Archive for November, 2007

Biennale is over

Friday, November 30th, 2007

The Eslöv Biennale 2007 is now officially over. On thursday morning the demounting of the Biennale started and as always with exhibitions one can state that it doesn’t take very long to take down what took days to put up. It seems the ratio for a normal type of exhibiton is that 1,5 days of building, is torn down in about 1,5 hour.

We haven’t got any official numbers of visitors yet, not even an estimation, we have to get back on that subject. But there are still two things, one object and one site, that are still left to be seen after the Biennale at Medborgarhuset is over. Outside the front entrance, in the park in front of Medborgarhuset the “Eslöv Meteor” is still at display. At the moment we don’t know for sure it’s destiny. We have to get back to you on this matter as well. For now it’s on display and can we viewed outside.

meteor-o-m-huset.jpg

The site that also is still left is the meteors crater outside Eslöv. Most likely the crater won’t be destroyed until December 10. The landowner has tried to save the spot as long as possible before the winters plowing must be carried out. The site has been thoroughly examined, measured, analyzed and photographed. And therefore it mustn’t be saved any further. But take the chance to see it with your own eyes before it’s gone.

meteor-charta.gif

The crater location (indicated by a red square on the map).

Driving directions from Eslöv: drive out of town via “Sallerup” and “Sallerupsvägen” towards “Örtofta”. At signs warning for a sharp turn is the crater located on the right side of the road going south bound. Driving directions from Highway 22 “E22”: From Lund drive north bound on highway E22 and turn off at the “GÃ¥rdstÃ¥nga” intersection. Take a left turn through the roundabout, way “104” towards “Kävlinge”. By the sugarplant at “Örtofta” there is a way to the right (sign: “Eslöv”). After about 700 meters there is a sharp turn (and warning signs indicating the sharp turn). On the left side of the road the crater is visible – driving north bound, towards Eslöv. There is a white information-sign – in Swedish and English, by a little turn-off on the road.

crater-n-sign.jpg

The 15 meter wide (and deep) crater from the impact of the Eslöv Meteorite, with the information sign. Look at the map above and follow the driving directions and you can see it for yourself before December 10.

Ministeriet gratulerar (30/11)

Friday, November 30th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Anders och Andreas.

Anders
Nordisk variant av det grekiska namnet Andreas, som betyder man. Namnet är känt i Sverige sedan slutet av 1300-talet. Omkring mitten av 1900-talet var det något av ett modenamn, men nu är det på viss tillbakagång. Anders håller sin popularitet, för cirka 15 år sedan fanns det 195.000 företrädare. Siffran ligger kvar nästan oförändrad idag på 194.555.

Andreas
Grekiskt namn som betyder man. Namnet kommer från grekiskan och har tillkommit som en kortform för namn som började på Andro-, en förled som anknyter till ordet andros med betydelsen man och människa. I Sverige är Andreas känt sedan 1100-talet. Det fick senare ge vika för Anders, men under de senaste årtiondena har Andreas varit något av ett modenamn. För 15 år sedan var antalet Andreas omkring 55.000, idag har siffran stigit till 68.948.

Ministeriet gratulerar (29/11)

Thursday, November 29th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Sune

Sune
Fornsvenskt namn som betyder son eller fredsstiftare. Namnet kommer från fornsvenskan. Det skrevs förr Suni och har bildats av ordet sun som betyder son. Äldsta belägg i Sverige är en runinskrift från 1000-talet. Namnet infördes i almanackan 1901 mycket p.g.a. sin fornnordiska prägel, och var som mest populärt från 1930-talet till början av 1950-talet. Sune fanns tidigare i olika dialekta former, men gick ur bruk för att återupptas i början av 1800-talet. Namnet uppnådde viss popularitet under första hälften av 1900-talet men är nu på tillbakagång. För c:a 15 år sedan var antalet Sune omkring 18.500. Sen dess har har siffran sjunkit stadigt till dagens notering, 15.360 Sune.

sune-nordgren.jpeg

Mest populär på 1950-talet (på bild Sune Nordgren). 

Ministeriet gratulerar (28/11)

Wednesday, November 28th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Malte

Malte
Det diskuteras ifall namnet har danskt eller tyskt ursprung. Betydelsen är okänd. Namnet har använts i tidigare Östdanmark – nuvarande södra Sverige – sedan 1400-talet och hade sin största period efter att det införts i almanackan och fram till 1930-talet. Namnet kan eventuellt ha bildats som en smekform till forntyskans Helmoald, sammansatt av ett ord som betyder hjälm och ett med betydelsen församling. I SkÃ¥ne är Malte känt som förnamn sedan 1470-talet. Det blev inte särskilt vanligt, och det är idag pÃ¥ tillbakagÃ¥ng. För 15 Ã¥r sedan var antalet Malte omkring 4.500. KräftgÃ¥ngen fortsätter och idag är antalet 4.241. Förra Ã¥ret var dock noteringen 4.008, sÃ¥ det är faktiskt en viss ljusning och en lätt ökning men fortfarande lÃ¥ngt ifrÃ¥n popularitetstoppen.

Ministeriet skänker idag förstås den excellente Malte Lindeman, nära vän till Hasse Alfredsson, en speciell tanke. Denne Malte är ett under av samtidsreflektioner och inget ämne var för svårt eller för litet för att behandlas av Malte Lindeman och han är ett ständigt rättesnöre och en fantastisk inspirationskälla för Ministern. Malte Lindeman gjorde sig kanske främst känd som arg författare, ensling och bigamist. Men också som fotbollsspelare och miljonär. Han hade ett brett register och en nästa ofattbar livserfarenhet. Bland mycket annat bör nämnas hans karriärer som Kristdemokrat, Festivalgeneral, Musikalkompositör, Utkastare, Schlagerpappa, Atomubåtsman, Papegojexpert, Statist, Tennisspelare, Hovkonditor, Insektsforskare, Kanalsimmare, Skaldjursexpert, Postillion, Fyrväktare och Sillfiskar.

Ministeriet gratulerar (27/11)

Tuesday, November 27th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Astrid och Asta.

Astrid
Nordiskt namn som kommer från as (gud) och frid som betyder skön eller älskad. Namnet kommer från fornnordiskan och är sammansatt av ordet as det vill säga asagud, och ordet frid med betydelsen skön. Astrid förekom som namn under tidig medeltid men gick ur bruk för att återupptas på 1820-talet. Namnet blev populärt under första hälften av 1900-talet men är nu på tillbakagång. För 15 år sedan fanns omkring 57.000 Astrid, idag har siffran sjunkit ytterligare och landar på 39.677 Astrid.

Asta
Nordiskt namn. Förkortning för Astrid, betyder skön eller älskad. Namnet är en kortform för Astrid, men har också betraktats som en smekform för Augusta. Det är känt som namn i Sverige sedan 1830-talet. Namnet är inte lika vanligt som Astrid och antalet Asta har dessutom under de senaste 40 åren minskat, först till omkring 12.500 för 15 år sedan till idag endast 8.700 bärare. Ett rejält popularitetsras med andra ord.

3 dagar kvar…

Monday, November 26th, 2007

Nu lider Eslövs Biennalen mot sitt slut. Idag är det tre dagar kvar. Dagens guidade tur var redan kl 09.00 och sista chansen för en guidad tur är på onsdag (28/11). Torsdagen den 29:e november rivs samlingsutställningen och så är Biennalen över för den här gången. De två kommande Biennalerna (2009 och 2011) är redan under planering.

Morgondagens seminarium pÃ¥ Sociologiska Institutionen har fÃ¥tt ändrad lokal, konferensrum 1, vÃ¥ning 3. Tiden är densamma som tidigare angivits: 10.15 – 12.00.

Välkomna!

Ministeriet gratulerar (26/11)

Monday, November 26th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Linus.

Linus
Latinskt namn. Namnet kommer troligen från grekiskan, men har förmedlats via latinet och är tidigast känt i Sverige i början av 1800-talet. Vad namnet betyder eller har för ursprung är egentligen inte klarlagt. Men det har påståtts att en trolig betydelse skulle kunna vara ”den med det linfärgade håret” men det skulle kanske förutsätta en väldigt hård latinisering av grekiska ursprungsnamnet. Linus har gjort en kometkarriär på popularitetshimlen under senare tid. För knappt 20 år sedan var antalet Linus omkring 7.500. Idag är siffran 20.016.

Idag Öppet Hus

Sunday, November 25th, 2007

Söndagen den 25/11 håller Biennalen Öppet Hus kl 13.00-17.00

Ett litet program har totats ihop för besökarna:

* Kaffe, Thé o Biennal-kaka
* Träffa konstnärer
* Guidade turer kl 14.00 & 15.00

Övriga arrangemang i huset under Öppet Hus-söndagen:

* Barnteater kl 15.00 “En märklig Man” (A-Salen) 10:-, överblivna biljetter säljes pÃ¥ plats – Lämna barnen pÃ¥ teater och gÃ¥ pÃ¥ Biennalen!

* Evert Ljusberg & Co. kl 17.00 (Baren) 80 :-, Efter Biennalen, köp biljetter och stanna kvar på spelningen med Evert.

m-huset-inne.jpg

Biennalen har idag Öppet Hus – pÃ¥ Medborgarhuset i Elöv. 

Ministeriet gratulerar (25/11)

Sunday, November 25th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Katarina och Katja.
Katarina
Grekiskt namn som betyder ren, kysk. Katarina, ett namn som har sitt ursprung i grekiskan. Katarina anses ha bildats av ordet katharos som betyder kysk och ren. Namnet har bildats av grekiskans Aikaterine. Det är inte alldeles klarlagt varifrÃ¥n detta namn härrör, men Katarina brukar anknytas till ordet katharos, som betyder kysk och ren. För 15 Ã¥r sedan hade namnets popularitet ökat under tjugo Ã¥r och antalet Katarina var dÃ¥ omkring 70.000. Det finns flera sätt att stava Katarina, med och utan “h” med “c” eller “k” osv. Om man räknar alla stavningsvarianter som samma namn sÃ¥ finns det omkring 72.035 idag. En lätt ökning och namnet hÃ¥ller sin popularitet.
Katja
Rysk variant av Katarina. Namnet är den ryska formen av Katarina, ett namn som har sitt ursprung i grekiskan. Katarina anses ha bildats av ordet katharos som betyder kysk och ren. I Sverige är Katja tidigast dokumenterat som förnamn pÃ¥ 1910-talet. Namnet har inte varit särskilt vanligt, men för 20 Ã¥r sedan började antalet Katja bli fler och namnet hade dÃ¥ omkring 1.600 företrädare.  Idag finns det 2606 Katja och 106 Catja, alltsÃ¥ sammanlagt 2712 plus ett 10-tal till som stavar med “h” (Kathja/Cathja).

Ministeriet gratulerar (24/11)

Saturday, November 24th, 2007

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Gudrun och Rune, tvÃ¥ namn som bÃ¥da tappar i popularitet. Idag är det för övrigt bara 4 veckor kvar till Jul…

Gudrun
Fornnordiskt namn som brukar uttolkas som “hemlig visdom”. Namnet är sammansatt av tvÃ¥ fornnordiska ord, gud och run, med betydelsen hemlighet eller hemlig visdom. Leden Run- betyder “hemlig” och brukar ocksÃ¥ knytas till ordet “runa”. För cirka 20 Ã¥r sedan fanns drygt 21.000 Gudrun. Idag har namnet tappat i popularitet och räknar 18.246 Gudrun.
Rune
Fornsvenskt namn som betyder hemlig visdom. Namnet ar en kortform för fornnordiska namn som Runfast, där leden Run- betyder “hemlig”. Rune brukar ocksÃ¥ knytas till ordet runa. Det är inte säkert att Rune förekom som förnamn under forntiden. Det är tidigast dokumenterat pÃ¥ 1860-talet. För tjugo Ã¥r sedan fanns det drygt 51.000 Rune. Idag har siffran sjunkit rejält till 37.805.