Archive for July, 2008

Public Relations

Friday, July 25th, 2008

Public Relations

PR is the mechanism of the group mind, by which help it’s possible to control and regiment the masses according to one’s own will – without them really knowing about it.

Ministeriet gratulerar (25/7)

Friday, July 25th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Jakob.

Jakob
Hebreiskt namn som ibland ges betydelsen “mÃ¥ han skydda”. Vad namnet betyder är dock inte helt klarlagt. Ibland översätts Jakob “mÃ¥ Gud skydda” eller “mÃ¥ han beskydda”, men översättningar som “efterträdaren” eller “den som hÃ¥ller i hälen” förekommer ocksÃ¥. I Sverige är Jakob tidigast dokumenterat som förnamn pÃ¥ 1000-talet dÃ¥ Olof Skötkonungs son Anund Jakob regerade.
Jakob var det ursprungliga namnet i den svenska namnlängden 20.12. Den som hade en minnesdag var patriarken Jakob, som även kallades Israel. Tidigare dominerade i Sverige stavningen med “k”, men bland de yngre är det ganska jämnt mellan Jakob och Jacob. Engelsk variant är James (och Jack, som smeknamn för James), finska formen är Jaakko, den franska är Jacques, den italienska är Giacomo, den spanska och portugisiska Jaime.
Jakob har ökat snabbt i popularitet sedan 1970-talet och är i dag ett av de vanligaste tilltalsnamnen bland de yngsta. 1995 nådde Jakob en plats bland de 25 vanligaste tilltalsnamnen och de senaste åren har det legat på en plats runt 10. Namnet var också relativt populärt under 1900-talets början. I början av 1970-talet fanns drygt 5.000 Jakob, för 20 år sedan var antalet omkring 11.000. 31 december 2005 fanns det totalt 22.749 personer i Sverige med namnet.

Ministeriet gratulerar (24/7)

Thursday, July 24th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Kristina och Kerstin.

Kristina
Latinskt namn som betyder den kristna. Namnet härör frÃ¥n Christiana med betydelsen “den som är kristen”. Till Sverige kom Kristina som förnamn redan i början av medeltiden. Namnet har under 1900-talet varit en av de allra populäraste och antalet Kristina har dessutom ökat under de senaste decennierna. Kristina är ett ursprungligt namn i den svenska namnlängden. Den som fick en minnesdag var den heliga Christina frÃ¥n Italienska Bolsena, som led martyrdöden pÃ¥ 300-talet. Under en tid hade även Kristin namnsdag pÃ¥ denna dag, kristin är en förkortning av Kristina. Kristina förekommer i flera stavningsvarianter och hade för 20 Ã¥r sedan omkring 290.000 företrädare. Idag är siffran ungefär 278.000.

Kerstin

Namnet är en försvenskad form av Kristina. I Sverige böriade Kerstin användas som förnamn på 1530-talet. Stavningsvarianter är bland annat Kirstin, Kierstin, Kersti. namnet var mycket vanligt på 1930 och 1950-talet men därför också ovanligt bland de yngre idag. För 20 år sedan hade namnet omkring 105.000 företrädare. Idag finns det c:a 95.000 Kerstin.

Aristoteles Onassis, den berömde skeppsredaren, hade en gÃ¥ng en motoryatch pÃ¥ c:a 100 meter som hette “Christina” döpt efter hans dotter. BÃ¥ten var frÃ¥n början fregatt i Kanadensiska flottan (HMCS Stormont) och blev under Onassis ledning ett flytande nöjeshotell för världssocieten. Numera är det iordningsställt och används som charterskepp efter mÃ¥ngÃ¥rig vanskötsel. Den lilla bÃ¥ten kostar c:a 3-4 miljoner att hyra per vecka.

On occuring reason

Wednesday, July 23rd, 2008

Be sure to read the disclaimer at “about the blog“. In particular the text under “Important notice”.

Ministeriet gratulerar (23/7)

Wednesday, July 23rd, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Emma.

Emma
Namnet har kommit till Sverige via tyskan. Det brukar betraktas som en kortform för äldre namn med förleden Erm(in/an)- eller Irm(in/an) med betydelsen “hög”, “stor” och “väldig”. Emma kan ocksÃ¥ ses som en kortform för Emilia och Emerentia. Emma brukar dock översättas med den som är verksam i hemmet”, vilket har att göra med att Emma ocksÃ¥ ansetts härröra frÃ¥n ett ord med betydelsen flitig. För c:a 20 Ã¥r sedan var antalet omkring 40.000. Emma är just nu ett av de populäraste flicknamnen i Sverige. Sedan början pÃ¥ 1990-talet har namnet legat pÃ¥ första eller andra plats pÃ¥ topp-listan varje Ã¥r. I de äldre generationerna är Emma inte ens med bland de 100 vanligaste namnen. Men under slutet av 1800-talet var Emma däremot mycket populärt och 1875 var Emma det Ã¥ttonde vanligaste förnamnet. Den 31 december 2005 fanns det totalt 64.069 Emma och idag är siffran 66.367. Emma är pÃ¥ stark frammarsch med andra ord och ingen avmattning synes.

Emma finns dessutom som en möbel, som en roman, som manga (japansk serieform) som bÃ¥t och som ett museum, till exempel… Emma-O (Yemma) var dessutom i österländsk mytologi en underjordsgud, domare över de dödas själar. I kinesiskan känd som Yan Wang eller Yanluo (vilket är en förkortad transkribering av Sanskrits “Yama Räjä”). Som de dödas domare kan Emma-O ge ett bra nästa liv om man har meriterat sig. Men även de som misskött sig kan efter straff i undervärlden (Naraka) fÃ¥ Ã¥tervända till en ny kropp. Emma-O anses vara snarer en byrÃ¥kratisk position snarare än en Gud. Sägner berättar om rättfärdiga dödligas själar som blivit befodrad till Yanluo (Emma-O). I vissa fall anses Emma-O vara “King of Hell” men det är väl en vantolkning, förmodligen ligger Sankte Per närmare i den Bibliska mytologin.

Ministeriet gratulerar (22/7)

Tuesday, July 22nd, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Magdalena och Madeleine.

Magdalena
Namnet kommer frÃ¥n hebreiskan. Det betyder “kvinnan frÃ¥n Magdala” och kom till Sverige som förnamn i mitten av 1400-talet via grekiskan. Namnet var ursprungligen ett grekiskt tillnamn, dvs. ett namn som lades till förnamnet, med betydelsen “frÃ¥n Magdala” (by i Israel). Den bibliska Maria Magdalena (som är upphovet till namnet i almanackan) fick just detta tillnamn för att skilja henne frÃ¥n Jesus mamma. Redan tidigt kom dock namnet att uppfattas som ett självständigt förnamn. En svensk kortform är Magda. Magdalena var ett ganska vanligt namn i början av 1900-talet och det har under de senaste Ã¥rtiondena Ã¥terfÃ¥tt mycket av sin tidigare popularitet. I början av 1970-talet fanns drygt 7.000 Magdalena, 20 Ã¥r senare bärs namnet av dubbelt sÃ¥ mÃ¥nga. PÃ¥ 1970- och 1980-talen var Magdalena ett modenamn bland de yngsta. Även i början av 1990-talets var Magdalena ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen. Men nu har modevÃ¥gen vänt och Magdalena har ramlat ut frÃ¥n 100-i-topp-listan. 31 december 2005 fanns det totalt 18.362. Idag är siffran 18.872.

Madeleine
Fransk form av Magdalena.  Namnet kommer frÃ¥n franskan. Det är den franska formen av Magdalena. Det är tidigast dokumenterat i Sverige pÃ¥ 1780-talet och förekommer i flera stavningsvarianter. Madeleine har under mÃ¥nga Ã¥r varit nÃ¥got av ett modenamn. Det började öka i popularitet redan pÃ¥ 1950-talet och blev ett modenamn nÃ¥gon gÃ¥ng pÃ¥ 1970-talet. I början av 1900-talet hade namnet omkring 9.000 företrädare. För 20 Ã¥r sedan fanns omkring 24.000 Madeleine. I slutet av 1980-talet nÃ¥dde modevÃ¥gen sin kulmen och nu faller namnet allt snabbare nedför listan. 31 december 2005 fanns det totalt 21.012 Madeleine. Idag är siffran 21.412 och dessutom finns det 379 Madelein (som alltsÃ¥ stavar det utan “e” pÃ¥ slutet). Försvenskade former av namnet är Malena och Malin.

Last week (29)

Monday, July 21st, 2008

The Ministry carpenter reports that in the beginning of the week the work with covering the solar panels was almost completed. Small details are still to be taken care of, but that can wait until the final coupling work are done. Pipes have been ordered. The next job was to change a broken window in one of the outhouses and put a new plates on the gable.

The weather week has been so so. Monday started out cloudy but sunny, tuesday rainy and 16 degrees and the week ended with a real downpour. It was raining cats and dogs, as the englishmen say… But now the better weather is expected.

The pair of parus major (or Great Tit) (swe. talgoxe) thas built a nest in a drainpipe has been busy feeding their little ones, by the minute.

The busy parent scouting for more food for the little ones.

Ministeriet gratulerar (21/7)

Monday, July 21st, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Johanna.

Johanna
Namnet är en feminin motsvarighet till Johannes. Detta namn kommer i sin tur frÃ¥n hebreiskan och härstammar ur grekiska varianter av det hebreiska namnet Jochanan som betyder “Gud har förbarmat sig”. PÃ¥ grekiska skrivs namnet Ioanna. Det finns flera varianter; Hanna, Jonna, Hanne (dansk kortform), Jane (engelsk kortform), Jenny (engelskt smeknamn för Jane), Jeanne och Jeanette (franska). Som förnamn blev Johanna ganska vanligt i slutet av 1800-talet och under de senaste decennierna har det varit nÃ¥got av ett modenamn. Namnet har använts i Sverige sedan 1300-talet, men kom dock med i almanackan först i mitten av 1700-talet. Det var mycket vanligt i bondesamhället pÃ¥ 1800-talet och hade en ny popularitetsperiod under 1980- och 1990-talet dÃ¥ det som högst var det fjärde vanligaste namnet bland nyfödda flickor. I början av 1970-talet fanns omkring 27.000 Johanna. 20 Ã¥r senare var antalet omkring 52.000 och den 31 december 2005 fanns det totalt 69.163. Idag är siffran 70.003.

Fröken Ur (t.h.) Johanna Hermann Lundberg

Som de flesta förmodligen är relativt omedvetna om heter damen bakom Fröken Ur (rösten alltså) Johanna. Närmare bestämt Johanna Hermann Lundberg (f.d. Östlund). Det är vår nya Fröken Ur från och med 2000. Innan dess var det Eva Ulvby (1934-1956), Berit Hofling (1956-1968) och Ebba Beckman (1968-2000). Ett samtal till Fröken Ur kostar för närvarande 60 öre och för detta får man upp till 90 sekunders information om aktuellt klockslag. Från början var det si och så med noggrannheten. Det kunde slå på 10 sekunder, men sedan en tonmarkering infördes har noggrannheten ökats och är nu mindre än 1 sekund. Tonpulsens början markerar den tidpunkt, som just meddelats. Då Fröken Ur är kopplad till atomur på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut går Fröken Ur i sig alltid rätt, men fördröjningar i telenätet innebär att noggrannheten för det pip som signalerar hel minut eller ett jämnt tiotal sekunder från hel minut kan variera med i storleksordningen en tiondels sekund när det väl når lyssnaren. För att kompensera något för denna fördröjning spelar Fröken Ur upp pipet 20 millisekunder innan det egentligen är dags.

Den 1 april 2006 sade Sveriges Radios Ekot att Fröken Ur skulle bytas ut mot en “Herr Ur” i stället. Detta var dock bara ett osmakligt aprilskämt frÃ¥n Sveriges Radio.

Ministeriet gratulerar (20/7)

Sunday, July 20th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Margareta och Greta.

Margareta
Namnet kommer frÃ¥n persiskan, ursprungligen Margarita. Det har bildats av ett persiskt ord som betyder pärla. Till Sverige kom Margareta via grekiskan. Äldsta belägg i Sverige är sedan 1100-talet dÃ¥ kung Inge den äldres dotter fick namnet Margareta. Flera drottningar och prinsessor i Sverige har haft namnet. Olika kortformer är Margit, Märta, Greta, Marit och varianter är Margaret (engelska), och Margret(h)e (danska). Margareta är ett av de fem vanligaste namnet bland Sveriges kvinnor. 1950 var det det allra vanligaste, vilket innebär att dagens flickor mest fÃ¥r namnet som andranamn. För 20 Ã¥r sedan var Margareta ett av de allra vanligaste namnen med 325.000 företrädare. 31 december 2005 fanns det totalt 292.565 och idag är siffran 259.490. Det finns ocksÃ¥ 27.834 som stavar namnet med “h” (Margaretha). Fortfarande mÃ¥nga bärare alltsÃ¥ även om det minskar.

Greta
En kortform av Margareta, namnet har införts från tyskan. Greta är betydligt mindre vanligt än Margareta. Äldsta belägg i Sverige, är redan 1309. De första årtiondena av 1900-talet var Greta väldigt populärt, det är fortfarande ett av de 100 vanligaste förnamnen räknat på hela befolkningen. Nu ser det ut som om modevågen kan upprepa sig även i början av detta sekel. Sedan 1990 har populariteten ökat kraftigt och Greta kan nästa år vara ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen. För 20 år sedan fanns det drygt 32.000 Greta. 31 december 2005 fanns det totalt 15.393 och idag är siffran 14.362.

Ministeriet gratulerar (19/7)

Saturday, July 19th, 2008

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn Sara.

Sara ??????
Namnet är ett semitiskt (abessinska, arabiska, araméiska, assyriska, hebreiska) namn som betyder ‘furstinna’ eller ‘prinsessa’. I Gammaltestamentlig mytologi var Sara Abrahams hustru som födde honom sonen Isak vid 90 Ã¥rs Ã¥lder. Inte illa… Namnet har använts i Sverige sedan mitten pÃ¥ 1400-talet och kom in i almanackan redan pÃ¥ 1600-talet. Stavningsvariant är bl.a. Sarah. Namnet var mycket populärt pÃ¥ 1980-talet. Ã…ren 1989 och 1990 var Sara det vanligaste flicknamnet. Även om populariteten sedan dess har avtagit nÃ¥got är det fortfarande ett mycket vanligt namn. För ett Ã¥r sedan fanns det cirka 65.500 Sara eller Sarah. Mer än 2/3 av innehavarna har det som tilltalsnamn. Namnsdagen 19 juli inleder den s.k. fruntimmersveckan.

zarah-leander.jpg

“Den wunderbara Zarah” – när det begav sig.

Ministeriet tänker förstÃ¥s pÃ¥ osökt pÃ¥ Zarah Leander en dag som denna. Hon hade sina svenska glansdagar kan man säga, mellan 1931-1936. 1931 spelade hon Glada änkan mot den store Gösta Ekman i en annorlunda uppsättning pÃ¥ Stockholms Konserthus. Hon blev strax Karl Gerhards favoritprimadonna och medverkade i hans revyer fram till 1936. För skrev flera sÃ¥nger för henne t.ex. “I skuggan av en stövel” – den sista en skarp protest mot judeförföljelsen i Europa som hon efter 1936 valde att aldrig sjunga igen. Hon medverkade i tre svenska filmer och sjöng in mÃ¥nga skivor som sÃ¥lde mycket bra. 1936 spelade hon i Wien i en operett av Ralph Benatzky och Ã¥ret efter gjorde hon sin första film i Tyskland. Där stannade hon för att bli en av Nazitysklands mest populära artister. Hon spelade in tio filmer för UFA och mÃ¥nga grammofonskivor. Hennes filmer anses som mycket melodramatiska filmer och hon blev nÃ¥got av en kitsch-diva. Men folket strömmade till biograferna och hon var allas idol. 1940 tecknade hon ett nytt tvÃ¥ Ã¥rs kontrakt med UFA och fick därigenom det högsta filmgaget nÃ¥gonsin i Europa. Hon blev även utnämnd till hedersöverste vid ett regemente i Tyskland. Zarahs vistelse i Tyskland under brinnande världskrig är givetvis högst kontroversiell, men hon kan inte anklagas för att ha gjort propaganda för nazistregimen, annat än indirekt, genom sina blotta närvaro. Hon gav det tyska folket den verklighetsflykt det uppenbarligen gärna önskade sig. Redan det var dock i linje med Joseph Goebbels plan för kulturpolitiken: att sprida lätt underhÃ¥llning för att distrahera folk frÃ¥n de större missförhÃ¥llandena. Sedan Marlene Dietrich och mÃ¥nga andra filmskÃ¥despelerskor emigrerat fanns det ett tomrum att fylla. Omkring 1937 gjorde för övrigt bÃ¥de Ingrid Bergman och Signe Hasso var sin film för UFA i Tyskland…

För Zarah, var Tyskland det närmaste en internationell karriär hon kunde tänka sig. I Tyskland fick hon musik av rikets främsta populärkompositörer. Att pengar hade mycket med karriärvalet att göra framgÃ¥r av de hÃ¥rda förhandlingar om gager och arbetsvillkor hon höll med Goebbels. Hon vägrade att bli tysk medborgare och begärde att halva hennes lön (53%) skulle betalas i svensk valuta till en bank i Stockholm. Dagens Nyheter rapporterade 1999 om arkivfynd som verkar visa att Zarah Leander gjorde det sovjetiska spionaget i Tyskland vissa tjänster. Hon ska ha haft täcknamnet “Rose Marie”. Den uppgiften härrör frÃ¥n ett band som en av cheferna inom den sovjetiska underrättelsetjänsten, Pavel Sudoplatov, talade in strax före sin död.

Först 1943 Ã¥tervände hon till Sverige och till herrgÃ¥rden Lönö i Häradshammars församling pÃ¥ Vikbolandet, i Östergötland, som hon köpt 1939, och var därefter utfrusen ur svenskt nöjesliv i flera Ã¥r. Efter en sensationell comeback i Malmö 1949 tycktes hon “förlÃ¥ten” och spelade sedan teater och gav konserter i bÃ¥de Sverige, Tyskland och Österrike med stor framgÃ¥ng. Ett av hennes nya slagnummer var “Wunderbar” frÃ¥n Cole Porters musikal Kiss Me Kate 1948. En brittisk musikalhistoriker (Kurt Gänzl) säger sig aldrig ha hört en smaklösare insjungning av sÃ¥ngen. Själv tyckte hon att den var wunderbar och fick härefter ofta heta “den wunderbara Zarah”.