Archive for April, 2007

New official t-shirt on Walpurgis

Monday, April 30th, 2007

The sudden outburst of orders for painting (t-shirts) have given the Minister a new appetite for painting. An old paintjob got finished in the process – a new official t-shirt for the Ministry has been designed. New ideas for the orders has also appeared! The latest design for the ministry t-shirt turned out to the likings of the whole Ministry (even if some of the personell wined a bit about “messy”).

eternal-front-rz-opti.jpg

“Eternal t-shirt” front

eternal-back-pa270199-rzopt.jpg

“Eternal t-shirt” back.

Ministeriet gratulerar! (30/4)

Monday, April 30th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn på Valborgsmässoafton som är Mariana.

Mariana
Latinskt namn som betyder man, manlig. Namnet kommer frÃ¥n latinet och är en feminin motsvarighet till Marianus, ett namn som översätts med manlig. Följaktligen ser man översättningen “den kvinnliga” för Mariana men även ” den högvördiga” och “den gudfruktiga”. Mariana infördes i namnlängden i och med 1859 Ã¥rs almanacka som en hyllning Ã¥t Oskar II:s gemÃ¥l Sofia, som ocksÃ¥ bar namnet Mariana.

mariana-och-borg.jpg

Ministeriet gratulerar bland andra Mariana Borg (eller om hon bytt tillbaka till Simionescu) som alltså har namnsdag idag. Här tillsammans med sin kände dåvarande tennisspelande man. Mariana var själv en firad tennisstjärna från Rumänien.

Tidigare hade även Marianne namnsdag 30.4
Marianne är en fransk form av Mariana. Namnet härrör frÃ¥n franskan och är en diminutiv form ay Maria, “Lilla Maria”. Detta namn gÃ¥r tillbaka pÃ¥ hebreiskans Miriam som betyder gÃ¥va och älskad Marianne har ocksÃ¥ anknutits: till hebreiskans Marianne och dessutom ansetts vara bildat som en sammanskrivning av Marie och Anne.

“Valborgsmäss” är tillsammans med Jul och Midsommar den stora svenska högtidsdagen. Valborgsmässoafton har knutits till namnet Valborg efter en abbedissa frÃ¥n Hildesheim, helgonförklarad denna dag. EngelskssprÃ¥kiga länder firar “Walpurgis night”. Stora delar av Europa firar denna högtid antingen 30/4 eller 1/5. Traditionen bjuder i alla fall att stora bÃ¥l ska tändas pÃ¥ natten mellan dessa bÃ¥da datum.

valborgsbrasa-1.jpg

Svensk Valborgsbrasa

Walburga (som givit namn till högtidsdagen) föddes i Wessex Ã¥r 710 och var enligt legenden dotter till Prinsen av Saxon (Prins St. Richard). Hon begav sig till Tyskland där hon blev nunna och bodde sedermera i Heidenheims kloster som grundades av hennes bror Wunibald. Hon dog 25 februari 779 och blev helgonförklarad den 1:a Maj samma Ã¥r. Valborg firas ocksÃ¥ med namnsdag den 1 maj i svenska namnsdagskalendern. (Kyrkan brukade för övrigt förlägga “nya” högtidsdagar vid tiden för de “hedniska riterna”. Enkel politik för att konkurrera ut den gamla kulturen. Numera är det politiken som försöker konkurrera ut religionen och traditionen med sitt 1:a Maj-firande).

Historiskt sett kommer valborgsfirandet frÃ¥n vÃ¥rriter där vÃ¥rens ankomst firades. Vikingatiden hade till exempel fruktbarhetsriter och dÃ¥ de sammanföll i tiden med dÃ¥ Walburga blev helgonförklarad blev hennes namn förknippat med firandena. I Tyskland kallas Valborgshelgen för “Hexennacht” (Häxnatten) och är enligt traditionen den natten dÃ¥ häxorna Ã¥ker till Brocken (motsv. BlÃ¥kulla) för att fira med sina gudar… Symbolen för “Walpurgis” är förstÃ¥s häxan. I Sverige firar man häxans högtid med “pÃ¥skkärringar”. Kanske flög svenska häxor tidigare till BlÃ¥kulla för att undvika köbildning i Tyskland (precis som nutida turister pÃ¥ Autobahn… intet nytt under solen).

PÃ¥ tal om Tyskland sÃ¥ begick Hitler och flera av hans stabsmedlemmar (inklusiver Joseph Göbbels) självmord pÃ¥ Valborgsmäsonatten (30/4). Och nazisterna gillade ju dessutom bÃ¥l sÃ¥ mycket att dom arrangerade till och med bokbÃ¥l…

Den “nutida” svenska traditionen med Valborgsbrasa är stadigast förankrad i Svealand även om det förekommer i hela landet idag. Brasorna blev vanliga i Uppland pÃ¥ 1700-talet. En äldre tradition i sydsverige var att unga gick ut tidigt pÃ¥ morgonen för att plocka ris o grenar att pynta husen med, betalningen för detta var traditionellt med ägg. PÃ¥ 1800-talet blev det tradition att studenterna i Uppsalla och Lund hälsade vÃ¥ren välkommen med stora körsÃ¥nger. PÃ¥ 1900-talets början startade Chalmers högskola i Göteborg sin studentparad (Cortegen) som drar genom stan varje Ã¥r och ses vanligtvis av 250.000 personer.

Ministeriet gratulerar! (29/4)

Sunday, April 29th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Tyko!

Tyko

Grekiskt namn som betyder lycka. Namnet kommer från fornnordiskan, men är en latiniserad form Tyge och Tyke. Hur dessa namn till kommit är dock ovisst. Stundom sammankopplas Tyko med det gamla svenska namnet Toke med betydelsen tok, men också med det grekiska ordet tyche som betyder lycka.

tychosnasa.jpg

Ministeriet gratulerar idag bland andra Tycho Brahe, som alltsÃ¥ har namnsdag idag. Vi fÃ¥r hoppas att det inte blir en otrusdag, dÃ¥ man ibland säger “TychoBrahe-dag” om en riktig otursdag. Visserligen förlorade Tycho en del av sin näsa i en duell med en annan student i Wittenberg 1566 och resten av sitt liv bar han därför en metallbit, som täckte del felande delen av näsan. Men i övrigt var han egentligen ingen otursman.

Tycho föddes den 14 december 1546 på Knutstorps slott i Skåne, som vid den tiden var en dansk provins. Hans egentliga namn var Tyge, men det översattes till det latinska Tycho. Han var äldste son till Otte Brahe och Beate Bille, som tillhörde den högsta adelsklassen i Danmark, och flera av hans släktingar tjänade kungen som rådgivare eller militärer.

En solförmörkelse Ã¥r 1560 väckte hans intresse för astronomi, och han började hÃ¥rdstudera astronomi och den 11 november 1572 observerade Tycho en ny och mycket ljusstark stjärna i stjärnbilden Cassiopeia. Tychos mätningar visade att det verkligen var en avlägsen stjärna, och inget lokalt fenomen. Detta blev mycket uppmärksammat, och Tycho rapporterade händelsen i sin bok “De stella nova”, som gjorde honom berömd över hela Europa. Idag vet vi att Tychos “stella nova” var en döende stjärna, en supernova som spred sin materia i rymden i en vÃ¥ldsam explosion. Dess gasmoln kan fortfarande observeras i teleskop.

1573 gifte han sig. mot alla regler, med en ofrälse kvinna. 1574 undervisade han i astronomi vid universitetet i Köpenhamn. PÃ¥ Kungens inrÃ¥dan grundade Tycho ett observatorium. PÃ¥ Ven i Öresund byggdes ett observatorium “Uraniborg”, som blev det mest framstÃ¥ende observatoriet i Europa. Han började bygga sina egna instrument, och visade sig vara en alldeles lysande innovatör. Dels konstruerade han stora instrument som sextanter, kvadranter och armillasfärer, och dels konstruerade han ett mycket noggrant sikte, och fann ett sätt att dela in vinkelskalan med en noggrannhet av en halv bÃ¥gminut, eller 1/120 grad. Därmed var Tychos observationer cirka hundra gÃ¥nger mer noggranna än tidigare observationer. Tychos assistent var den senare sÃ¥ välkände Johannes Kepler.

Det uppstod dock meningsskiljaktigheter mellan Tycho Brahe och det danska hovet år 1597, och han tvingades därför lämna Danmark. Han gick i exil i Prag, och utsågs till kejserlig astronom av kejsare Rudolf II. Kejsaren gav honom slottet Benatky som bostad. Tycho dog och begravdes i Prag.

Nothing is complicated…

Saturday, April 28th, 2007

“Nothing is complicated, as long as you practice.”

Ministeriet gratulerar! (28/4)

Saturday, April 28th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Ture och Tyra. Namnformer som Thure och Thyra gratuleras ocksÃ¥. 🙂

Ture
Sidoform av Tor som betyder den modige. Namnet kommer ursprungligen från fornnordiskan och har tillkommit som en kortform för namn som började på Thur-, en förled som anknyter till gudanamnenet Tor. Ture har också setts som en sidoform till Tore.

Tyra

Tyra hade i den tidigare namnsdagsindelningen namnsdag den 12/9.

Tyra är ett forndanskt namn som betyder helgad, vigd. Namnet skrevs tidigare Thyrvi och har bildats av gudanamnet Tor och ordet vi, som betyder helgad. Som förnamn förekommer Tyra i de gamla sagorna men namnet gick ur bruk för att återupptas på 1770-talet.

sven-hemmels-ture-sventon.jpg

Ministeriet gratulerar bland andra Sven Hemmels odödliga och oöverträffade privatdetektiv Ture Sventon.

ture_sventons_flygande_matt.jpg

Ture Sventon och hans flygande matta i aktion. Medresenär pÃ¥ mattan är storskurken “Vesslan” (iförd svart hatt).

Minister colleague

Friday, April 27th, 2007

A very dear colleague in the Ladonia administration is also an excellent multitalented musician. “Minister of Dubious Anthems and Chili” had a release of his latest record in Austin, Texas during the week. The Ministry hopes that everybody would have a chance to see or hear this talented Minister playing his own very special music. Read more about it at the NeuroArt network or go directly to CD-baby to listen or buy the new record by Walter Ehresman: “March, Scream or Cry”.

walter.JPG

Walter Ehresman, amongst others musician and Ladonian Minister of Chilis (which the shirt may hint). Photo: Condor.

Ministeriet gratulerar! (27/4)

Friday, April 27th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Engelbrekt.

Engelbrekt
Tyskt namn som betyder lysande spjut eller ängel. Namnet härrör från forntyskans Engilberth, som antagligen har bildats av angler, ett foIkslag, och ett ord med betydelsen ljus. Engelbrekt har även anknutits till ordet ängel.

Engelbert har samma betydelse som Engelbrekt, och hade tidigare namnsdag på samma dag.

engelbert.jpg

Den inte helt okände Engelbert Humperdink som hängt med i filmvärlden sen sena 50-talet. Ministeriet gratulerar honom off-the-record eftersom Engelbert-varianten egentligen inte har nÃ¥n officiell namnsdag längre. Lite snÃ¥lt kan tyckas…Engelbert Humperdink” kan ju tyckas lÃ¥ta som en tysk hammondorgel-spelare, men Engelbert är född 2 mars 1936 i Madras, Indien. Om han därmed är av indisk eller brittisk härkomst vet ministeriet inget om.

What is “Ministeriet gratulerar”?

Thursday, April 26th, 2007

The Category “Ministeriet Gratulerar” has given our English readers something to wonder about. An explanation is perhaps appropriate. It has to do with the Swedish tradition of “name days”.

The Swedish namedays is a list of names where each name is associated with a specific date. If your name is the same as the nameday of some date, you can celebrate your “nameday” on that date; it can be like a “little birthday” for you. Since there are much more than 365 names in use, nowadays each date usually have more than one name associated to it.

almanacka-m-namnsdag.jpg

Common swedish almanac with the names at every date.

Namedays are not celebrated in all countries – in Europe nameday celebration is an unknown custom in most countries. Namedays are celebrated in Sweden and Finland, and in several countries in eastern Europe, including Greece.

These namedays have their origin in the list of martyrs and saints in the Catholic Church, which was a list of feasts, celebrated in the memory of the martyr or the saint. During medieval times namedays didn’t matter in Scandinavia, and neither did birthdays since people rarely knew on which day they were born. Associations named after saints did however celebrate the nameday of their patron.

Celebration of namedays commenced in the 17’th century, at first only among the royalty and aristocracy but later also among common people. During the 19’th century celebration if the king’s nameday became popular in the cities. In the countryside people usually celebrated birthdays in south-western Sweden but in the rest of the country, celebration of namedays was more common. The Swedish Church (which was a State Church from 1527 to 1999) encouraged the celebration of namedays, since the Church considered the celebration of birthdays a pagan custom.

From the 18’th century and onwards the list of namedays was modified in Sweden and Finland, but not in other countries. More names without any religious association were introduced, starting with names from royal persons. In 1901 a thorough modification was performed on the list of names, which then was adapted to the names then commonly in use. When the almanac publishing privilege of the Royal Swedish Academy of Sciences ceased in 1972, the list of names was no longer perceived as official, and there were sometimes several competing lists of names.

The namedays celebrated here at the Ministry are those used in “Vanliga Almanackan” (“The Common Almanac”).

Ministeriet gratulerar! (26/4)

Thursday, April 26th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Teresia och Terese.

Teresia
Namnet är den latinska formen av Teresa, som anses härröra frÃ¥n spanskan. Men det har ocksÃ¥ hävdats att namnet skulle kunna ha med ön Thera att göra. Teresia översätts följaktligen med “kvinna frÃ¥n Thera”. Även översättningen “den kvinnliga jägaren” förekommer dock.

Terese
Grekiskt namn som betyder jägarinna. Namnet kan ses som en stavningsvariant av Teresia.

Ministeriet gratulerar (25/4)

Wednesday, April 25th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Markus.

Markus
Latinskt namn som betyder “den som tillhör krigsguden Mars” eller “skyddad av Mars”. Namnet härrör frÃ¥n latinet men det är inte helt klarlagt hur namnet tillkommit. Det har hävdats att Markus bildats med den romerske krigsguden Mars som grund. I sÃ¥ fall kan namnet översättas med “den krigiske” eller “den som är van att strida”. Markus är ett ursprungligt namn pÃ¥ den 25 april. Den som fick en minnesdag var evangelisten Markus, som enligt traditionen grundade en kristen församling i Alexandria och blev den förste biskopen där.

Tidigare hade även Mark namnsdag på denna datum.

Mark
Är en Engelsk kortform av Markus och har således samma ursprung.

marc_almond.jpg

Ministeriet gratulerar idag bland andra även Marc Almond frÃ¥n Synthgiganterna “Soft Cell” – som alltsÃ¥ har namnsdag idag.