Archive for July, 2010

Post-jump

Saturday, July 31st, 2010

He came, he was seen, he jumped. What a wonderful day for an anniversary-jump. Ladonia was jam-packed today with tourists and the Glorious Green was waving proudly in the moderate wind! During the 4 hours we were there there was probably around 500 people. People tend to come and go the whole time, even if most of them only stay for an hour or so. Some stay longer of course. The event was filmed. Swedish Radio was there interviewing, papers was there, it was over all a rather big event. 🙂

After jump, suite needs drying after washing up. Image credit: Ministry of Art

DN kåserar

Saturday, July 31st, 2010

Dagens Nyheter har ju också publicerat en artikel om Nimis 30 års firande!

http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/omstritt-konstverk-firar-30-ar-1.1144765

HD är upprörda…

Friday, July 30th, 2010

Helgen till ära (Nimis 30-årsjubileum) så skriver HD (Helsingborgs Dagblad) några rader om evenemanget:

http://hd.se/hoganas/2010/07/30/kluvet-firande-av-nimis-i-helgen/

Enligt en undersökning kopplad till artikeln ovan är det i skrivande stund c:a 30 personer som läst artikeln som ämnar sig till Ladonien imorgon. DÃ¥ ses vi där, tillsammans med alla dom andra! 🙂 Det är mycket pÃ¥ programmet imorgon. Presidentbesök, flagg-hissning, nationalsÃ¥ng, tal, konsthopp m.m.

Faktiskt, sÃ¥ publicerade HD faktiskt tvÃ¥ (!) separata artiklar om evenemanget… (PÃ¥ senare tid kan man ana en trend inom Kulturvetaren att det vore politiskt korrekt att bli upprörd, utan att ens förstÃ¥ varför… Kan det vara sÃ¥?).

http://hd.se/kultur/2010/07/30/ladonien-som-tredje-riket/

Kultur.
Antingen rycker man pÃ¥ axlarna, eller sÃ¥ gÃ¥r man rakt in i den konceptuella fällan. Jag väljer nu det senare, eftersom hela grejen är för smaklös för att lÃ¥ta bli. Det fiktiva lilla leklandet Ladonien lÃ¥ter nämligen genom sin “Konst- och hoppminister” meddela att man för att högtidlighÃ¥lla konstverket Nimis 30-Ã¥rsjubileum tänker hÃ¥lla en folkomröstning.
..

PRESS RELEASE “ANSCHLUSS” – NIMIS 30 Ã…R – NIMIS 30 YEARS

Wednesday, July 28th, 2010
Nimis firar 30 år
Ladonien högtidlighÃ¥ller Nimis 30-Ã¥rsjubileum i helgen med att genomföra en historisk anslutningsomröstning – “Anschluss”. Alla medborgare och besökande turister pÃ¥ plats i Ladonien den 31:e juli äger rätt att rösta -huruvida Sverige ska fÃ¥ ansluta sig till Ladonien. SÃ¥väl medborgare som turister fÃ¥r rösta, även svenskar äger rösträtt i detta historiska val som kan sätta punkt för de lÃ¥nga stridigheterna med vÃ¥rt närmaste grannland.
“Anschluss” är (förmodligen) den första riktigt demokratiska omröstningen nÃ¥gonsin, eftersom alla nationaliteter fÃ¥r delta i röstningen, inga provinsiella nationella begränsningar rÃ¥der. Valet kommer även att ske pÃ¥ en speciellt inrättad Internet-sida sÃ¥ att röstning även kan ske virtuellt, via nätet.
Presidenter, Statssekreterare och Ministerar kommer att närvara under dagen. Ett speciellt anslutningshopp kommer att utföras av Ladoniens Konst- och Hoppminister.


Nimis is celebrating 30 years anniversary
Ladonia celebrates Nimis 30 years anniversary this weekend by carrying out a historic annex-voting – The Anschluss. All citizens and visitors in Ladonia on July 31 has the right to participate in the voting, about if Sweden will be allowed to be annexed to Ladonia. Both citizens and tourists… will be allowed to vote. Also swedes has the right to vote in this historical voting that might put an end to a long conflict.
“Anschluss” is (probably) the first truly democratic voting. Ever. Since all nationalities may participate in the voting. No provincial national limitations prevails. The voting will also take place on a dedicated Internet site – so the votes can also be casted via the net.
President, Secretary of State and Ministers will be present during the day. A special Anschluss-jump will be performed by the Minister of Art & Jump.
När/When: Lördag/Saturday 31/6, kl 13.00-17.00.
Var/Where: WOTAN CITY, Ladonia (ARILD)
NOTE: DEPENDING ON THE SATURDAY WEATHER THE WHOLE EVENT MAY TAKE PLACE ON SUNDAY. RAIN=RAIN-CHECK.

Required reading

Monday, July 26th, 2010

Summer-time is reading-time, and every summer I try to reread a few of the best books. Have just read “The Girl, the Gold watch and everything” (by John D. MacDonald), “Glory Road” and “Citizen of the Galaxy” (both by Robert A. Heinlein).

Regarding John D. the late Ian Fleming once said “I automatically buy every John D. MacDonald as it comes out” (that is indeed a good tip). And regarding Robert A. – if you ever wondered about the epithet “Master writer”, read some of his work and you will be enlightened.

Self-supporting

Sunday, July 25th, 2010

“Being self-supporting, means that when something goes to hell – you support yourself.”

Great minds

Saturday, July 24th, 2010

“Great minds think alike. And fools seldom differ…”

The evolution…

Friday, July 23rd, 2010

“The evolution designed us to be in a good mood, even in the absence of a particular reason.”

Past future…

Thursday, July 22nd, 2010

“The past future is the present present. The present future will become the future past.”

Off-grid

Wednesday, July 21st, 2010

A shaky Internet-connection has been a constant problem for a long time now at the Ministry… Several steps has been taken, new router have been bought and broken down… Back to an old router, it seems sometimes that old is better… Then the data filter became a problem. Always something new… Finally the modem gave up after performing very digitally (on/off). It was deemed old and probably needed replacing so in the end it just gave up. A new modem is now purchased and installed. As well as yet a new router. Let’s keep our collective fingers crossed now for a better performance from these new technical gadgets. After half a week off-grid it feels good to be “on-line” again…