Archive for June, 2009

Mascot!

Tuesday, June 30th, 2009

By strange coincidence a colt 45 cartridge found it’s way into the hands of the Minister some time ago. Colt 45 was the typical classical “western-gun” and it’s still very much in use all over the world. Did I mention that my entire family has connections through emigration to the Wild West? Old Grandpa once was a railroad-worker, and another grandpa’s brothers went by the dozen over there… One of them opening a hardware store at some Fort something, somewhere in Cali…


A new ministry mascot. BTW totem mascot, what’s the difference?

Ministeriet gratulerar dessutom (30/6)

Tuesday, June 30th, 2009

Idag den 30 Juni gratulerar Ministeriet ingen eftersom det ursprungligen inte var nÃ¥n namnsdag. Dagen hade istället beteckningen “Commemoratio Sancti Pauli” – Denna benämning, som betyder Sankt Pauli Ã¥minnelsedag, fanns pÃ¥ dagens datum i de allra äldsta helgonkalendarierna. Det utgick dock snart, till förmÃ¥n för Martialis. 1901 ersatte det föga pampiga Elof. 1986-1992 dÃ¥ det blev mer eller mindre standard med tre namnsdagsnamn hade Elof sällskap av Elvira och Viran. 1993 blev det ändringar dÃ¥ Elof fick sällskap av Leif istället, och det blev ocksÃ¥ den i fortsättningen gällande ordningen.

Ministeriet noterar idag några födelsedagar, bland annat Tower Bridge (som invigdes i London 1894) och Republiken Kongo (som utropades 1960). Det var också idag som den berömda och omdiskuterade Tunguska-explosionen inträffade. Ministeriet skänker en speciell tanke och gratulerar i synnerhet: Hagge Geigert, Yngwie Malmsteen, Prinsessan Alexandra, Mike Tyson och inte minst Topper Headon.

The Eiffel-Tower in Eslöv

Monday, June 29th, 2009

Todays documentation flashback is a new gallery from the ARCHIVE-project. In 2007 the fourth part of the ARCHIVE Project was presented on the Eslöv Biennale. ARCHIVE IV was a whole new exhibition in the project containing artefact’s/ objects.

After telling the story about how people during the 1700’s and 1800’s used to travel to their contemporary cultural pinnacle, to Eslöv. ARCHIVE IV concentrated on telling the story of the Eslöv globetrotters that roamed the known world and spreading the Eslöv culture to more or less every corner of the globe. Once again did the research further strengthen the thesis that Eslöv once was the Cultural Capital of the Western world; that Eslöv once was the cultural cradle for the modern Western civilization that we know today.

Ministeriet gratulerar dessutom (29/6)

Monday, June 29th, 2009

Idag den 29 Juni gratulerar Ministeriet ingen eftersom det ursprungligen inte var nÃ¥n namnsdag. Dagen hade istället beteckningen “Petri och Pauli dag” – Denna benämning pÃ¥ dagens datum fanns sedan gammalt, till minne av att apostlarna Petrus och Paulus bÃ¥da ska ha lidit martyrdöden denna dag. Det ersattes sÃ¥ smÃ¥ningom av enbart Petrus (1901). 1986-1992 dÃ¥ det blev mer eller mindre standard med tre namnsdagsnamn hade Petrus sällskap av Peter och Petter. 1993 blev det ändringar dÃ¥ bara Petrus och Peter blev kvar. 2001 ändrade man sig dock igen och Petra petade ut Petrus som namndsagsgranne med Peter. (Skandalöst!) Dock är det fortfarande Petrus helgondag.

Ministeriet noterar idag speciellt en födelsedag. Ministeriet skänker en speciell tanke och gratulerar i synnerhet: Ray Harryhausen.

Life

Sunday, June 28th, 2009

I never realized that
those forlorn days
weeks
months
and years
was my life

They went by almost unnoticed
when I
lived out my day-to-day life
I’m glad I did those journeys
saw those places
went to those parties
saw those films
read those books
had those discussions
and met those people

Cause I never understood
up until now
that it was my life

 

Ministeriet gratulerar dessutom (28/6)

Sunday, June 28th, 2009

Idag den 28 Juni gratulerar Ministeriet det ursprungliga namnsdagsbarnet Leo som funnits sedan gammalt pÃ¥ 11 april, men 1901 flyttades det till dagens datum. Det är ett latinskt mansnamn som funnits frÃ¥n 400-talet och betyder, kanske inte helt oväntat, “lejon”. Namnet har varit ett vanligt pÃ¥venamn. 1986-1992 dÃ¥ det blev mer eller mindre standard med tre namnsdagsnamn hade Leo sällskap av Lola och Liselott. 1993 blev det ändringar dÃ¥ istället Leopold höll Leo sällskap. 2001 ändrade man sig dock igen och Ã¥tergick till att ha enbart Leo pÃ¥ dagens datum.

Ministeriet noterar idag en sorglig detalj i världshistorien nämligen att det var idag 1914 som Skotten i Sarajevo föll, och blev den utlösande faktorn till första världskriget. I övrigt noteras några födelsedagar, Ministeriet skänker en speciell tanke och gratulerar i synnerhet: Peter Paul Rubens, Mel Brooks, Hans Alfredson, Manne af Klintberg, John Cusack och Mary Stuart Masterson.

HopArt in Småland

Saturday, June 27th, 2009

Todays documentation flashback is from when the HopArt Tour 2007 came to Bergkvara in Småland. A jump was conducted in a little lake. The HopArt jump in Bergkvara (Småland) was in fact the second time (!) HopArt was performed from a boat. The jump was carried out with precision thanks to a skilled oarsman in the keen late summer wind.

Yet another non-rainy day! Since the start of the HopArt Tour in 2002 never has a jump been performed in rain. HopArt is a protest against amongst others “bad weather” – evidently it works. (Click to read the whole protestlist here).

Ministeriet gratulerar dessutom (27/6)

Saturday, June 27th, 2009

Idag den 27 Juni gratulerar Ministeriet det ursprungliga namnsdagsbarnet Crescens som fanns till minne av en av aposteln Paulus medhjälpare. 1901 ersatte Selma som frÃ¥n början är ett keltiskt namn, efter orten Shelma som betyder “vacker utsikt”. (Det började användas i Sverige i slutet av 1700-talet efter att Frans Michael Franzén gjort det känt genom romantiska dikter om en kvinna med detta namn). 1986-1992 dÃ¥ det blev mer eller mindre standard med tre namnsdagsnamn hade Selma sällskap av Selim och Selmer. 1993 blev det ändringar dÃ¥ istället Selma fick sällskap av Herta. 2001 ändrade man dock igen och Selma fick dÃ¥ sällskap av Fingal (som ocksÃ¥ är ett keltiskt namn – ursprungligen Fionnghall – med betydelsen “ljus främling” eller “vit främling”, och syftar pÃ¥ de ljushÃ¥riga nordborna).

Ministeriet noterar att det idag är Djiboutis nationaldag. I övrigt noteras en födelsedag – Kärnkraften, eftersom världens första kärnkraftverk startades i staden Obninsk, 107 km sydväst om Moskva i Ryssland denna dag 1954. (En smula tveksamt kanske om det är nÃ¥t att gratulera iofs). Ministeriet skänker en speciell tanke och gratulerar i synnerhet: Fredrik Lindström.

Totem!

Friday, June 26th, 2009

For a long time I’ve been going around and thinking, planning, daydreaming of doing some sort of Totem Pole… I really don’t know where this longing is coming from. Perhaps a deep unconscious memory from an earlier life as a native American? If that is the case it would explain a lot of my ambiguous feeling during my whole life about the US, V8:s, Cowboys, horses and Indians… Going to my first pow-wow a decade ago was a very strange feeling, an outlandish experience indeed…

A first sketch/draft perhaps of the coming artwork was made some time ago (April 22) in a haze of migraine aftermath.  It was instantly put up on display in the entrance at Lilla Teatern (The Little Theatre) in Eslöv (Sweden) where it is still, to the best of my knowledge, on display. If you happen to pass by take a look – or surf in at the Ministry Moblog for a quick peak right now (bigger size of picture available over there).

Ministeriet gratulerar dessutom (26/6)

Friday, June 26th, 2009

Idag den 26 Juni gratulerar Ministeriet det ursprungliga namnsdagsbarnet Johannes och Paulus som fanns fram till 1600-talet pÃ¥ dagens datum (till minne av tvÃ¥ bröder och hovmän hos den romerske kejsaren Konstantin den store, som tillsammans led martyrdöden). Under 1600-talet infördes Jeremias till minne av profeten med detta namn i Gamla testamentet. 1901 ersatte Rakel, som är ett hebreiskt namn som ursprungligen betyder “fÃ¥rtacka”, men som ocksÃ¥ kan tolkas som “den moderliga”. Även Rakel är frÃ¥n den bibliska mytologin och var hustru till Jakob. 1986-1992 dÃ¥ det blev mer eller mindre standard med tre namnsdagsnamn hade Rakel sällskap av Rafael och Ralf. 1993 blev det ändringar dÃ¥ istället Gunni och Juim förärades dagen. 2001 Ã¥terfick man dock sitt förnuft i namnsdagskommittén och Ã¥terinförde Rakel men dÃ¥ i sällskap med Lea (enligt bibliska mytologin syster till Rakel).

Ministeriet noterar att det idag är Madagaskars nationaldag, och i övrigt noteras lite födelsedagar, bl.a. Förenta Nationerna, vars stadgar undertecknades idag 1945. Men inte att förglömma Mick Jones.