Archive for January, 2007

Hur står det till i Sverige?

Tuesday, January 30th, 2007

Visserligen finns det tre sorters lögner: lögn, förbannad dikt och statistik. Men jag finner Statistiska Centralbyråns rapporter ibland mer än en smula intressanta.

Enligt Statistiska CentralbyrÃ¥ns statistik rörande svenskar i arbetsför Ã¥lder för 2004 sÃ¥ är 2/3 inte självförsörjande. Hälften av den arbetsföra befolkningen kan bara försörja sig själv till 90 %. Det finns ett tydligt regionalt mönster – som det brukar heta. I storstadsregionerna är det bättre än i övriga landet – som exempel ges Solna (som är “bäst”) där 59 % av den arbetsföra befolkningen inte är självförsörjande. I ÖvertorneÃ¥ (som är “sämst”) är 78 % av den arbetsföra befolkningen inte självförsörjande. Alla siffror är frÃ¥n 2004 och rapporten finns som sagt att tillgÃ¥ i sin helhet pÃ¥ www.scb.se

Är det ingen som undrar varför vÃ¥ra politiker och fackförbund (eller “oberoende” media) inte gÃ¥r ut med den här informationen?

scb-header_logo.gif

Problems to vomit?

Friday, January 26th, 2007

fernet-lying.jpg

As we told of yesterday the Minister has got a new strong medicine, that actually reminds him a bit about Fernet Branca. The Minister says: “If you have problem vomitting, F.B. is the thing to have in the cupboard…” The recipe of Fernet Branca is a secret, and was created by the young Maria Scala in 1845 in Milan as a medicine. (I’ve always suspected it for a vomitory…). Scala’s name became Maria Branca through marriage, and the product’s name was born. The Fernet Branca is produced in Milan by the company Fratelli Branca, overseen by the Branca family, though the recipe of the Italian product differs slightly from that of American bottles due to restrictions on opiates…

Fernet Branca is a bitter, aromatic spirit made from 27 herbs and spices, including myrrh, rhubarb, chamomile, cardamom, aloe, and saffron, with a base of grape alcohol. Fernet Branca is usually served as a digestif after a meal, but may also be enjoyed with coffee and espresso, or mixed into coffee and espresso drinks. It may be enjoyed neat at room temperature or on the rocks (with ice). In America it might be served as a shot, followed by a ginger ale back (also known as a chaser). I’m not kidding, never try this at home kids…

Widely popular in Argentina, it is often mistaken as a national beverage. One must ask oneself what’s in the water over there… The most common preparation is with Coca-Cola (!). To make a Fernet and Coke, use a tall glass filled with ice (tubo), then pour the Fernet up to 2/3 of the glass, top off with Coke. Serve with the can of Coke and a straw. More recently, it has become very popular in San Francisco, which now consumes more Fernet per capita than any other locale in the world.

Because of its mysterious list of ingredients, there are a number of home remedies that call for Fernet Branca, including treatment of menstrual and gastro-intestinal discomfort, hangovers, baby colic, and once upon a time cholera. (I’m absolutely convinced it kicks choleras ass).

Adolf Hitler’s bodyguard has said that Hitler, despite a popular belief that he did not drink alcohol, drank a glass of Fernet Branca before making public speeches. No wonder he sounded like a total maniac on drugs then…

A mint-flavored version of Fernet Branca, Brancamenta, is also available. Suitable for suicidals, we might add…

Ill again – sjuk igen

Thursday, January 25th, 2007

Jaha, dÃ¥ var det dags för en ny vända i Ministerns influensaförkylning, som börjar likna The Never Ending Story… Just när man började känna sig lite pÃ¥ bättringsvägen, sÃ¥ blir det backlash. Halsen började göra ont – igen. Och den här gÃ¥ngen minst lika ont som dÃ¥ det inte var halsfluss… Nu mÃ¥ste det vara halsfluss tänkte jag och släpade mig till närmaste telefon för att konsultera en lokal medicinman – igen. Börjar kännas tjatigt… Efter en kort titt med ett periskop i halsen lades pannan i djupa veck. Time Out. Ännu en doktor tillkallades för överläggning. Det konstaterades sÃ¥rbildning i halsen! (Inte konstigt att det kändes som om jag svalt en taggtrÃ¥d… Kanske var det ingen dröm trots allt?). Det ordinerades genast starka tinkturer att gurgla halsen med (för desinfektion och bedövning). – Svälj det inte bara, det är inte bra för magen, sa doktorn. Efter första gurglingen kan jag lova er att om sÃ¥ sker är det ett olycksfall i arbetet. Kort sagt, det smakar inte hallon… Mer som framkallningsvätska blandat med Fernet Branca. (F.B. är förresten väldigt bra att ha hemma om man har svÃ¥rt att kräkas).

andolex-p1260338-rzopti.jpg


ANDOLEX
1,5 mg/ml munsköljvätska

Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.
benzy-0002.gif

Aktivt innehållsämne: benzydaminhydroklorid (1,5 mg/ml). Kemiskt namn: 3-[(1-Bensyl-1H-indazol-3-yl)oxi]-N,N-dimetylpropylamin

Hjälpämnen: etanol, glycerol, metyparalhydroxibensoat (E 218), natriumsackarin, polysorbat, färgämnen (kinolingult E 104, patentblått E 131), samt smakämnen och renat vatten.
Innehavare av godkännande för försäljning: 3M Health Care Ltd, Loughborough, Storbritannien
Information lämnas av: 3M Pharma, 3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna, tel: 08-92 21 00

1. VAD ÄR ANDOLEX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
Munsköljväska. Andolex används för korttidsbehandling av lokala smärttillstånd i mun och svalg.

2. INNAN DU ANVÄNDER ANDOLEX
Använd inte ANDOLEX: Om du är överkänslig mot benzydaminhydroklorid eller något av innehållsämnena.
Var särskilt försiktig med ANDOLEX: Detta läkemedel innehåller 10 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 1215 mg per dos, motsvarande 30 ml öl, eller 12,5 ml vin. Andolex ska inte sväljas så mängden alkohol som kommer in i blodbanan är mycket liten.

Andolex innehåller metylparahydroxibensoat som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).
Andolex innehåller alkohol. Upptaget i kroppen vid munsköljning förväntas vara minimal men försiktighet rekommenderas vid bilkörning och användning av maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information här för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. HUR DU ANVÄNDER ANDOLEX
Doseringsanvisning: Vuxna samt barn över 12 år: Skölj munnen eller gurgla med 15 ml under c:a 30 sekunder var 1,5-3 timme enligt föreskrift. Lösningen skall ej sväljas utan spottas ut.

Behandlingstid
I likhet med behandling av övriga icke kroniska smärttillstånd bör behandling längre än en vecka undvikas, om inte orsaken till smärtan är känd och behandlande läkare förskrivit längre tid.
Om du använder mera ANDOLEX än du borde: Vid överdosering, kontakta sjukhus, läkare/tandläkare eller Giftinformationscentralen (tel: 112).

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Andolex ha biverkningar. Vanliga (uppkommer hos fler än 1 av 100): Stickningar och bedövningskänsla i munnen. Sällsynta (uppkommer hos färre än 1 av 1000): Hudutslag, klåda, andningsbesvär.
Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna text tala om det för din läkare eller farmaceut.

5. FÖRVARING AV ANDOLEX Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

STÖDKONSERT I GÖTEBORG 3/2

Wednesday, January 24th, 2007

På grund av omständigheter utanför vår kontroll är den planerade stödkonserten nu ytterligare framflyttad men spikad till Lördagen den 3 Februari. Då kommer den utlovade stödkonserten äntligen att genomföras, och i nära samarbete med den berörda salladsbaren (Wild n Fresh) i Göteborg.

Ministry of Art & Jump och Neurobash har tillsammans planerat en stödkonsert för Salladsbaren “Wild n Fresh”. Detta var dock Salladsbaren helt ovetande om. Salladsbaren har varit utsatt för blockad av facket sen slutet av förra Ã¥ret har figurerat i massmedia och upprört mÃ¥nga, kanske eftersom det uppfattas som att facket utnyttjar sin styrkeposition och försöker göra en höna av en fjäder. Blockaden har t.ex. lett till att hela Saluhallen Briggen i Göteborg, där Salladsbaren finns, fÃ¥tt lida när facket sÃ¥g till att soporna inte tömdes. Hälsoskyddsmyndigheterna har fÃ¥tt agera dÃ¥ det utvecklat sig till en sanitär olägenhet. Facket har presenterat bristfälliga utredningar och uttalat sig i nedsättande termer i utskickade pressmeddelande mot de som försöker hjälpa Salladsbaren att fÃ¥ en balanserad bild av den s.k. konflikten. Trycket pÃ¥ ägarna har blivit sÃ¥ stort att dessa funderar över att sälja sin verksamhet.

NeuroArt: “Det lÃ¥ter helt verklighetsfrämmande när man hör nyheterna, det lÃ¥ter som maffia-metoder och som en billig Hollywood-film. Efter att vi sjösatt vÃ¥ra förberedelser har vi fÃ¥tt stort intresse och mycket medhÃ¥ll frÃ¥n mÃ¥nga och delvis oväntade hÃ¥ll. Det märks att det är fler än vi tagit illa vid sig av den här fackliga konfliktprocessen. Vi har följt nyhetsbevakningen i ärendet med stigande förvÃ¥ning under de gÃ¥ngna veckorna, och bestämde oss till slut för att hÃ¥lla en Välgörenhetskonsert för salladsbaren.”

– Stödkonserten har utvecklat sig till en liten stödgala dÃ¥ kollegor i ett Göteborgsband ocksÃ¥ reagerade och ville delta i vÃ¥rt “sallads-projekt”, berättar medlemmar i NeuroArt. Neurobash kommer att framföra cirka en halvtimme lÃ¥ng konsert med delvis helt nytt och specialskrivet material tillägnat Salladsbaren. Johan Hellqvist frÃ¥n Göteborgsbandet Auto-Auto kommer att representera sitt band pÃ¥ lördag och kommer dÃ¥ att hÃ¥lla ett litet anförande i samband med Neurobash spelning.

Stödkonserten äger rum som en gratis lunchkonsert för alla närvarande i Saluhallen Briggen kl 13.00, lördagen den 3 Februari.

HÃ¥lltider:
12.00 Soundcheck
12.30 Presskonferens.
13.00 Spelning/ konsert.

Tillfälle för intervjuer och liknande kommer att finnas bÃ¥de före och efter ovanstÃ¥ende tider. Dock vill vi uppmärksamma er pÃ¥ att Saluhallen stänger kl. 14.00. Neurobash anländer till Saluhallen cirka 11.00 – 11.30.

Saluhallen Briggen ligger på Nordhemsgatan 28 i Göteborg.

Allt överskott på spelningen kommer Salladsbaren till gagn.
salad_poster.jpg

Medikament

Monday, January 22nd, 2007

Three times a day now the Minister takes a dose of antibiotics and are seemingly getting better (touch wood).

Tre gånger om dan tar Ministern en dos antibiotika och verkar vara på bättringsvägen (ta i trä).

p1160329-rz-opti.jpg

A usual sight at the Ministry these days…

Looking good, feeling better

Saturday, January 20th, 2007

The Minister is on the path of getting all right. No more flue, just a tiny cold since the antibiotics kicked in for real. The Ministry sends a thought to Sir Alexander Fleming and the Saint Catherine of Siena, patronage of sickness…

alexander-fleming-180px-faroe_stamp_079_europe_.jpg

Alexander Fleming på ett Färöiskt frimärke.

Konstministern tillfrisknar allt mer och sänder en tacksam tanke till slarvern Alexander Fleming. Som säkert alla vet upptäckte Alexander Fleming penicillinet 1928. Detta skedde genom en slump eftersom han lämnade en odiskad bakterieodling när han åkte på semester. Svampen i bakterieodlingen, vilken egentligen var penicillin (Penicillium notatum), dödade bakterierna och kvar blev en kal fläck i burken. Fleming förstod, när han kommit tillbaka från sin semester, att han upptäckt något intressant. Han forskade vidare och uppfann således penicillinet. Först 1941 började dock penicillinet att användas på människor.

Fleming blev mycket hyllad och känd. Fyra år efter att penicillinet börjat användas på människor (1945) tilldelades han Nobelpriset tillsammans med två forskarkollegor Florey och Chain. Fleming blev också adlad 1944.

Flera svenska tidningar, flera av dem genom röstning bland läsarna, röstade vid millenieskiftet fram peniccillinet som årtusendet viktigaste upptäckt, och samtidigt korade de Fleming till den störste hjälten genom tiderna. Några tidningar uppskattade antalet människor Fleming genom sin upptäckt räddat i storleksordningen 200 miljoner människor.

Möjligen bör ocksÃ¥ en tacksam tanke gÃ¥ till Helgonet Catherine av Siena, beskyddare av sjuka människor…

saint-catherine-of-siena.jpg

Catherine of Siena – Detail of a work by Domenico Beccafumi

På bättringsvägen?

Thursday, January 18th, 2007

Ta i trä, men Konstministern verkar hastigt vara pÃ¥ bättringsvägen. Det verkar som om Klindamycin är riktiga grejor. Den särdeles envisa och elaka halsinfektion med Ã¥tföljande halsflussliknande halsont verkar ge med sig inför bombardemanget av stark medicin. UGH! Det är dock oklart huruvida det är för tidigt för att ropa hej eller om lämpligheten i att fira med en pilleknarkare. Fortsätter det sÃ¥här sÃ¥ bör Ministeriet Ã¥terigen vara “up and running” för fulla muggar redan nästa vecka.

Välgörenhetskonsert i Göteborg framflyttad till 27/1

Wednesday, January 17th, 2007

Ministry of Art & Jump och Neurobash har som tidigare annonserats planer på en stödkonsert för Salladsbaren “Wild n Fresh” i Göteborg. Salladsbaren är sedan åtskilliga veckor utsatt för facklig blockad vilket bland annat lett till att hela Saluhallen Briggen i Göteborg, där Salladsbaren finns, får lida när facket såg till att soporna inte tömdes. Under den gångna veckan har soporna åter fått tvångstömmas. En ny utredning har också tillsatts som denna gången nu också tillvaratar Salladsbarens uppgifter. (Read all about it i GP).
Stödkonserten har på grund av sjukdom flyttats fram till nästkommande helg (lördag 27/1). NeuroArt har varit i kontakt med både Salladsbaren och Saluhallen och spelningen kommer att genomföras som en gratis lunchkonsert på plats inne på Saluhallen Briggen i Göteborg kl 13.00, lördagen den 27/1.

Trycket pÃ¥ ägarna har blivit sÃ¥ stort att dessa funderar över att sälja sin verksamhet. “Vi kan inte stillatigande se pÃ¥ när
dylika stridsmetoder tas till i sÃ¥na här sammanhang” säger ett NeuroArt som är uppriktigt förvÃ¥nat över fackets agerande.

Som tidigare sagts kan ett ännu icke namngivet Göteborgs-band komma att ansluta sig till projektet.

Alla eventuella överskott på spelningen kommer Salladsbaren till gagn.

Antibiotics

Tuesday, January 16th, 2007

Yesterday the Minister went to the doctor to seek help. Feeling worse for two weeks is no fun, and only makes Minister a dull boy. To cut a long story short: antibiotics! A detailed story follows in swedish (only).

klindamycin-0315.gif

IgÃ¥r fick Ministern nog och besökte den lokala läkarstugan. Att mÃ¥ sÃ¥här dÃ¥ligt i flera veckor utan egentlig förbättring är inte bra och saknar egentligt syfte för Ministern eller Ministeriet. Efter en noggrannare undersökning konstaterades att ett visst mÃ¥tt av läkemedel var pÃ¥ sin plats. Antibiotika för det envisa halsontet. Medicineringen som sattes in är Dalacin, kapslar, hÃ¥rda. Och nedan följer en redogörelse för preparatet “Dalacin”.

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på apoteksetiketten.

Läkemedlets innehåll: 150 mg klindamycin (verksamt ämne). Hjälpämnen: laktosmonohydrat samt gelatin, majsstärkelse, talk, magnesiumstearat, titandioxid (E 171), erytrosin (E 127) och indigokarmin (E 132).

Läkemedlet verkar som ett bakteriedödande medel (antibiotikum). Dalacin påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner. Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för patienten. Kapslarna skall sväljas hela tillsammans med minst 1 glas vatten och intas i sittande eller stående ställning.

Det är viktigt att hela kuren fullföljs enligt anvisning, annars kan infektionen blossa upp igen.

Biverkningar läkemedlet kan ge är följande: Vanliga (förekommer hos fler än en patient av 100): Illamående, kräkningar och diarré.

Mindre vanliga: nässelutslag eller andra hudutslag. Sällsynta (förekommer hos färre än en patient av 1000): allergiska reaktioner, blodförändringar, svår diarré, inflammation i matstrupen eller leverpåverkan. Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt. Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller behandlande läkare kontaktas och behandlingen avbrytas eftersom detta kan vara tecken på överkänslighet.

Den aktiva substansen Klindamycin har det kemiska namnet:
Metyl-[6,7,8-trideoxi-7-kloro-6-[(2S,4R)-1-metyl-4-propyl-2-pyrrolidinkarboxamido]-1-tio-L-treo-α-D-galakto-oktopyranosid]

Observera. Det finns i Sverige inga godkända läkemedel med Klindamycinkloridmonohydrat som substans.

Still closed… fortfarande krasslig… :-(

Monday, January 15th, 2007

temporarily-closed.jpg

OK, here we go. Week three and still feeling terrible. The swedish flue is really heavy this year. next year I’m thinking about a flue shot… The Minister is heading back for the blanket after this short message… When a minister is sick, he’s not just half bad.
maninbed.gif