Archive for the 'Ministeriet gratulerar' Category

Komplett namnsdagsprojekt II

Saturday, August 1st, 2009

Ministeriets stora namnsdagsprojektet har nu gÃ¥tt tvÃ¥ (2) hela varv (Ã¥r) och kan kanske nu betraktas som relativt komplett. (Det trodde Ministern iofs första gÃ¥ngen ocksÃ¥…). Men nu är alla svenska namnsdagar behandlade i tur och ordning – och även de namnsdagar som förekommit före den senaste revisionen (som gjordes 2001).

Projektet har delats upp i tvÃ¥ kategorier: “Ministeriet gratulerar” och “Ministeriet gratulerar dessutom”. Den förra behandlade alla som nu har namnsdag (efter 2001) och den senare behandlar alla de ursprungliga namnsdagarna samt de som förekommit däremellan. Namnsdagskalendern är lÃ¥ngt ifrÃ¥n statisk. Det har förekommit flera stora revisioner: 1701, 1755, 1901, 1986, 1993, 2001. Under 1600-talet och 1800-talet förekom ocksÃ¥ flera ändringar och omstuvningar. Sverige har en av de äldsta namnsdagskalendrarna och den utgÃ¥r frÃ¥n början frÃ¥n helgon och martyrer.

Namn ger en fascinerande socialantropologisk insikt i vår s.k. verklighet på ett väldigt konkret och personligt plan. Samtidigt finns det ett underliggande metafysiskt lager. I somliga fall har projektet både hissat och dissat somliga namnsdagsbarn. Den som vill kan säkert läsa in både det ena och det andra i Ministerns gratulationer. Varsågod. Trevlig läsning, även om du bara undrar vad de olika namnen betyder eller har för ursprung.

Namn började antecknas i almanackor – namnlängder under 600 och 700-talet. Namnsdagar är alltsÃ¥ inget nytt pÃ¥fund. De första namnlängderna var som sagt helgonens och martyrernas fest- och minnesdagar. Den första svenska namnsdagsalmanackorna utkom pÃ¥ 1500-talet och anses härstamma frÃ¥n helgonens och martyrernas “dagar”. De gÃ¥ngbara dopnamn följer den historiska utvecklingen för landet (och den svenska nationalstaten). VÃ¥ra första namn var “hedniska”, Gudanamn och blev med tiden uppblandade med namn ur den bibliska mytologin – med tydliga latinska, hebreiska och grekiska förtecken. Under stormaktstiden blev tysk prägling allt vanligare och under 1700-talet kom de franska inslagen. 1800-talet präglades främst av engelska namn och i slutet började även amerikanska namn att dyka upp.

Förslag på sökord för att undersöka/spåra namninfluenser: Amerikanskt, Arabiskt, Arameiskan, Babyloniskt, Bibliskt, Egyptisk, Engelsk, Engelskt, Engelskt-keltiskt, Engelsk-keltiskt, Feniciskt, Finsk, Finskt, Forndanskt, Fornengelskt, Fornsvenskt, Fornnordiskt, Forntyskt, Fransk, Frisiskt, Germanskt, Gammalgermanskt, Gotiska, Grekiskan, Grekiska, Grekiskt, Hebreiska, Hebreiskt, Holländskt, Irländskt, Isländskt, Italienskt, Keltiskt, Lapskt, Latinsk, Latinskt, Maskulin, Nordiskt, Norskt, Persiskt, Persiskan, Romerska mytologin, Romerskan, Romerskt, Rysk, Ryska, Ryskt, Skotskt, Svensk, Svenskt, Samiskt, Spanskt, Spanska, Slaviskt, Tysk, Tyskt, Ungersk, Varniskt, Vendiskt, Wessex. För specifik sökning används bloggens egen sökmotor, den är väldigt kraftfull. För mer allmän sökning kan man förslagsvis välja kategori “Ministeriet gratulerar” och bläddra sig igenom arkivet.

Skulle vi ha glömt något så vet vi att ni känner er manade att påpeka dessa brister!

Ministeriet gratulerar (31/7)

Thursday, July 31st, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Helena och Elin.

Helena
Namnet kommer frÃ¥n ett grekiska ord eléne som betyder fackla och namnet brukar ges betydelsen “lysande” eller “strÃ¥lande” men brukar ocksÃ¥ uttolkas som “fackla”. Namnet har ocksÃ¥ förknippats med mÃ¥ngudinnan Selene och solguden Helios. Tidigast förknippat är namnet med “Den Sköna Helena” som var gift med kung Menelaos av Sparta. När namnet infördes i den svenska almanackan pÃ¥ den 18 augusti, var det för att fira minnet av Sankta Helena som var mor till den romerska kejsaren Konstantin den store. Det finns flera kortformer för namnet: Ella, Elly (engelska förkortningar), Elna (dialektal variant av Elin), Lena, Ellen, Elin – och flera varianter: Helene/Helen (franska, engelska), Elaine, (franska), Elena (grekiska, italienska, spanska, rumänska, polska), Elina (finska, grekiska), Jelena (ryska). Eleonora brukar ses som en fransk ombildning av Helena. Namnet var relativt vanligt pÃ¥ 1970-talet, men har sedan dalat i popularitet. Totalt fanns 31 december 2005 82.937 Helena. Idag är siffran 82.855

Elin
Namnet är en svensk form av Helena,  Namnet är mycket gammalt. Det svenska helgonet Sankta Elin av Skövde, som även kallas Helena, levde i mitten av 1100-talet, och det är från henne som namnet har hamnat i almanackan. Namnet har haft en stadig popularitet under de senaste decennierna. De senaste åren har det varit det näst vanligaste flicknamnet. 31 december 2005 fanns det totalt 55.194 Elin. Idag är siffran 56.676.

Ministeriet gratulerar (30/7)

Wednesday, July 30th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Algot.

Algot är ett fornnordiskt namn med oklar betydelse. Kanske kan det härledas till goter eller götar och betyda “den ädle goten”. Algot avtog i popularitet efter 1950-talet men har Ã¥ter blivit populärt under 1990-talet. Den 31 december 2005 fanns det totalt 4.230. Idag är siffran 4.145 och dessutom 24 stycken som stavar det “Algoth”.

Ministeriet gratulerar (29/7)

Tuesday, July 29th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Olof.

Olof
Nordiskt mansnamn med betydelsen “ättling”. Namnet förekommer i olika former i hela det nordiska sprÃ¥komrÃ¥det. Enligt vissa delar det ursprung med Leif via grundformen Oleifr. Flera namnvarianter finns: Ola (norsk, svensk kortform), Ole (norsk, dansk kortform), Olov, Olaf eller Olav (norsk, isländsk grundform) samt smeknamnet Olle. Latiniserat till Olaus eller Olavus. Liksom namn som Ulf och Gustaf uttalades Olof traditionellt med v. Efter stavningsreformen 1906 har läsuttalet med f blivit det vanligare uttalet, även om skriftformen Olov, som gÃ¥r tillbaka pÃ¥ det ursprungliga uttalet, finns som variant.

Namnet är känt i Sverige sedan 1300-talet. I Norge är Olav ett traditionellt kunganamn. Mest känd var Olaf den helige. 31 december 2005 fanns det totalt 168.106 personer i Sverige med namnet Olof/Olov. Idag är siffran 125.763 Olof och 40.159 Olov.

Ministeriet gratulerar (28/7)

Monday, July 28th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Botvid och Seved.

Botvid
Fornnordiskt namn. Namnvariant är “Botvi”. Namnet kommer frÃ¥n fornnordiskan och är sammansatt av orden “bot” och “vidh”. Bot är detsamma som “bättring” och vidh betyder “skog” och “träd”. Botvid brukar ocksÃ¥ uttolkas med “den vitt krigande”. Det fanns för c:a 20 Ã¥r sedan bara omkring 350 Botvid. Wikipedia föreslÃ¥r att det kan betyda “den som skogen/träden botar/vÃ¥rdar”. Namnet är mycket ovanligt i Sverige. Sedan 1950-talet har endast nÃ¥gra enstaka personer per Ã¥r fÃ¥tt namnet. 31 december 2005 fanns det totalt 201 personer i Sverige med namnet, varav 26 med det som tilltalsnamn. Idag är siffran 192. Ingen stavar namnet “Bothvid” eller “Botvidh”.

Seved
Nysvensk form av Sigrid som betyder seger och träd. Namnvaritant är Seve. Namnet kommer från fornnordiskan. Det är en form av Sigvid, som i sin tur är sammansatt av ett ord som betyder seger och samma vidh som är slutled i Botvid och vidh betyder skog och träd. För 20 år sedan fanns drygt 1.200 Seved, och liksom Botvid är namnet på tillbakagång. Idag är siffran 896, och 93 heter Seve.

Ministeriet gratulerar (27/7)

Sunday, July 27th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Marta.

Marta
Stavas ocksÃ¥ “Martha” är ett namn ur den bibliska mytologin (Luk 10 och Joh 11). Namnet kommer frÃ¥n det arameiska* ordet martá som betyder “matmor”, “husfru”. Namnet brukar uttolkas “fru” eller “härskarinna”. Namnet kan ocksÃ¥ sammankopplas med Margareta.

Det var ett förhållandevis populärt namn under första hälften av 1900-talet men är nu på tillbakagång. Marta var riktigt populärt efter förra sekelskiftet men har inte blivit direkt vanligt i de yngre generationerna. De senaste åren har det dock ökat en aning. För 20 år sedan fanns omkring 10.000 Marta. Den 31 december 2005 fanns totalt 7.129 personer i Sverige med namnet. Idag är siffrorna 4.932 för Marta och 2.102 för Martha.

Märit och Märet räknas som sidoform till Marta och Märta samt Märeta är varianter av Margareta.

*) Det arameiska sprÃ¥ket dominerade emellertid i hela det syrisk-mesopotamiska omrÃ¥det fram till islams framträngande. Arameiska är ett semitiskt sprÃ¥k, nära besläktat med feniciska och hebreiska. Det talades ursprungligen av arameerna** och var frÃ¥n 700-talet f.Kr. diplomat- och handelssprÃ¥k i Främre orienten och frÃ¥n 550 f.Kr. perserrikets officiella förvaltningssprÃ¥k. I Bibeln är delar av Jeremias, Esras och Daniels böcker skrivna pÃ¥ s.k. bibelarameiska. FrÃ¥n omkring Ã¥r 300 f.Kr. var det under c:a 1000 Ã¥r det vanliga talsprÃ¥ket i Irak, Palestina och Syrien, och det är det arameiska alfabetet – utvecklat ur den feniciska skriften – som är utgÃ¥ngspunkt för alla semitiska alfabet. I dag talas arameiska endast i ett fÃ¥tal smärre omrÃ¥den och kallas dÃ¥ syriska.

**) Arameer, västsemitiska stammar, som från 1200-talet f.Kr. trängde in i kulturlandet från den syrisk-arabiska öknen och grundade flera mindre stater. I Syrien var den viktigaste bland dem Damaskus, som en tid ingick i Davids rike, senare kämpade mot Israel och slutligen i förbund med Israel försökte motstå assyrerna. 732 f.Kr. erövrades dock Damaskus av Tiglatpileser III. I södra Irak infiltrerade arameerna fredligt och utgjorde under namnet kaldeer det dominerande befolkningselementet. Också där besegrades de av assyrerna, som förhindrade uppomsten av en samlad arameisk stat.

Ministeriet gratulerar (26/7)

Saturday, July 26th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Jesper.

Jesper
En nordisk ombildning av Jasper (tysk sidoform till Caspar som uttolkas kejsare. Räknas ocksÃ¥ som en variant av Kasper (= bibliskt namn som betyder “skattmästare”). Betydelsen av namnet är dock omtvistat och det sägs ocksÃ¥ ha samband med Caesar. Namnet kom till Sverige via tyskan och är en form av persiskans Jasper, som i sin tur härrör frÃ¥n Kasper. Detta namn kommer troligen frÃ¥n persiskan. För 20 Ã¥r sedan var antalet omkring 9.000. Idag är siffran 19.965. Dessutom finns ett par varianter, Jasper (134 st). Jeppe (111 st) som är ett smeknamn för Jesper (och jakob). Endast en stavar namnet “Yesper”.

I Danmark är det ett väldigt vanligt namn där förra året 34.542 personer hette Jesper.

Ministeriet gratulerar (25/7)

Friday, July 25th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Jakob.

Jakob
Hebreiskt namn som ibland ges betydelsen “mÃ¥ han skydda”. Vad namnet betyder är dock inte helt klarlagt. Ibland översätts Jakob “mÃ¥ Gud skydda” eller “mÃ¥ han beskydda”, men översättningar som “efterträdaren” eller “den som hÃ¥ller i hälen” förekommer ocksÃ¥. I Sverige är Jakob tidigast dokumenterat som förnamn pÃ¥ 1000-talet dÃ¥ Olof Skötkonungs son Anund Jakob regerade.
Jakob var det ursprungliga namnet i den svenska namnlängden 20.12. Den som hade en minnesdag var patriarken Jakob, som även kallades Israel. Tidigare dominerade i Sverige stavningen med “k”, men bland de yngre är det ganska jämnt mellan Jakob och Jacob. Engelsk variant är James (och Jack, som smeknamn för James), finska formen är Jaakko, den franska är Jacques, den italienska är Giacomo, den spanska och portugisiska Jaime.
Jakob har ökat snabbt i popularitet sedan 1970-talet och är i dag ett av de vanligaste tilltalsnamnen bland de yngsta. 1995 nådde Jakob en plats bland de 25 vanligaste tilltalsnamnen och de senaste åren har det legat på en plats runt 10. Namnet var också relativt populärt under 1900-talets början. I början av 1970-talet fanns drygt 5.000 Jakob, för 20 år sedan var antalet omkring 11.000. 31 december 2005 fanns det totalt 22.749 personer i Sverige med namnet.

Ministeriet gratulerar (24/7)

Thursday, July 24th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Kristina och Kerstin.

Kristina
Latinskt namn som betyder den kristna. Namnet härör frÃ¥n Christiana med betydelsen “den som är kristen”. Till Sverige kom Kristina som förnamn redan i början av medeltiden. Namnet har under 1900-talet varit en av de allra populäraste och antalet Kristina har dessutom ökat under de senaste decennierna. Kristina är ett ursprungligt namn i den svenska namnlängden. Den som fick en minnesdag var den heliga Christina frÃ¥n Italienska Bolsena, som led martyrdöden pÃ¥ 300-talet. Under en tid hade även Kristin namnsdag pÃ¥ denna dag, kristin är en förkortning av Kristina. Kristina förekommer i flera stavningsvarianter och hade för 20 Ã¥r sedan omkring 290.000 företrädare. Idag är siffran ungefär 278.000.

Kerstin

Namnet är en försvenskad form av Kristina. I Sverige böriade Kerstin användas som förnamn på 1530-talet. Stavningsvarianter är bland annat Kirstin, Kierstin, Kersti. namnet var mycket vanligt på 1930 och 1950-talet men därför också ovanligt bland de yngre idag. För 20 år sedan hade namnet omkring 105.000 företrädare. Idag finns det c:a 95.000 Kerstin.

Aristoteles Onassis, den berömde skeppsredaren, hade en gÃ¥ng en motoryatch pÃ¥ c:a 100 meter som hette “Christina” döpt efter hans dotter. BÃ¥ten var frÃ¥n början fregatt i Kanadensiska flottan (HMCS Stormont) och blev under Onassis ledning ett flytande nöjeshotell för världssocieten. Numera är det iordningsställt och används som charterskepp efter mÃ¥ngÃ¥rig vanskötsel. Den lilla bÃ¥ten kostar c:a 3-4 miljoner att hyra per vecka.

Ministeriet gratulerar (23/7)

Wednesday, July 23rd, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Emma.

Emma
Namnet har kommit till Sverige via tyskan. Det brukar betraktas som en kortform för äldre namn med förleden Erm(in/an)- eller Irm(in/an) med betydelsen “hög”, “stor” och “väldig”. Emma kan ocksÃ¥ ses som en kortform för Emilia och Emerentia. Emma brukar dock översättas med den som är verksam i hemmet”, vilket har att göra med att Emma ocksÃ¥ ansetts härröra frÃ¥n ett ord med betydelsen flitig. För c:a 20 Ã¥r sedan var antalet omkring 40.000. Emma är just nu ett av de populäraste flicknamnen i Sverige. Sedan början pÃ¥ 1990-talet har namnet legat pÃ¥ första eller andra plats pÃ¥ topp-listan varje Ã¥r. I de äldre generationerna är Emma inte ens med bland de 100 vanligaste namnen. Men under slutet av 1800-talet var Emma däremot mycket populärt och 1875 var Emma det Ã¥ttonde vanligaste förnamnet. Den 31 december 2005 fanns det totalt 64.069 Emma och idag är siffran 66.367. Emma är pÃ¥ stark frammarsch med andra ord och ingen avmattning synes.

Emma finns dessutom som en möbel, som en roman, som manga (japansk serieform) som bÃ¥t och som ett museum, till exempel… Emma-O (Yemma) var dessutom i österländsk mytologi en underjordsgud, domare över de dödas själar. I kinesiskan känd som Yan Wang eller Yanluo (vilket är en förkortad transkribering av Sanskrits “Yama Räjä”). Som de dödas domare kan Emma-O ge ett bra nästa liv om man har meriterat sig. Men även de som misskött sig kan efter straff i undervärlden (Naraka) fÃ¥ Ã¥tervända till en ny kropp. Emma-O anses vara snarer en byrÃ¥kratisk position snarare än en Gud. Sägner berättar om rättfärdiga dödligas själar som blivit befodrad till Yanluo (Emma-O). I vissa fall anses Emma-O vara “King of Hell” men det är väl en vantolkning, förmodligen ligger Sankte Per närmare i den Bibliska mytologin.