Archive for June, 2008

Never make promises…

Monday, June 30th, 2008

“Never make promises to kids. At least not anyone you aren’t abslolutely 100 percent certain that you can fulfill. Think three times before promising anything, and then don’t promise.”

Ministeriet gratulerar (30/6)

Monday, June 30th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Elof och Leif.

Elof
Fornnordiskt namn som betyder ensam arvinge. Namnet kommer frÃ¥n fornnordiskan. Namnet skrevs ursprungligen Elef och betyder “alltid arvinge” eller “ensam arvinge”. I Sverige är elof känt i slutet av 1400-talet. Namnet uppnÃ¥dde en viss popularitet under första hälften av 1900-talet men är nu pÃ¥ kraftig tillbakagÃ¥ng. Det fanns för c:a 20 Ã¥r sedan knappt 10.000 Elof.  Idag finns det 4.274 män som har förnamnet Elof.

Leif
Nordiskt namn som betyder arvinge. Namnet kommer frÃ¥n fornnordiskan. Namnet är en kortform för namn med slutleden -leifr. Denna namnled betyder “kvarleva” och “lämning”. Leif tillhör inte de allra senaste Ã¥rens modenamn. Det finns idag 69.392 män som har förnamnet Leif. Av dessa har 40.727 namnet Leif som tilltalsnamn/förstanamn.

FRA-lagen till Europadomstolen

Monday, June 30th, 2008

Ibland är det tur att det finns andra människor än svenskar…

FRA-Lagen har ju kritiserats för att strida mot Europakonventionen. (Somliga har hävdat att det är att betrakta som en statskupp). I Belgien har det statligt tillsatta organet Commission de la protection de la vie privée (“Kommissionen för skydd av privatlivet”, förkortat CPVP) uttryckt oro för att lagen strider mot Europakonventionen och att en prövning bör ske i antingen EG-domstolen i Luxemburg eller i Europadomstolen i Strasbourg. (Den svenska ideella organisationen Centrum för rättvisa har förklarat sig vara villig att driva frÃ¥gan i domstol).

Det är den belgiska kommissonen, CPVP, som ska skydda medborgarnas intresse, som har följt den svenska debatten om FRA-lagen. Willem Debeucklaere, talesperson för kommissionen, har i ett tv-sänt tal uttryckt stor förvåning över att riksdagen röstade fram lagen. Han tror inte att det uppfyller den europeiska standarden, som naturligtvis även Sverige måste hålla sig till. Debeucklaere tror att detta kommer att hamna antingen inför den svenska författningsdomstolen, i Luxemburg, eller i Strasbourg.

Lagändringarna innebär i korthet att Försvarets radioanstalt (FRA) ges rätt att bedriva signalspaning pÃ¥ kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser (vilket bland annat innefattar telefon- samt en stor del av Internettrafiken). Detta har redan lett till att flera multinationella företag redan tagit sina affärer ifrÃ¥n Sverige och kommer inte att investera här i framtiden… Jaha, där gick BNP:n ocksÃ¥.

Sossarnas Mona Sahlin har gjort ett stort nummer av att hon ska riva upp lagen (om hon vinner valet nästa gÃ¥ng), men hon verkar ha konstigt kort minne. Propositionen lades visserligen fram av moderata försvarsminister Mikael Odenberg, men denne hade övertagit ärendet frÃ¥n den tidigare socialdemokratiska regeringen (promemorian gavs ut i juli 2005). Det var väl konstigt att hon missat det…

Ministeriet gratulerar (29/6)

Sunday, June 29th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Peter och Petra.

Peter
Svensk form av latinska Petrus som betyder “klippa” eller “den orubblige”. Namnet är en form av Petrus och kom till Sverige via tyskan och engelskan. Det var nÃ¥got av ett modenamn lÃ¥ngt in pÃ¥ 1900-talet. Idag är antalet drygt 100.000, men de senaste Ã¥ren har det knappast varit nÃ¥got modenamn. Senaste siffrorna är 111.599.

Petra
Feminin form av Petrus, från latinet. Namnet är den feminina motsvarigheten till Petrus. Detta namn härrör i sin tur från arameiskan. Till Sverige kom Petra som förnamn i mitten av 1800-talet. Namnet har inte varit särskilt vanligt men från början av 1970-talet har antalet Petra ökat från 6.000 till upp emot 14.000 för c:a 20 år sedan. Idag är antalet bärare 15.014.

Ministeriet gratulerar (28/6)

Saturday, June 28th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Leo.

Leo
Latinskt namn som betyder lejon. Namnet kommer frÃ¥n latinet och härrör frÃ¥n det latinska ordet leo som betyder lejon. Namnet är ett vanligt pÃ¥venamn och har även burits av ett par kejsare. Vanligen översätts Leo med “den som är stark och modig som ett lejon”. Leo blev ett vanligt förnamn i Sverige under 1980-talet och under 1990-talet blev det ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen bland nyfödda pojkar. Under de senaste Ã¥rtiondena har antalet Leo ökat och har nästan fÃ¥tt en explosionsartad popularitet. Antalet bärare ökade till omkring 4 000 för c:a 20 Ã¥r sedan och idag är siffran nästan fördubblad (9.763).

Ministeriet gratulerar (27/6)

Friday, June 27th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens två keltiska namnsdagsbarn som är Selma och Fingal.

Selma
Keltiskt namn som betyder vackra utsikt. Namnet härrör frÃ¥n frÃ¥n keltiskan och ortnamnet Shelma som förekommer i diktverket “Ossians sÃ¥nger”. Det översätts med “vacker utsikt” och Selma brukar kallas för “den vackra”. Namnet har emellertid även ansetts härröra frÃ¥n arabiskan “Sulma”. I Sverige är Selma känt sedan slutet av 1700-talet, men är nu pÃ¥ tillbakagÃ¥ng. För cirka 20 Ã¥r sedan fanns det 5.000 Selma. Idag är siffran 4.723.

Fingal
Keltiskt namn som betyder “ljus främling”, “vit främling” (ursprungligen Fionnghall) med betydelsen ljus främling eller vit främling, och syftar pÃ¥ de ljushÃ¥riga nordborna. Till Sverige kom Fingal via engelskan pÃ¥ 1810-talet.  Namnet har alltid varit ovanligt i Sverige ända sedan det infördes i almanackan 1901 och det fanns för c:a 20 Ã¥r sedan omkring 750 Fingal. 31 december 2005 fanns det totalt 315 personer i Sverige med namnet, idag är siffran 295. Fingal är med andra ord klart utrotningshotad.

Fingal (eller Fingel) är en gestalt i skottarnas keltiska mytologi. Finn mac Cumhaill (ocksÃ¥ Fionn) är den centrala gestalten i irländsk, keltisk mytologi. (I Skottland kallades Finn för Fingel eller Fingal). I den s.k. “Feniancykeln” eller “Finncykeln”, leder han en grupp hjältar som kallas “Fianna” i en serie strövtÃ¥g. Finn bedriver krig över hela Irland men beskrivs som mänsklig och rättfram. Han sägs leva nära naturen och leva pÃ¥ jakt samtidigt som hans gestalt mycket starkt pÃ¥minner om kung Arthurs. Finn var en hjälte i sin egen rätt, men bildade ocksÃ¥, liksom kung Arthur, bakgrund för flera yngre hjältar. I en episod berättas det hur han blev omedelbart allvetande efter att ha svett sin tumme när han tillredde kunskapens lax.

Fingal Olsson är också en känd figur från en sketch av och med Martin Ljung.

Ministeriet gratulerar (26/6)

Thursday, June 26th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Rakel och Lea.

Rakel
Hebreiskt namn som betyder tacka eller moderfÃ¥r. Kan ju vara ett föga smickrande kanske, men namnet kan ocksÃ¥ tolkas som “den moderliga”. Namnet härrör frÃ¥n ett ord med betydelsen moderfÃ¥r eller tacka. Som förnamn i Sverige är Rakel känt sedan mitten av 1400-talet. Det har aldrig varit nÃ¥got vanligt namn och det är idag dessutom pÃ¥ tillbakagÃ¥ng. För 20 Ã¥r sedan fanns det omkring 2 000 Rakel. Idag är antalet bärare 1742.

Lea
Hebreiskt namn som ska betyda “trött”. Även detta är ju ett föga smickrande namn att bära, kan tyckas… Namnet kom med i den svenska almanackan Ã¥r 2001. Namnet har varit mycket ovanligt i Sverige men sedan det infördes i almanackan har användningen ökat raketartat. 31 december 2005 fanns det totalt 1797 personer, idag är siffran 2076. Det är ett namn frÃ¥n den bibliska mytologin. Där är hon syster till Rakel. SÃ¥ medioker spridning har alltsÃ¥ namnsdagskommittén pÃ¥ sin fantasi.

Ministeriet gratulerar (25/6)

Wednesday, June 25th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är David och Salomon.

David
Hebreiskt namn som betyder älskad. Namnet kommer frÃ¥n hebreiskan och betyder “den som är älskad”. I Sverige är David använt sedan medeltiden. Det har aldrig varit nÃ¥got speciellt vanligt namn, men de senaste Ã¥ren har antalet David ökat kraftigt. För c:a 20 Ã¥r sedan var antalet David omkring 35.000. Idag är siffran 48.996. En klart positiv trend alltsÃ¥.

David är i den svenska namnlängden ett ursprungligt namn. Den som fick en Minnesdag var den engelske missionären David av Munktorp som verkade i Sverige på 1000-talet. I mirakelsamlingar över David berättas hur han släckte eldsvådor, botade sinnessjuka, räddade ett barn som fallit ner i en brunn och hur han fick ett annat barn som svalt en nål att hosta upp det. David var lite tankspridd och även närsynt – vid ett tillfälle hängde han upp sina vantar på en solstråle i stället för på spiken. De hängde kvar när hans tjänare skulle hämta dem.

Salomon
Hebreiskt namn som betyder frid, välgÃ¥ng. Namnet härrör frÃ¥n det hebreiska hälsningsordet “schalom” som översätts med frid och välgÃ¥ng. I Sverige är Salomon tidigast dokumenterat som förnamn pÃ¥ 1270-talet. Namnet som aldrig har varit särskilt vanligt bärs idag av 644 personer.

Naturligtvis skänker Ministeriet en tanke till polkagrisstadens store son; Salomon August Andrée, under sin livstid oftast bara kallad S. A. Andrée. Andrée föddes 18 oktober 1854 i Gränna, Jönköpings län (Småland), och dog i oktober 1897 på Vitön. Han var en svensk patentingenjör, politiker, äventyrare och ballongfarare till huvudsak känd för Andrées polarexpedition, sitt misslyckade försök att nå Nordpolen med vätgasballong, under vilken alla tre deltagarna omkom.

PÃ¥ denna dag skänker förstÃ¥s Ministeriet även en speciell tanke och gratulerar ett antal David; Bowie (musiker), Lynch (Regissör, Twin Peaks), Duchovny (skÃ¥dis, Arkiv X), Gilmore (gitarrist), Hasselhoff (skÃ¥dis). Och okej dÃ¥, Beckham – en av dom fÃ¥ fotbollsspelarna Ministern skulle kunna tänka mig att gratulera.

Unsafe Ministry? Dangerous blog??

Tuesday, June 24th, 2008

About a month ago the Ministry was starting to get a lot of concerned e-mails, telephone and sms. Most questions and concerns were about that Google all of a sudden had put up warnings for the Ministry Blog. Are your site dangerous for my computer? Are the blog going to destroy my computer? With the aid of several expertise and the Ministers own feeble attempts n othing could be found, and now the warnings are gone from Google. But we checked what it was all about at a diagnostic page for www.ministryofart.se/blog/ and found the following answers before the warnings were taken away:

What is the current listing status for www.ministryofart.se/blog/?
Site is listed as suspicious – visiting this web site may harm your computer.
Part of this site was listed for suspicious activity 1 time(s) over the past 90 days.

What happened when Google visited this site?
Of the 68 pages we tested on the site over the past 90 days, 2 page(s) resulted in malicious software being downloaded and installed without user consent. The last time Google visited this site was on 05/29/2008, and the last time suspicious content was found on this site was on 05/26/2008.

Has this site acted as an intermediary resulting in further distribution of malware?
Over the past 90 days, www.ministryofart.se/blog/ did not appear to function as an intermediary for the infection of any sites.

Has this site hosted malware?
No, this site has not hosted malicious software over the past 90 days.

How did this happen?
In some cases, third parties can add malicious code to legitimate sites, which would cause us to show the warning message.

Thankfully we seem to be rid the problems now. Let’s hope they stay gone.

Ministeriet gratulerar (24/6)

Tuesday, June 24th, 2008

Idag är det ingen namnsdag och sÃ¥ledes kan ingen gratuleras. Det är Johannes Döpares Dag idag (som ursprungligen var ett sätt för kyrkan att “kapa” Midsommaraftonens firande. Dock kringgick de fiffiga svenskarna detta försök till intrÃ¥ng genom att lÃ¥ta Midsommarafton flyta fritt och hänga med sommarsolstÃ¥ndet (den riktiga Midsommar dagen) istället…