Archive for January, 2008

Fortkörare

Thursday, January 31st, 2008

Strax innan Ã¥rsskiftet kom (ännu) en statlig utredning i kategorin “det uppenbaras konst” och efter Poker vet hur mycket pengar kom man pÃ¥ Vägverket fram till att Taxi-bilar och annan yrkestrafik är de värsta fartsyndarna i trafiken… Varför fÃ¥r inte jag sÃ¥na uppdrag? DÃ¥ kunde jag satt pengarna pÃ¥ ett Schweziskt nummerkonto och tagit semester pÃ¥ Bahamas innan jag reste hem och presenterade Fantastiska Nyheter. Eller sÃ¥ kunde man ringa polisens länstrafikgrupp och frÃ¥ga, men det vore väl för uppenbart. Trafikssäkerhetsdirektören (!) Claes Tingvall tycker detta är “jätteallvarligt” och pÃ¥pekar att detta belastar miljön med 220 ooo ton koldioxid.

När Konstministern tog körkort 1981 var detta nÃ¥got av det första man fick lära sig. Inte pÃ¥ körskolan, men väl av vänner och bekanta och inte minst av egen erfarenhet. Var man rädd för att Ã¥ka fast för fortkörning var det bara att lägga sig bakom en taxibil och följa denne genom trafiken pÃ¥ ett nÃ¥gorlunda behörigt avstÃ¥nd. Skulle nÃ¥n stoppas i en fortkörningskontroll sÃ¥ var det inte jag i alla fall. Om nÃ¥gon körde i 70 knyck inne i stan sÃ¥ kunde man ge sig pÃ¥ att det var en taxibil (eller möjligen en amfetaminpÃ¥verkad fartgalning – och ibland var det kanske samma sak…).

PÃ¥ tal om fortkörning, om Vägverket tog sig tid att mäta upp hastigheten pÃ¥ t.ex. motorvägarna sÃ¥ skulle dom se att fartsyndande lastbilar och dito är en fis i rymden. Ta en tur pÃ¥ E20 vilken dag som helst. Mellan Malmö och Helsingborg t.ex. Kör man i 110 i omkörningsfilen fÃ¥r man i 9 fall av 10 direkt en bil som ligger 5-10 meter bakom och blinkar med helljuset. Om man fäljer trafikrytmen kommer man snabbt upp i 130-140 km/h. Och dÃ¥ blir man fortfarande omkörd av vilken ny V70 som helst som ligger i uppskattningsvis 150-160 km/h. Om inte Vägverket tror en vanlig bilist sÃ¥ sätt upp hastighetsövervakningar. Det undersökningsresultatet skulle jag vilja läsa…

Ministeriet gratulerar (31/1)

Thursday, January 31st, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Gunilla och Gunhild.

Ivar
Namnet härrör frÃ¥n fornnordiskan, hur det har bildats har det rÃ¥dit det delade meningar om. Den populäraste förklaringen är dock att dess vars förled “iwa-” har betydelsen “idegran” eller “stridspilbÃ¥ge (av idegransträ, pilbÃ¥gar gjordes förr av idegran)” och slutleden kommer av “harja” med betydelsen “krigare”. Namnet har även översatts med “krigaren som använder pilbÃ¥ge”. Ivar har ocksÃ¥ setts som en sidoform till Ingvar som översätts “Ings krigare” och skulle dÃ¥ ha med gudanamnet Ing att göra.
Namnet var populärt i början av 1900-talet och ökar nu bland de yngre. Förra året fanns cirka 20.940 Ivar.

Joar
Nordiskt namn som betyder häst (och) krigare. Detta namns ursprung kommer från fornnordiskan och har bildats av ett ord som belyder häst och ett med betydelsen spjut eller krigare.

PÃ¥ runstenar skrivs namnet som “Iuar”, och har getts betydelsen “hästkrigare”. Förledet “jo-” är ett urgammalt ord för “häst” (t.ex. isländska jór, fornengelska Ä“oh – men Ã¥terfinns ocksÃ¥ i urgermanska, urindoeuropeiska, latin, grekiska, galliska, sanskrit, persiska, armeniska, hettitiska, litauiska samt tokhariska). Efterledet “-ar” betecknar maskulinum, alltsÃ¥ man eller krigare och är identiskt med -ar i Gunnar, Ivar och Ragnar. Orter med namnet Jordstorp hette pÃ¥ fornsvenska Ioarsthorp, och kommer alltsÃ¥ av detta namn.

Namnet har varit mycket ovanligt, men har ökat i popularitet under det senaste decenniet. För ett år sedan fanns det cirka 795 personer i Sverige med namnet.

Ministeriet gratulerar (30/1)

Wednesday, January 30th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Gunilla och Gunhild.

Gunilla
Latinsk variant av Gunhild. Namnet härrör från fornnordiskans och är sammansatt av orden gunnr och hild som båda betyder strid. Gunilla Bielke gjorde namnet allmänt känt när hon gifte sig med Johan III och blev Sveriges drottning 1585. Äldsta belägg i Sverige, år 1473. Namnet var något av ett modenamn på 1940-talet och 1950-talet, men är inte så vanligt numera. Förra året fanns det cirka 55.340 Gunilla.

Gunhild
Fornnordiskt namn som ibland getts betydelsen “den stridslystna”. Namnet ska enligt uppgift betyda “stridsmö”. Kortformer är Gun, Gunni och Gulli. Namnet skrevs förr “Gunnild” och “Gunnil”. Namnet var förhÃ¥llandevis populärt pÃ¥ 40- och 50-talet, men har sedan minskat betydligt i användning. För drygt ett Ã¥r sedan fanns det cirka 17.680 Gunhild.

…but we’ll call it…

Tuesday, January 29th, 2008

 notfascism.jpg

“Of course we will have fascism in America but we will call it democracy!”

[Huey Long]

Broken bottle!

Tuesday, January 29th, 2008

flaskpost2.jpg

Two hours ago the Ministry received a mail from US about a malfunctioning transponder! The transponders in the bottles in the project BottleMail, sends information every 24 hour. They do this in a data-stream the contains information about the last 24 hours data about movement related to GPS-signals. One of the bottles in The Pacific Ocean was supposed to check in this afternoon but failed to do so. Both the British SIS and American NSA has confirmed the missing signal. According to satellite information about the area for the last 36 hours indicates that a ship has passed by. There is no confirmation about which ship when this is written. This means that we might have lost one more bottle in the project.

Ministeriet gratulerar (29/1)

Tuesday, January 29th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Diana.

Diana
Latinskt namn, namnet pÃ¥ romarnas mÃ¥n- och jaktgudinna. Namnet har bildats av latinska ordet deus med betydelsen gud. Diana var i den romerska mytologin jaktens men ocksÃ¥ mÃ¥nens gudinna. Diana hade för 20 Ã¥r sedan drygt 4.000 företrädare. Diana har ocksÃ¥ getts betydelsen “den lysande”. Diana som namn har förekommit i Sverige sedan slutet pÃ¥ 1700-talet.

Namnet har varit relativt populärt med en plats strax utanför 100-i-top-listan sedan 1950-talet. Förra året fanns det drygt 6.470 Diana.

Diana är i romersk mytologi vilda djurens och jaktens gudinna. Det är sÃ¥ gott som ingen skillnad mellan henne och grekernas Artemis.Hon avbildas i romersk konst som jägare med bÃ¥ge och en jakthund eller hjort som följeslagare. Hennes namn liknar romarnas ord för himmel (dium) och dagsljus (dius). Hon Ã¥kallades som fruktbarhetgudinna av romerska kvinnor som ville ha hjälp att bli med barn eller föda. Antagligen var hon frÃ¥n början en inhemsk romersk skogsgudinna men kom att förknippas med Artemis och kom att lÃ¥na sin koppling till Selene och Trivia frÃ¥n Artemis. Det mest kända stället för dianadyrkan var Dianalunden vid sjön Nemi. I staden Rom var det viktigaste Dianatemplet pÃ¥ Aventinen som sades härstamma frÃ¥n Servius Tullius’ tid. Inom kulten i Rom ansÃ¥gs Diana ocksÃ¥ vara underklassens och särskilt slavarnas beskyddare. Hennes helgdag den trettonde augusti var även en ledig dag för slavar. Ett annat viktigt centrum i riket för Dianadyrkan var Artemistemplet i Efesus.

Ministeriet gratulerar (28/1)

Monday, January 28th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Karl och Karla.

Karl
Karl eller Carl är fornnordiskt och identiskt med substantivet karl och kan uttydas domare. I Sverige har mÃ¥nga kungar burit detta namn. Det brukar uttolkas “fri man”. Namnet härrör frÃ¥n fornnordiskan där Karl ursprungligen var ett tillnamn med betydelsen “fri man”. Karl brukar även översättas med “den manlige” eller “den starke”. Än idag har namnet betydelsen “man”.

Karl är ett ursprungligt namn på den 28 januari i den svenska namnlängden. Den som ska minnas är Karl den store, som år 800 lät utropa sig till kejsare och skapade ett välde som omfattade hela västra Europa. Det äldsta svenska belägget är en runinskrift ristad av sjöfarare från nuvarande Sverige på en sten på en ö vid Djepnrs mynning i Svarta havet från 1000-talet, Grane gjorde denna stenkista efter Karl, sin bolagsman.

Namnet hör till de allra vanligaste mansnamnen. Stavningen Karl är det tredje vanligaste mansnamnet i Sverige och förra året fanns det drygt 221.070 Karl. Stavningen Carl är det 15:e vanligaste mansnamnet i Sverige och förra året fanns det 120.028 Carl. Namnet förekommer också i flera dubbelnamn som Carl-Henrik, Karl-Axel etc. Dubbelnamnen kan skrivas med eller utan bindestreck.

Andra betydelser är i nordisk mytologi den förste av fria bönder, avlad av Rig. Men också ett annat namn på Oden.

Karla
Feminin form av Karl. Namnet ses som den feminina motsvarigheten till Karl och kan sÃ¥ledes översättas till “fri kvinna”, “den kvinnliga” eller “den starka”. Namnet har förekommit i Sverige sedan början av 1800-talet och stavades i början huvudsakligen med C. Numera har stavningen med K viss överhand och är ocksÃ¥ den som används i almanackan. Karla hade en viss popularitet kring förra sekelskiftet, men är inte sÃ¥ vanligt nu för tiden. För ett Ã¥r sedan fanns det drygt 2.250 Karla och Carla.

kungen.jpg

Den 28:e är också Konungens namnsdag. Ministeriet och tillika Ladoniens President gratulerar i synnerhet svenske Kungen på hans majestäts namnsdag.

Ministeriet gratulerar (27/1)

Sunday, January 27th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Göte och Göta.

Göte
Nordiskt namn som betyder götisk man. Namnet härrör frÃ¥n fornnordiskan och användes som ett tillnamn för män som kom frÃ¥n främst Västergötland. Göte översätts vanligen med “götisk man”.

Göta
Feminin motsvarighet till Göte och är sÃ¥lunda en “götisk kvinna”. Göta brukar även betraktas som en kortform för Göthilda (detta anses dock vara en litterär namnkonstruktion). Namnet översätts ocksÃ¥ stundom med “den finurliga kvinnan” och “den snillrika kvinnan”.

Den 27:e är också minnesdag för Förintelsens offer under andra världskriget. 

BOTTLE MAIL (Message in the bottle) III

Saturday, January 26th, 2008

Status report January 2008

In the beginning of January 2007 there was 22 bottles still floating – 6 in the Atlantic, 9 in the Pacific Ocean, 2 in the Indian Ocean, 1 in the South Pacific and 4 bottles were stuck in the ice in the Arctic Ocean. During the year there has been two fatal accidents, 1 outside Easter Island and 1 outside El Salvador (which sunk to 6000 meters depth).

bottle.jpg

The 2 bottles in the Indian Ocean has landed in the Seychelles and in Tasmania. For a long time it looked as if that bottle would end up on the Cocoa Islands. Of the bottles that was stuck in the artic ice, two has been afloat and reached Chatham Island (outside New Zeeland) and the other went ashore on the Falkland Islands. All the Atlantic bottles has been accounted for ashore during the year. Those bottles ended up in S:t Petersburg, in Miami, in Surinam (South America), on Barbados, on the Grenadine Islands and on S:t Lucia. Of the remaining bottles in the Pacific Ocean there has been only 4 landings: in Hilo (Hawaii), Santa Cruz on the Galapagos Islands, in Pennyville (Alaska) and on Kiritimati (also known as Christmas Island).

flaskpost-04.jpg

This means that 16 bottles are accounted for during 2007, and that thee is only 6 bottles left in the project. 2 bottles are still (again) stuck in the arctic ice and the remaining 4 is still floating in the Pacific Ocean. Hopefully there will be no more accidents with the remaining few.

54 bottles released, during 2005.
39 bottles afloat, in January 2006
22 bottles still floating, January 2007
6 bottles still floating, January 2008

Again we have to extend our deepest gratitude for NSA and MI6 (SIS) invaluable services to the Ministry of Art & Jump during 2005, 2006 and 2007. It is fantastic that such a project can be carried out in spite of the world-situation with terrorist threats and big US wars.

nsa_logo.gifmi6-sis.gif

BOTTLE MAIL (Message in the bottle) II

Saturday, January 26th, 2008

This is status report from January 2007 for the Bottle Mail Project (BMP).

041110_bottlemail3.jpg

At the moment 22 bottles in the project are still afloat: 6 in the Atlantic, 9 in the Pacific Ocean, 2 in the Indian Ocean, 1 in the South Pacific and 4 bottles are frozen in in the Arctic Ocean.. The Arctic Ocean has embedded yet two more bottles in ice-bergs it seems. One of the now four bottles trapped in ice are coming closer to warmer water and we are therefore hopeful that it will thaw when spring hits.

Several more long (and short) trips have been logged now by the American and English “spy-satellites”. Three more bottles are reported missing at sea. One probably sinked by a trade ship in the Atlantic, one in the south Pacific (run over by a suspected Norwegian cruse ship). The third bottle reported missing is with great probability the first reported malfunction so far. It’s micro transponder have been reporting sending several broken up call messages. The experts on NSA claims that the electronics most likely has suffered from moisture that has been trapped in the bottle.

The 17 bottles that has been accounted for during 2006 and making it to land are 82 %. A good percentage (as long as it’s not hard liquer). The long trips recorded are Morombe (Madagascar), Cape Town, Vancouver, Seattle, New York, Matagorda Island, Los Angeles (USA), La Paz (Mexico). We also have reports from Havanna and Bahamas that stranded bottles have been logged. This is good news indeed. The short trips that have been logged during the period is Paignton (GB), Malaga and Palma de Mallorca (Portixol) and the shortest trip was on the Danish west-coast of Jylland. It seems that a bottle returned to land after a 2 month trip out on the Atlantic and landed only 88 kilometres (55 miles) north by it’s release point. Sometimes it seems, the Sea God Neptune is joking!

flaskpost-03.jpg

54 bottles released.
39 bottles afloat in January 2006
22 bottles still floating January 2007

We like to extend our deepest gratitude for NSA and MI6 invaluable services to the Ministry of Art & Jump during 2006 and 2007. It’s fantastic that such a project can be carried out in spite of the situation in the world.