Archive for September, 2008

Ministeriet gratulerar dessutom (30/9)

Tuesday, September 30th, 2008

Idag den 30 september gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Hieronymus som funnits med i den ursprungliga namnsdagslängden på dagens datum. Vid 1901 års namnsdagsreform ersattes den gode Hieronymus med Helge som fick ståta i ensamt majestät. 1986-1993 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Helge sällskap av Heidi och Härje som hade samtidig namnsdag. 1993-2000 försvann Härje och Helge fick istället sällskap av Helny. 2001 blev Helge ensamt kvar som den i fortsättningen gällande standarden. Enligt SCB finns det 13 män som har förnamnet Hieronymus, dock ingen som har Hieronymus som tilltalsnamn.

Hieronymus fanns med i namnsdagslängden till minne av en s.k. kyrkofader med detta namn, han dog 30 september 420 i Betlehem. Hieronymus är mest känd för att han översatte Bibeln från grekiska och hebreiska till latin, se Vulgata. 1298 utnämndes han till kyrkolärare. Han vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan. Hans helgondag firas den 30 september.  Han är alla översättares och bibliotekariers skyddshelgon.

Att döda i staten eller religionens namn…

Monday, September 29th, 2008

“Det är inte svÃ¥rt att döda i Statens eller Guds namn. De dödar Ã¥tföljt av pompa och stÃ¥t, ceremonier och klagovisor, och psalmer och hymner, men de dödar likväl.”

[den Desillusionerade Dilettanten]икони

Ministeriet gratulerar dessutom (29/9)

Monday, September 29th, 2008

Idag den 29 september gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Mikael som funnits med i den ursrpungliga namnsdagslängden på dagens datum och som fortfarande gör det. Vid 1901 års namnsdagsreform behöll Mikael sin plats i ensamt majestät. 1986-1993 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Mikael sällskap av majken och Mikaela, som hade samtidig namnsdag. 1993-2000 försvann stod bara Mikael och Mikaela kvar. 2001 blev det också den i fortsättningen gällande standarden.

Mikael har fÃ¥tt plats i namnsdagskalendern till minne av ärkeängeln med detta namn. Namnet har funnits pÃ¥ dagens datum sedan gammalt och har inte flyttats. Tack vare detta har dagen även fÃ¥tt benämningen “Mickelsmäss”. Mickelsmäss fanns pÃ¥ dagens datum före 1772, dÃ¥ den utgick genom det Ã¥rets helgdagsreduktion. Den levde dock kvar länge i folkmedvetandet, som en viktig bemärkelsedag. Än idag arrangeras t.ex. Mikaeli-marknad varje höst i Eslöv. Ärkeängeln Mikael omnämns i Bibeln, hos profeten Daniel uppträder han som en furste som försvarar Israels folk. I Uppenbarelseboken kämpar han mot djävulen som uppträder i en drakes skepnad. Mikael är den ende som i Bibeln omnämns som ärkeängel.I utombiblisk tradition är Mikael den ängel som stÃ¥r Gud närmast. Han är himmelens beskyddare och den som leder kampen mot den fallne ärkeängeln Lucifer (Satan). Jehovas Vittnen tror att ärkeängeln Mikael är densamme som Jesus. Namnet Mikael betyder “Vem är som Gud?”.

Replicating Warhola

Sunday, September 28th, 2008

As we said before, the long long paint-strike is over (for this time)… The Minister of Art is painting again after having been on a strike since February 12 this year! First of all a t-shirt of a long-time order was made ready for delivery. (Oh, that reminds me, I should call Goran…). Anyway. The other first task after the long abscense of paint-smell was an excavator (or what ever the name for it is) needed something that would give it a twang.

Aaaahhh… there’s nothing like an empty canvas!

After doing a replica of a Warhol same years ago I decided to give it another try. Warhol Replica II was put up outside the garage of the first replica. It shows in the background of the picture above. (Otherwise here’s a better picture of it perhaps). After the first days painting it showed promising progress. The paint used  is a very special type of metal paint that can be painted over during the first 8 hours. Then it hardens for 14 days to withstand rust and mechanical wear in an excellent way. This makes it interesting, or possibly a bit hard, to plan and execute the paint job. Especially since I work with 6 or 8 different colors and values that are intertwined in the typical Warhol pattern that I use/ try to replicate.

After a day or two of smelly paint.

The pattern was first used by Andy Warhol in the 1970’s when he painted a car for BMW. When I was to paint in 2005 I applied it on my own car after recreating the pattern bit by bit on a sketch of the car from pictures of Andy’s car. During the work I ran into some minor obsticals and after scrutinising the pictures it seemed Andy had the same problem as I had trying to recreate the same values of the colors while painting the car.

Ministeriet gratulerar dessutom (28/9)

Sunday, September 28th, 2008

Idag den 28 september gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Leonard som funnits med i den ursprungliga namnsdagslängden pÃ¥ dagens datum och som fortfarande gör det. Vid 1901 Ã¥rs namnsdagsreform ersattes den gode Leonard med Lennart som fick stÃ¥ta i ensamt majestät. 1986-1993 dÃ¥ det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Lennart sällskap av Lena och Leonard (som alltsÃ¥ gjorde comeback) och hade samtidig namnsdag. 1993-2000 försvann Lena – Lennart och Leonard blev kvar. 2001 blev det ocksÃ¥ den i fortsättningen gällande standarden.

Leonard fanns, i formen Leonardus före 1727 på 6 november, till minne av en fransk abbott i Limoges på 500-talet. Detta år utgick det, men återinfördes 1747 på dagens datum, i den modernare formen Leonard. 1901 utgick det återigen, men återinfördes på nytt på dagens datum 1986 och har funnits där sedan dess. Tidigare hade Venceslaus namnsdag, till minne av helgonet och hertigen av Böhmen med detta namn, före 1747.

Human history

Saturday, September 27th, 2008

“Human history becomes more and more a race between education and catastrophe.”

[H.G. Wells]

Ministeriet gratulerar dessutom (27/9)

Saturday, September 27th, 2008

Idag den 27 september gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Damianus som stod i den ursrpungliga namnsdagslängden på dagens datum. Vid 1901 års namnsdagsreform ersattes den gode Damianus med Dagmar som fick ståta i ensamt majestät. 1986-1993 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Dagmar sällskap av Donald och Douglas, som hade samtidig namnsdag. 1993-2000 blev det nya bullar och Dagmar fick sällskap av Rigmor. 2001 blev det också den i fortsättningen gällande standarden.

Namnet Damianus fanns med till minne av en kristen läkare och martyr, som tillsammans med sin bror Cosmas utförde många under i Mindre Asien. Fram till 1620 var namnet på dagens datum Cosmas även han kristen läkare och martyr, och bror till den nyss nämnde Damianus. Cosmas (Kosmas) och Damian (Damianus) dog cirka 303. De var tvillingbröder och verkade som läkare i Syrien. De vördas som helgon inom bland annat Romersk-katolska kyrkan. Deras helgondag firas den 26 september (tidigare den 27 september). Cosmas och Damianus var till yrket läkare och tog, enligt legenden, inte betalt för sina tjänster. De skall ha botat en lång rad människor och även ha fört många till tro på Jesus Kristus. Under början av 300-talet rasade kejsar Diocletianus förföljelse mot de kristna, och Cosmas och Damianus blev arresterade för att ha bekänt sig till Kristus. Den romerske ståthållaren i Syrien lät förhöra och tortera dem. Efter en tid i fängelse blev de båda bröderna halshuggna, men deras kult spreds snabbt.

Under 600-talet fördes Kosmas och Damianus reliker till Rom, där en kyrka, Santi Cosma e Damiano, hade invigts åt dem. Kyrkan, som är belägen vid Forum Romanum, har en absidmosaik som bland annat framställer de båda tvillingbröderna inför Kristus.

Journalism is…

Friday, September 26th, 2008

“Journalism is litterature in a hurry.”

2 new

Friday, September 26th, 2008

The NewsBlog has got two new categories during the last week. The Minister has an old knack of writing chronicles in the past and has started publishing new chronicles, and therefore the category “Chronic(al)s” has been added.

The other new category is merely a discernity of a series of quotes, a quote-project previously posted under “the Sidewalk Philosopher” under the byline “the Disillusioned Dilettante”. The second new category is consequently named “Disillusioned Dilettante”.

Ministeriet gratulerar dessutom (26/9)

Friday, September 26th, 2008

Idag den 26 september gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Cyprianus som funnits med i den ursprungliga namnsdagslängden. Vid 1901 Ã¥rs namnsdagsreform ersattes den gode Cyprianus med Enar… Enar fick stÃ¥ta i ensamt majestät. 1986-1993 dÃ¥ det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Enar sällskap av Einar och Eja, som hade samtidig namnsdag. 1993-2000 blev bara Einar och Enar kvar. 2001 blev det Enar och Einar som blev den i fortsättningen gällande standarden.

Cyprianus fanns till minne av en martyr och (enligt Wikipedia) trollkarl, som ska ha försökt locka en kristen jungfru med trollkonster, men ha blivit sÃ¥ imponerad av hennes dygd och kristna övertygelse, att han blev omvänd till kristendomen och led martyrdöden med henne. Var dessa uppgifter kommer ifrÃ¥n är oklart eftersom samma källa berättar utförligt om Sankt Cyprianus (Thascius Caecilius Cyprianus) som den omstridde biskopen av Karthago som levde mellan c:a 200 (en källa anger Ã¥rtalet 190) och 258. Han föddes i en mycket välbeställd “hednisk” familj, kanske i Karthago, där han fick en excellent klassisk utbildning. Han ska ha jobbat inom domstolsväsendet och dessutom undervisat i retorik. Det är okänt när han konverterade till Kristendomen men kort därefter blev han “prästvigd” och nÃ¥gon gÃ¥ng mellan juli 248 och april 249 blev han vald till biskop. Efter 10 Ã¥r som biskop och efter romerska förföljelser och olika interna brÃ¥k blev han till sist halshuggen – och sedermera helgonförklarad. Han anses som en viktig författare inom den tidiga kristendomen och en hel del som han skrivit finns bevarat.