overall explanation (or strategy, if you like) for the Ministry. It was finally summarized in the concept ‘Global Investigations‘.