Archive for September, 2010

Kvinnor är…

Wednesday, September 29th, 2010

“Kvinnor är nog lite feministiska, lite till mans.”

Presidential Performance in Helsingborg

Sunday, September 26th, 2010

At Dunkers Culture House last Friday a performance/inauguration was made and it was a grand success. It was performed in a jam-packed Dunkers! A couple of hundred people filled the big exhibition hall to the last square inch. People in the back apparently couldn’t really see or hear all that was going on – which of course was a pity! The performance included the first official State visit by the Ladonian President. The Presidents had prepared a speech which was read by the State Secretary and The Minister of Art & Jump carried out the presentation of the President as well as playing the national anthem. Ministry security personnel also kept a guarding eye on things when a very valuable gift was presented to Dunkers.


The valuable gift a very rare drawing by Rosalba Carriera. (The friendly Security Guard from the Ministry of Art & Jump keeps an eye on things).

From space…

Wednesday, September 22nd, 2010


The Ministry as seen from space on a cloudless day…

Dear God…

Tuesday, September 14th, 2010

“Dear God, don’t make me religious.”

Project FOURCE going on

Friday, September 10th, 2010

Project “FOURCE” is still in the preparation mode. Next week will hopefully another wind power plant get a test spotlights installed. This is going to be a more powerful spotlight to be evaluated and compared to the first installation. Next week we will also adjust the first beam to optimize the light.


One of the wings that will be lighted during the evaluation period.

Ungdomar…

Thursday, September 9th, 2010

“De flesta ungdomar betraktar familjen och hemmet som självklara storheter. De tänker inte pÃ¥ särskilt mycket pÃ¥ dom och uppskattar dom inte medvetet mer än fisken uppskattar vattnet där den simmar. De bara finns helt enkelt.”

När det gäller…

Tuesday, September 7th, 2010

“När det gäller väder, vin och kvinnor finns det ingenting som är “precis lika bra” som originalet.”

Människan är…

Saturday, September 4th, 2010

“Människan är inte ett rationellt djur, utan ett rationaliserande sÃ¥dant.”

Tomat på vift

Friday, September 3rd, 2010

I en grushög på Konstministeriet gror ogräset, speciellt efter en regnig augusti. Men vid en närmare koll liknade ett ogräs nånting helt annat än ogräs. Vid närmare granskning liknade det en tomatplanta. Men det vore ju omöjligt så den misstanken förkastades relativt omgående. Efter några veckor konstaterades dock återigen den lustiga likheten. Ännu en närgranskning fick uppfattningen att ändras. Nog fasen var det en tomatplanta ändå! En vindpinad markstrykande stackare som mot alla odds hade 18 små-tomater stora som vindruvor växande på sina klena grenar och dessutom ett par uppsättningar små gula blommor därtill. Vad månde detta exemplar frambringa? Och vart i all världen kommer plantan ifrån? En omplantering till växthuset företogs med en stor spade för att inte skada rotknölen. Efter de första par dygnen ser det ut som om den ska klara sig. Tummar hålles och vatten anbringas.


Rymmaren i växthuset

En gammal sanning…

Wednesday, September 1st, 2010

“En urgammal trist sanning är att vad som är rätt eller fel kan oftast inte avgöras förrän efterÃ¥t.”