Archive for December, 2008

Happy New Year!

Wednesday, December 31st, 2008

The Ministry wishes you a Happy New Year! The New Year being an event that happens when a culture celebrates the end of one year and the beginning of the next year means that others have different tradition. Cultures that measure yearly calendars all have New Year celebrations but here are a few dates for some of “the others” – some has also a completely different year count…

Assyria – April 1 (year 6754)
Berber – January 12 (year 2954)
Buddhism – January 7 (year 2547). April 13-14 (year 2547) depending on origin, culture and ethnic background in different countries.
Tibetan new year February 21
Ethiopia – September 11 (!) (year 1997)
Hinduism – April 14 april
India – March 22 2005
Islam – February 22 2004 (year 1425 E.H.)
Jainism – November 5 (year 2529), 26 October, (year 2530)
Japan – January 1-3 2003
China – partly January 1 januari, partly (traditional new year) some time during January-February (it differs from different years)
Coptic – September 11 (year 1721)
Sikhism – March 14
South Korea – January 22
Thailand – April 1
Vietnam – January 22

Countries celebrating “Nouruz” has their New years Eve on March 20, 21 or 22, depending on the solar calendar and the exact position at the equinox.

Ministeriet gratulerar dessutom (31/12)

Wednesday, December 31st, 2008

Idag den 31 december gratulerar Ministeriet dey ursprungliga namnsdagsbarnet Sylvester som funnits på dagens datum sedan gammalt till minne av påven Sylvester I (och inte till minne av Sylvester Stallone som många kanske tror). 1986-1992 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Sylvester tillfälligt sällskap av Sylve och Sylvi (inga jättekända varianter av namnet precis). 1993 återgick man dock till den sedan gammalt rådande ordningen att låta Sylvester ha sin namnsdag i fred.

Ministeriet gratulerar dessutom (30/12)

Tuesday, December 30th, 2008

Idag den 30 december gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet David. Vid 1901 Ã¥rs namnsdagsreform byttes David ut mot Set. 1986-1992 dÃ¥ det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Set sällskap av Viva och Vivan. 1993 blev det andra bullar och Gunlög och Ã…slög (tvÃ¥ otroligt vanliga svenska namn – knappast…) intog dagens datum. Vid 2001 Ã¥rs namnsdagsreform blev det ytterligare nya bullar och Abel och Set steg in pÃ¥ scenen och tog över…

David fanns före 1901 både på 25 juni (till minne av Västmanlands apostel) och på dagens datum (till minne av den judiske konungen med detta namn). 1901 togs det dock bort från dagens datum och har sedan dess funnits enbart på 25 juni.

Set infördes (även i formen Seth), på 2 januari 1744 och flyttades 1901 till dagens datum. 1993 flyttades det till 29 december och 2001 tillbaka till dagens datum.
Abel infördes (liksom Set) 1744 på 2 januari, men flyttades 1901 till 29 december och 2001 till dagens datum.

The rout(er) of all evil?

Monday, December 29th, 2008

The untimely absence of an Internet-connection at the Ministry during the Yuletide seems to have been identified. It seems a faulty router was/is the root of the problem. The good news is that a new (and hopefully better working) router is lying on the shelf in the Ministry IT-department. It will be installed and tried out as soon as possible and hopefully everything will be hunky dory then. As it is now we have a weeks backlog of mail to take care of (for starters). The Ministry of Art deeply regrets any inconvenience this might have created and hope to be fully operational within days.

A router like this seems to be the root of all evil…

Ministeriet gratulerar dessutom (29/12)

Monday, December 29th, 2008

Idag den 29 december gratulerar Ministeriet dey ursprungliga namnsdagsbarnet Gunnar som förekom på 1790-talet men som sedan försvann. Dagen var istället helgat åt “Tomas Biskop”. Vid 1901 års namnsdagsreform Infördes dock Abel som namnsdag. 1986-1992 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Abel sällskap, dock bara av ett namn; Abbe. 1993 blev det ändring och Abel fick istället sällskap av Set. Vid 2001 års namnsdagsreform infördes dock en helt ny ordning och Natalia och Natalie fick istället dela på dagen.

Gunnar förekom som sagt på dagens datum på 1790-talet, men utgick sedan. 1901 infördes det på 9 januari och har funnits där sedan dess.

Före 1901 förekom förresten namnet Tomas på två ställen i namnsdagslängden, både 27 mars och 29 december, men då i kombination med andra attribut (”Tomas av Aquino” på 27 mars och “Tomas biskop” på 29 december). Det har dock sedan gammalt funnits på dagens datum, men före 1901 i formen “Tomas Biskop” till minne av den engelske ärkebiskopen Thomas Becket, som mördades i sin egen katedral denna dag 1170.

Set infördes, liksom Abel, även i formen Seth, 1744 på 2 januari och flyttades 1901 till 30 december. 1993 flyttades det till dagens datum och 2001 tillbaka till 30 december.

Ministeriet gratulerar dessutom (28/12)

Sunday, December 28th, 2008

Idag den 28 december gratulerar Ministeriet ingen eftersom det inte fanns nÃ¥gon namnsdag pÃ¥ detta datum. Det var istället vikt Ã¥t “Menlösa barns dag”. En nÃ¥got mysko beteckning som man kan undra över i dagens sprÃ¥kbruk… Vid 1993 Ã¥rs namnsdagsreform fick Rakel och Benjamin namnsdag men dagen behöll dock ocksÃ¥ benämningen “Menlösa barns dag”.

Vid 2001 Ã¥rs namnsdagsreform försvann Rakel och Benjamin blev kvar som ensamt namnsdagsbarn. Man bytte ocksÃ¥ namn pÃ¥ dagen och “Värnlösa barns dag” ersatte det äldre “Menlösa barns dag”. Ändringen berodde delvis pÃ¥ att ordet menlös (som betyder oförmögen att skada) fÃ¥tt en negativ klang (“klen”, “kraftlös”, i överförd bemärkelse “värdelös”) i svenska sprÃ¥ket, dels att dagen numera ska vara en minnesdag för de barn runtom i världen, som är värnlösa och i behov av hjälp. Menlösa barns dag fanns till minne av de barn, som kung Herodes enligt den bibliska mytologin ska ha lÃ¥tit döda i sin jakt pÃ¥ den nyfödde Jesus…

Network trouble

Saturday, December 27th, 2008

The Ministry has been busy with pressing matters lately, but has also discovered a problem with the network connection! That is why the update pace have been somewhat slow during the last few days. As soon as this glitch is fixed, the posting will continue at the usual rate.

Merry Christmas and Happy New Year!

Ministeriet gratulerar dessutom (27/12)

Saturday, December 27th, 2008

Idag den 27 december gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Johannes. Vid 1901 års namnsdagsreform behölls Johannes. 1986-1992 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Johannes sällskap av , Johan och Hannes. 1993 blev det bara Hannes kvar som höll Johannes sällskap på dagens datum. Vid 2001 års namnsdagsreform blev det nya bullar och Johan steg in på scenen vid sidan av Johannes.

Johannes har (även i formen Johannes Evangelistus) funnits på dagens datum till minne av aposteln med detta namn, nmanet har funnits på dagens datum sedan gammalt.

Ministeriet skänker förstÃ¥s Johannes Gutenberg en speciell tanke idag. Mannen som uppfann föregÃ¥ngaren till bloggen (boken) och ges cred för hela boktryckarkonstens uppfinnande faktiskt! Det sägs att han inspirerades till detta stordÃ¥d genom att studera vinpressar hemma i Düschkland, faktiskt. Inte mÃ¥nga är medvetna om detta… (men nu kan ni räkna er dit).

Ministeriet gratulerar dessutom (26/12)

Friday, December 26th, 2008

Idag den 26 december gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Stefan. Vid 1901 års namnsdagsreform behölls Stefan i ensamt majestät. 1986-1992 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Stefan sällskap av Staffan och Stefanie. 1993 blev det bara Staffan kvar som höll Stefan sällskap på dagens datum. Vid 2001 års namnsdagsreform blev det också den rådande ordningen.

Stefan förekom före 1901 både på 2 augusti och 3 augusti, framförallt till minne av en av de första kristna martyrerna.

Time is…

Thursday, December 25th, 2008

“Time is something we can’t see, but we can feel it pass.”