Archive for July, 2008

Military intelligence…

Thursday, July 31st, 2008

“Military intelligence is a contradiction in terms.”

[Marx]

Ministeriet gratulerar (31/7)

Thursday, July 31st, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Helena och Elin.

Helena
Namnet kommer frÃ¥n ett grekiska ord eléne som betyder fackla och namnet brukar ges betydelsen “lysande” eller “strÃ¥lande” men brukar ocksÃ¥ uttolkas som “fackla”. Namnet har ocksÃ¥ förknippats med mÃ¥ngudinnan Selene och solguden Helios. Tidigast förknippat är namnet med “Den Sköna Helena” som var gift med kung Menelaos av Sparta. När namnet infördes i den svenska almanackan pÃ¥ den 18 augusti, var det för att fira minnet av Sankta Helena som var mor till den romerska kejsaren Konstantin den store. Det finns flera kortformer för namnet: Ella, Elly (engelska förkortningar), Elna (dialektal variant av Elin), Lena, Ellen, Elin – och flera varianter: Helene/Helen (franska, engelska), Elaine, (franska), Elena (grekiska, italienska, spanska, rumänska, polska), Elina (finska, grekiska), Jelena (ryska). Eleonora brukar ses som en fransk ombildning av Helena. Namnet var relativt vanligt pÃ¥ 1970-talet, men har sedan dalat i popularitet. Totalt fanns 31 december 2005 82.937 Helena. Idag är siffran 82.855

Elin
Namnet är en svensk form av Helena,  Namnet är mycket gammalt. Det svenska helgonet Sankta Elin av Skövde, som även kallas Helena, levde i mitten av 1100-talet, och det är från henne som namnet har hamnat i almanackan. Namnet har haft en stadig popularitet under de senaste decennierna. De senaste åren har det varit det näst vanligaste flicknamnet. 31 december 2005 fanns det totalt 55.194 Elin. Idag är siffran 56.676.

New company policy

Wednesday, July 30th, 2008

New Company Policy!

We are now making an effort to be pleasant.

As soon as business picks up this will stop.

Ministeriet gratulerar (30/7)

Wednesday, July 30th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Algot.

Algot är ett fornnordiskt namn med oklar betydelse. Kanske kan det härledas till goter eller götar och betyda “den ädle goten”. Algot avtog i popularitet efter 1950-talet men har Ã¥ter blivit populärt under 1990-talet. Den 31 december 2005 fanns det totalt 4.230. Idag är siffran 4.145 och dessutom 24 stycken som stavar det “Algoth”.

Last week (30)

Tuesday, July 29th, 2008

The heat is back – Texas-like heat. Hat and sunglasses are adviced. And to keep to the shades, only mad dogs and englishmen…

Rumors seems to have been true – there are reports that the long paint-strike probably is over for this time… The Minister of Art is painting again! An excavator and a t-shirt has been painted on during the week! The t-shirt is completed and the excavator is started upon and it’s a 125 kilo excavator for a tractor.

The Ministry carpenter reports that pipes and couplings have been ordered and delivered for the sunpanels during the week – the completion is near. On a short report from the ministry gardener it’s stated that the crickets have started to play their summer concert.

Ministeriet gratulerar (29/7)

Tuesday, July 29th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Olof.

Olof
Nordiskt mansnamn med betydelsen “ättling”. Namnet förekommer i olika former i hela det nordiska sprÃ¥komrÃ¥det. Enligt vissa delar det ursprung med Leif via grundformen Oleifr. Flera namnvarianter finns: Ola (norsk, svensk kortform), Ole (norsk, dansk kortform), Olov, Olaf eller Olav (norsk, isländsk grundform) samt smeknamnet Olle. Latiniserat till Olaus eller Olavus. Liksom namn som Ulf och Gustaf uttalades Olof traditionellt med v. Efter stavningsreformen 1906 har läsuttalet med f blivit det vanligare uttalet, även om skriftformen Olov, som gÃ¥r tillbaka pÃ¥ det ursprungliga uttalet, finns som variant.

Namnet är känt i Sverige sedan 1300-talet. I Norge är Olav ett traditionellt kunganamn. Mest känd var Olaf den helige. 31 december 2005 fanns det totalt 168.106 personer i Sverige med namnet Olof/Olov. Idag är siffran 125.763 Olof och 40.159 Olov.

Ministeriet gratulerar (28/7)

Monday, July 28th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Botvid och Seved.

Botvid
Fornnordiskt namn. Namnvariant är “Botvi”. Namnet kommer frÃ¥n fornnordiskan och är sammansatt av orden “bot” och “vidh”. Bot är detsamma som “bättring” och vidh betyder “skog” och “träd”. Botvid brukar ocksÃ¥ uttolkas med “den vitt krigande”. Det fanns för c:a 20 Ã¥r sedan bara omkring 350 Botvid. Wikipedia föreslÃ¥r att det kan betyda “den som skogen/träden botar/vÃ¥rdar”. Namnet är mycket ovanligt i Sverige. Sedan 1950-talet har endast nÃ¥gra enstaka personer per Ã¥r fÃ¥tt namnet. 31 december 2005 fanns det totalt 201 personer i Sverige med namnet, varav 26 med det som tilltalsnamn. Idag är siffran 192. Ingen stavar namnet “Bothvid” eller “Botvidh”.

Seved
Nysvensk form av Sigrid som betyder seger och träd. Namnvaritant är Seve. Namnet kommer från fornnordiskan. Det är en form av Sigvid, som i sin tur är sammansatt av ett ord som betyder seger och samma vidh som är slutled i Botvid och vidh betyder skog och träd. För 20 år sedan fanns drygt 1.200 Seved, och liksom Botvid är namnet på tillbakagång. Idag är siffran 896, och 93 heter Seve.

Ministeriet gratulerar (27/7)

Sunday, July 27th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Marta.

Marta
Stavas ocksÃ¥ “Martha” är ett namn ur den bibliska mytologin (Luk 10 och Joh 11). Namnet kommer frÃ¥n det arameiska* ordet martá som betyder “matmor”, “husfru”. Namnet brukar uttolkas “fru” eller “härskarinna”. Namnet kan ocksÃ¥ sammankopplas med Margareta.

Det var ett förhållandevis populärt namn under första hälften av 1900-talet men är nu på tillbakagång. Marta var riktigt populärt efter förra sekelskiftet men har inte blivit direkt vanligt i de yngre generationerna. De senaste åren har det dock ökat en aning. För 20 år sedan fanns omkring 10.000 Marta. Den 31 december 2005 fanns totalt 7.129 personer i Sverige med namnet. Idag är siffrorna 4.932 för Marta och 2.102 för Martha.

Märit och Märet räknas som sidoform till Marta och Märta samt Märeta är varianter av Margareta.

*) Det arameiska sprÃ¥ket dominerade emellertid i hela det syrisk-mesopotamiska omrÃ¥det fram till islams framträngande. Arameiska är ett semitiskt sprÃ¥k, nära besläktat med feniciska och hebreiska. Det talades ursprungligen av arameerna** och var frÃ¥n 700-talet f.Kr. diplomat- och handelssprÃ¥k i Främre orienten och frÃ¥n 550 f.Kr. perserrikets officiella förvaltningssprÃ¥k. I Bibeln är delar av Jeremias, Esras och Daniels böcker skrivna pÃ¥ s.k. bibelarameiska. FrÃ¥n omkring Ã¥r 300 f.Kr. var det under c:a 1000 Ã¥r det vanliga talsprÃ¥ket i Irak, Palestina och Syrien, och det är det arameiska alfabetet – utvecklat ur den feniciska skriften – som är utgÃ¥ngspunkt för alla semitiska alfabet. I dag talas arameiska endast i ett fÃ¥tal smärre omrÃ¥den och kallas dÃ¥ syriska.

**) Arameer, västsemitiska stammar, som från 1200-talet f.Kr. trängde in i kulturlandet från den syrisk-arabiska öknen och grundade flera mindre stater. I Syrien var den viktigaste bland dem Damaskus, som en tid ingick i Davids rike, senare kämpade mot Israel och slutligen i förbund med Israel försökte motstå assyrerna. 732 f.Kr. erövrades dock Damaskus av Tiglatpileser III. I södra Irak infiltrerade arameerna fredligt och utgjorde under namnet kaldeer det dominerande befolkningselementet. Också där besegrades de av assyrerna, som förhindrade uppomsten av en samlad arameisk stat.

Kristen blasfemi?

Saturday, July 26th, 2008

I Ã…lborg, Danmark har en gammal Grafitti frÃ¥n 80-talet Ã¥teruppstÃ¥tt i samma goda anda som den det avbildar. Det är nämligen Jesus som är pÃ¥ tapeten (eller fasaden i det här fallet). MÃ¥lningen mÃ¥lades över efter en massa brÃ¥k men kanske Ã¥teruppstÃ¥r den… Läs mer här om spektaklet i Aalborg.

Ministeriet gratulerar (26/7)

Saturday, July 26th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Jesper.

Jesper
En nordisk ombildning av Jasper (tysk sidoform till Caspar som uttolkas kejsare. Räknas ocksÃ¥ som en variant av Kasper (= bibliskt namn som betyder “skattmästare”). Betydelsen av namnet är dock omtvistat och det sägs ocksÃ¥ ha samband med Caesar. Namnet kom till Sverige via tyskan och är en form av persiskans Jasper, som i sin tur härrör frÃ¥n Kasper. Detta namn kommer troligen frÃ¥n persiskan. För 20 Ã¥r sedan var antalet omkring 9.000. Idag är siffran 19.965. Dessutom finns ett par varianter, Jasper (134 st). Jeppe (111 st) som är ett smeknamn för Jesper (och jakob). Endast en stavar namnet “Yesper”.

I Danmark är det ett väldigt vanligt namn där förra året 34.542 personer hette Jesper.