Archive for October, 2007

Ministeriet gratulerar (31/10)

Wednesday, October 31st, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Edit och Edgar.

Edit
Fornengelskt namn som skulle kunna betyda rikedom och strid. Namnet har bi!dats av fornengelskans Eadgyth som är sammansatt av ett ord med betydelsen rikedom och ett som betyder strid. Edit översätts dock vanligen med “den lyckliga segraren”. I fornnordiskan fanns motsvarigheten Ödhgun. I Sverige började Edit användas pÃ¥ 1830-talet. För drygt 15 Ã¥r sedan bars namnet av omkring 23 000. Idag finns det bara 12.384 Edit, som därmed har tappat rejält.

Edgar
Fornengelskt namn som kan uttolkas som rikedom och spjut. Namnet gÃ¥r tillbaka pÃ¥ fornengelskans Eadger, som är bildat av samma ord för rikedom som i Eadgyth (Edit) och ett ord som betyder beskyddare. Edgar är följaktligen “rikedomens beskyddare”. Till Sverige kom Edgar som förnamn pÃ¥ 1820-talet. Namnet blev inte särskilt vanligt och det hade för c:a 15 Ã¥r sedan omkring 1.500 företrädare. Idag finns det 1.391 Edgar, som därmed ligger mer eller mindre still.

burroughs.jpg
Ministeriet gratulerar idag speciellt författaren Edgar Rice Burroughs, född 1 september 1875 i Chicago, Illinois, USA, död 19 mars 1950 i Encino, Kalifornien, USA.

Burroughs är förmodligen mest känd för sina berättelser om Tarzan, men han skrev ocksÃ¥ science fiction, som till exempel berättelserna om den ihÃ¥liga jorden i berättelserna om Pellucidar, men framförallt den fantastiska bokserien om Kapten John Carter pÃ¥ Mars. Burroughs hade en gudabenÃ¥dad fantasi som fÃ¥ kan mäta sig med, speciellt tydligt i serien om John Carter, som rekommenderas pÃ¥ det bestämdaste – om man nu som läsare har ett uns av fantasi själv.

Burroughs skrev också i flera andra genrer bland annat western och äventyrsnoveller. Han var också krigskorrespendent under andra världskriget, då i 60-årsåldern. Staden Tarzana i Kalifornien har faktiskt tagit namnet efter Burroughs bokhjälte, Tarzan.

Senaste nytt om Biennalen

Tuesday, October 30th, 2007

Under tiden interplanetära stenrester slår ner i Eslöv skriver pressen om Biennalen i Eslöv ur ett helt annat perspektiv. Pontus Kyander fyrar av båda piporna och ger Eslöv en bredsida som heter duga i dagens Sydsvenskan.

Ministeriet gratulerar (30/10)

Tuesday, October 30th, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Elsa och Isabella.

Elsa
Sägs vara en dansk och tysk version av Elisabet men även att namnet ursprungligen skulle komma frÃ¥n hebreiskan. Namnet har tillkommit som en kortform för det äldre namnet Elzaby som i sin tur är en försvenskad form av Elisabet. Detta namn gÃ¥r i sin tur tillbaka pÃ¥ hebreiskans Elisheba med betydelsen “Gud är fullkomlighet”. I Sverige är Elsa känt som förnamn sedan 1420-talet. Det var ganska populärt under första hälften av 1900-talet men är nu pÃ¥ tillbakagÃ¥ng. För 15-20 Ã¥r sedan var antalet Elsa omkring 63.000. I dag finns det 41.631 Elsa, som därmed tappar i popularitet.

Isabella
Spanskt namn som betyder Gud är nÃ¥dig. Namnet kommer frÃ¥n spanskan eller provensalskan och är en form av Elisabet, som i sin tur har sitt ursprung i hebreiskan och översätts med “Gud är fullkomlighet”. I Sverige började namnet att användas pÃ¥ 1560-talet. Det har aldrig varit speciellt vanligt. För 20 Ã¥r sedan fanns det drygt 4.000 företrädare. PÃ¥ senare Ã¥r har dock populariteten stigit och idag finns det 9.320 Isabella.

Pressrelease: Pressvisning av Eslövs Biennalen

Monday, October 29th, 2007

Eslövs Biennalen slår upp portarna för andra gången.

I år återfinns Biennalen i dom fantastiska lokalerna på Medborgarhuset i Eslöv. Vernissage sker lördagen den 3/11 under invingningshelgen 3-4 november.

Biennalen har officiell byggdag fredagen den 2 November dÃ¥ det är pressvisning kl. 10-13. Vi är dock pÃ¥ plats hela dagen, sÃ¥ om önskemÃ¥l om andra tider finns – kontakta oss sÃ¥ löser vi det.

Läs mer på Biennalens officiella hemsida

Ministeriet gratulerar (29/10)

Monday, October 29th, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Viola.

Viola
Latinskt namn som betyder viol. Namnets ursprung är latinets ”viola”, det vill säga blomman viol, men har även betraktats som en kortform för det italienska namnet Violetta. I Sverige är Viola tidigast dokumenterat som förnamn i mitten av 1800-talet. Namnet var mycket populärt under 1900-talets första hälft och bars för omkring 20 år sedan av 86.000 svenskor. Idag är siffran 61.652, Viola tappar mark.

Lundsten boycotts the Biennale

Sunday, October 28th, 2007

 ralph-i-adromedastudion.jpg

The worldfamous swedish artist and musician Ralph Lundsten says today that he won’t be coming to the Eslöv Biennale. His decision was made after reciving the news about another artist (Lars Vilks) being stopped from participating in the Biennale by the City of Eslöv. The legendary artist is a pioneer of electronic music, director, author and much more and was invited to the Biennale. Sadly enough he decided to jump ship, but we hope to be able to invite Ralph to Eslöv in another circumstance in a not to distant future.

Ministeriet gratulerar (28/10)

Sunday, October 28th, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Simon och Simone.

Simon
Hebreiskt namn som betyder den av Gud bönhörde. Namnet härrör frÃ¥n hebreiskans Scimon, som är en diminutiv form av Samuel, “Lille Samuel”. Detta namn översätts med “den av Gud bönhörde”. Till Sverige kom Simon via grekiskan i början av 1200-talet. För cirka 20 Ã¥r sedan fanns omkring 13.000 Simon.  Idag är siffran nästan det tredubbla: 33.213. Simon gÃ¥r mycket starkt framÃ¥t.

Simone
Fransk feminin motsvarigheten till Simon. För 20 år sedan fanns det cirka 1000 Simone. Idag är siffran 2.440, alltså mer än en fördubbling. Simone tycks vara på samma starka frammarsch.

Ministeriet gratulerar (27/10)

Saturday, October 27th, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Sabina.

Sabina
Latinskt namn som betyder sabinsk kvinna. Namnet kommer frÃ¥n latinet och översätts med “sabinsk kvinna”; sabinerna var ett folk som bodde i det forntida ltalien. I Sverige började det användas som förnamn pÃ¥ 1630-talet. För cirka 20 Ã¥r sedan fanns omkring 4.000 Sabina.  Idag är siffran 6.335, alltsÃ¥ en klar förbättring. Sabina är ett populärt namn och klättrar pÃ¥ listorna.

Ministeriet gratulerar (26/10)

Friday, October 26th, 2007

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Amanda och Rasmus.

Amanda
Latinskt namn som betyder den älskvärda. Namnet är den feminina motsvarigheten till latinska Amandus, som översätts med “den älskvärda” (dvs angenäm att umgÃ¥s med). I Sverige är Amanda känt som förnamn sedan slutet av 1700-talet och har under de senaste Ã¥ren varit nÃ¥got av ett modenamn. För drygt 15 Ã¥r sedan fanns det drygt 12.000 Amanda. Idag är siffran 30.064. Amanda slÃ¥r nya popularitetsrekord.

Rasmus
Grekiskt namn som betyder den älskvärde. Namnet har sitt ursprung i grekiskan och är en kortform för Erasmus som vanligen översätts med “den älskvärde”.  Rasmus har idag 14.850 företrädare.

Hot news in Eslöv

Thursday, October 25th, 2007

This morning the telephone started ringing at a very early hour, at a time when decent people still are lying in a horisontal position and thinking grand thoughts. I thought I heard someone knocking at the door, but it was a dream and as I came to I realised that it was the phone ringing off the hook, someone was calling the Ministry. It was an excited person in the other end that had read about the Oracle’s foretelling the other day, here at the Ministry News-Blog. The person reported a clear phenomena in the sky, something was burning and falling through the sky in a steep angle. Could this be what the Oracle had meant? He had taken a picture of the phenomena and thought it was some kind of meteorite. Soon after the sight he heard a distinct impact-sound. During the morning several more calls have been made to the Ministry of Art about the incident.

It seems highly likely that there is an impact somewhere in Eslöv. Semismographic information tells us there was definately something out of the ordinary happening this morning in the Eslöv area. No reports of any catastrophic impact yet though. The city centre is reported well, but it seems like there has been some kind of smoke in the south. As soon as more information is available, we will of course report it asap. The Minister is now going out to look for a crater. If you have any information that will help please contact the Ministry promptly!

eslov-meteor-100203.jpg
Meteorite over Eslöv this morning!? Image credit: Maarten vanden Eyden