Archive for November, 2008

Ministeriet gratulerar dessutom (30/11)

Sunday, November 30th, 2008

Idag den 30 november gratulerar Ministeriet naturligtvis de ursprungliga namnsdagsbarnen Anders och Andreas som både funnits på dagens datum före 1901. Vid 1901 års namnsdagsreform infördes Anders definitivt och intog dagen i ensamt majestät. 1986-1992 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Anders sällskap av Andrea och Andreas. 1993-2000 blev Anders och Andreas kvar och delade på dagen. Vid 2001 års namnsdagsreform blev också den rådande ordningen.

Andreas har funnits med i namnsdagslängden till minne av Jesu lärjunge med detta namn. 1986 Ã¥terinfördes Andreas pÃ¥ dagens datum och har funnits där sedan dess. Anders (som är en försvenskad version av Andreas) förekom tidvis pÃ¥ dagens datum redan före 1901. Detta Ã¥r infördes det där definitivt och har funnits där sedan dess. Aposteln Andreas är en kristen föregÃ¥ngsman (protocletos – den först kallade), och bror till aposteln Petrus. Namnet Andreas (frÃ¥n grekiskan – “manlighet, mod”) tycks, liksom andra grekiska namn, ha varit vanligt bland judar frÃ¥n Ã¥r 200 till 300 f.Kr. Han har inget hebreiskt eller arameiskt namn bevarat. Den Ny-testamentliga mytologin dokumenterar att aposteln Andreas var son till Jona. Han var född i Betsaida vid Galileiska sjön. BÃ¥de han och hans bror Petrus var fiskare till yrket, därav traditionen att Jesus kallade dem att bli hans lärjungar genom att säga att han skulle göra dem till ”människofiskare”.

I evangelierna framstÃ¥r Andreas som en av de apostlar som stod Jesus närmast, men i Apostlagärningarna nämns han bara vid enstaka tillfällen. Eusebius citerar Origenes som sa att Andreas predikade i Mindre Asien och i Skytien, längs Svarta havet och sÃ¥ lÃ¥ngt som till floden Volga och Kiev. Därför blev han Rumäniens och Rysslands skyddshelgon. Enligt traditionen blev han biskop av Byzantion Ã¥r 38, en position som sÃ¥ smÃ¥ningom skulle bli patriarken av Konstantionopel, som alltsÃ¥ räknar sin apostoliska succession frÃ¥n Andreas. Det sägs att Andreas blev korsfäst i Patras, Achaea, pÃ¥ ett “Crux decussata”, X-format kors, som därför kallas andreaskors.

Denna dagen brukar annars kännetecknas av en massa ärthjärnor (nationalister) som firar Karl den XII:s dödsdag (ocksÃ¥ knepigt att fira att han dog – om man nu gillar den där typen. NÃ¥väl….). DÃ¥ ska de i alla fall ut och slÃ¥ss och “demonstrera” som det heter. (Som sagt, ärthjärnor).

Ministeriet gratulerar dessutom (29/11)

Saturday, November 29th, 2008

Idag den 29 november gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Saturninus som fanns på dagens datum före 1901. Vid 1901 års namnsdagsreform ersattes Saturnius av någorlunda likalydande Sune (åtminstone kan man spåra nån slags likhet) som intog dagen i ensamt majestät. 1986-1992 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Sune sällskap av Sonja och Synnöve. 1993-2000 blev Sune och Synnöve kvar och delade på dagen. Vid 2001 års namnsdagsreform blev det åter nya bullar och Sune intog åter dagen i ensamt majestät. Enligt vanligtvis välunderättad källa (SCB) finns det idag två män som bär förnamnet Saturninus. Grattis på namnsdagen Saturninus!

Saturninus fanns med till minne av en biskop (den förste faktiskt) i Toulouse pÃ¥ 200-talet. Saint Saturnin, född pÃ¥ 100-talet, död cirka 257, är ett franskt katolskt helgon, martyr, Toulouses första biskop. Hans reliker vördas fortfarande i basilikan Saint-Sernin i Toulouse. Han dömdes att bli bunden vid foten pÃ¥ en tjue att släpas runt till repet gick av. Det berättas att ett identiskt öde drabbade hans elev och lärljunge Saint Fermin som led samma öde i Pamplona! (Kan man spÃ¥ra nÃ¥t samband till att folk där en gÃ¥ng om Ã¥ret lÃ¥ter sig jagas (till döds i vissa fall) av utsläppta kringrusande tjurar…).

Pamplona och deras tjurrusning… “Go, Bull Go! Run Man, Run!”

Ministeriet gratulerar dessutom (28/11)

Friday, November 28th, 2008

Idag den 28 november gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Sosthenes som fanns på dagens datum före 1773. Det ersattes då av likalydande Sten som sedan fanns på dagens datum fram till 1901. Vid 1901 års namnsdagsreform ersattes Sten av Malte som intog dagen i ensamt majestät. 1986-1992 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Malte sällskap av malvina och Mia. 1993-2000 blev det istället Malkolm som delade på dagen med Malte. Vid 2001 års namnsdagsreform blev det åter nya bullar och Malte intog åter dagen i ensamt majestät.

Sosthenes (grekiska “säker i styrka”) fanns, till minne av en av Paulus förmodade lärjungar. Det är dock osäkert och inte historiskt vederlagt. Enligt olika källor ska det ha varit den styrande i synagogan i Korint och ska ha överfallits av en mobb som en viss romersk guvernör (Gallio) eventuellt ska ha kontrollerat. En annan källa pÃ¥stÃ¥r att det skulle ha varit medförfattaren till Korintier-breven. Ytterligare en källa pÃ¥stÃ¥r att det är en pseudonym för Crispus. Säkert är dock att Sten ersatte Sosthenes pÃ¥ dagens datum 1773, men flyttades 1901 till 14 december och har funnits där sedan dess.

Not water plant!

Thursday, November 27th, 2008

Sometimes I get the feeling that Pidgin English is sneered at and looked upon as if it was lesser human beings using it. However, I think I know where it comes from and why it has found such a wide spread around the world. My conviction is that it will also continue to spread, since it probably is the superior variation. I have an example for you. The other day the following common every day situation occurred. It happened to be about such a trivial matter as watering plants. My wife has a nice little collection of orchids in the kitchen window. She meant to water them and grabbed a carafe full of water standing on the bench. It’s been standing there for a couple of days since it had to be rinsed and washed out properly due to some sort of very adhesive layer of grime. It was an old red currant schnapps that had been standing too long (since last Christmas). My wife, holding the carafe, then asked me two questions in rapid sequence:

– Can I use this water? Is there washing-up liquid in it?

OK, that’s two questions at once. Very common for my wife (and probably also for other female earthlings). I could see a crap-storm of trouble sweeping upon me, with no more than a millisecond’s advance notice. My wife was literally holding the carafe of water over the plants. If I answered “Yes” (answering her later question) meaning: “Yes, there is washing-up liquid in it” it could be interpreted as “Yes, you can use that water, honey” and the water goes over the plant with washing-up liquid and all, when I would have meant: “Yes, there is washing-up liquid in it, so by all means do not use it!!” If I instead answered “No” meaning: “No, you can not use it, there’s washing-up liquid in it”. That could in turn be interpreted as: “No, there’s no washing-up liquid in it, so go right ahead dear, and water your orchids”. In a split second (thankfully) the answer came to me, and saved the orchids (and therefore also my precious little neck). I answered in great haste: “Not water plant!”

Ministeriet gratulerar dessutom (27/11)

Thursday, November 27th, 2008

Idag den 27 november gratulerar Ministeriet naturligtvis de ursprungliga namnsdagsbarnen Vitalis och Agricola som fanns pÃ¥ dagens datum före 1901. Vid 1901 Ã¥rs namnsdagsreform ersatte Estrid de bÃ¥da och intog dagen i ensamt majestät. Det blev dock en kort Ã¥kning. Redan 1907 ersatte Astrid Estrid. 1986-1992 dÃ¥ det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Astrid sällskap av Asta och Astri. 1993-2000 blev det bara Astrid och Asta kvar att dela pÃ¥ dagen. Vid 2001 Ã¥rs namnsdagsreform blev det ocksÃ¥ den fortsatt gällande ordningen. Enligt SCB finns det 319 personer med förnamnet Vitalis, av dessa har 16 namnet Vitalis som tilltalsnamn/förstanamn. Dock finns det ingen längre som bär det stolta Agricola! Agricola är förresten latin och betyder “bonde”.

Vitalis och Agricola fanns pÃ¥ dagens datum till minne av tvÃ¥ romerska martyrer. Gudmund förekom ocksÃ¥ pÃ¥ dagens datum under 1700-talet, men utgick sedan. 1901 infördes det pÃ¥ 2 april och fanns där fram till 1993, dÃ¥ det flyttades till 16 november. 2001 flyttades det dock tillbaka till 2 april. Enligt legenden var Agricola en kristen medborgare av Bologna som konverterade sin slav, Vitalis, till kristendomen; dom ska sedan blivit djupt fästade vid varandra. Vitalis dog martyrdöden, dÃ¥ han blev avrättad i en amfiteater. Myndigheterna beordrade sedan tortyr av Agricola, men han vägrade ge upp sin religion. Han korsfästes dÃ¥ istället…

NeuroArt is: DEAD

Wednesday, November 26th, 2008

As we have suspected for a while NeuroArt is dead. It is now definitely official. Regretfully the Ministry of Art doesn’t hold all the data or all the contact information for all members of the networks. That information is in the hands of the webmaster and the other founder(s) of the NeuroArt Network (Neurobash). So right now there are a handful of members still floating around in the cyberspace that the Ministry cannot contact directly. The Ministry of Art is currently weighing alternatives and looking over options to salvage the now crashed network.

The exact reason for the crash is still a bit unclear and the Ministry can only apologize and regret the impact this will have on its members. We understand the problems and surprise this also give rise to. However a package of measures is underway to resolve the problem.

As soon as we have more to inform about in this matter we will do so. It is certainly a shame and a pity that a joint project and member network is allowed to crash in this fashion.

Ministeriet gratulerar dessutom (26/11)

Wednesday, November 26th, 2008

Idag den 26 november gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnen Konrad och Linus som funnits på dagens datum före 1901. Vid 1901 års namnsdagsreform behöll Linus dagen i ensamt majestät. 1986-1992 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Katarina sällskap av Carina och Katrin. 1993-2000 blev det ändring och Katarina fick dela på dagen med Carina. Vid 2001 års namnsdagsreform blev det åter nya bullar och Katarina fick istället sällskap av Katja.

Konrad förekom före 1778 tidvis på dagens datum, men flyttades detta år till 12 november och har funnits där sedan dess. Linus har funnits på dagens datum till minne av påven med detta namn, 1986 återinfördes det på 20 januari, men flyttades 1993 tillbaka till dagens datum och har funnits där sedan dess.

Linus var påve antingen från 64 eller 67 till 76 eller 79, Petrus efterträdare som biskop av Rom. Linus vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan och Östortodoxa kyrkan. Hans helgondag firas den 23 september i väst och 5 november i öst. Det finns flera källor som nämner Linus, men dessa framlägger olika uppgifter. I Liber Pontificalis hävdas det att Linus kom från Toscana och att hans far hette Herculanus, att han utgav en föreskrift om att kvinnor skulle ha huvudbonad vid kyrkobesök, att han dog martyrdöden och att han är begraven vid sidan om den förste påven Petrus. Hans festdag i Romersk-katolska kyrkan är den 23 september, vilket även det bygger på Liber Pontificalis. Enligt Irenaeus valdes Linus av prästerskapet i Rom och stadens invånare efter att apostlarna avlidit. Han skall enligt traditionen ha lidit martyrdöden.

Snuttefiltar

Tuesday, November 25th, 2008

“PÃ¥ frÃ¥gan om det verkligen är sÃ¥ beställt att vÃ¥ra datorer har blivit vÃ¥ra snuttefiltar, bÃ¥de ur fysiskt och mentalt hänseende, är nog svaret onekligen jakande.”

Ministeriet gratulerar dessutom (25/11)

Tuesday, November 25th, 2008

Idag den 25 november gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnen Katarina som funnits på dagens datum före 1901. Vid 1901 års namnsdagsreform behöll Katarina dagen i ensamt majestät. 1986-1992 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Katarina sällskap av Carina och Katrin. 1993-2000 blev det ändring och Katarina fick dela på dagen med Carina. Vid 2001 års namnsdagsreform blev det åter nya bullar och Katarina fick istället sällskap av Katja.

Katarina har funnits på dagens datum sedan gammalt, till minne av en martyr i Alexandria på 300-talet.

Endast på papperet

Monday, November 24th, 2008

…”det är endast pÃ¥ papperet som mänskligheten hittills har kunnat nÃ¥ upp till ära, skönhet, sanning, visdom, verklig moral och förblivande kärlek.”

[Bernard Shaw]